Міністерство освіти і науки листом № 1/9-382 від 10.08.2015 року інформує про те, що вищі навчальні заклади мають право самостійно визначати строки оплати за навчання студентами відповідно до умов укладених договорів про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами. Таке право надано ВНЗ відповідно до Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановою КМУ №796 від 27.08.10 року «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»; наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, № 736/902/758 від 23.07.10 року «Про порядок надання платних послуг державним і комунальним навчальним закладам», наказу МОН від 11.06.2015 № 615 «Про внесення змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році». Повідомляє прес-служба МОН України