Наказом Мінсоцполітики від 24.06.2015 № 653 затверджено Зміни до Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.07.2015 за № 814/27259.

Змінами передбачено, що цільовою групою є не лише діти-інваліди, але й діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність. У зв’язку з цим цільове призначення таких реабілітаційних установ – здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним і побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їх інтеграції у суспільство.

У структурі таких центрів можуть утворюватися зокрема відділення (ранньої) соціальної реабілітації (абілітації); відділення психолого-педагогічної реабілітації; відділення фізичної реабілітації, відділення медичного спостереження або медичної реабілітації.

Направлення та зарахування дітей-інвалідів і дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, до центрів має здійснюватися відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921), та наказу Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року № 170 „Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 409/25186.

Документ був розроблений за участі кращих фахівців Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів і Вінницького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь».

Також висловлюємо вдячність Всеукраїнському громадському об’єднанню „Національна Асамблея інвалідів України”, МОЗ, МОН та Мінфіну за підтримку вказаного документу (на стадії погодження)

За інформацією Міністерства соціальної політики України