Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо використання навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні предметів інваріантної складової навчального плану в 4 та 7 класах 2015/2016 навчального року.

Початкова школа (4 клас). У 2015/2016 навчальному році початкова школа повністю переходить на нові навчальні програми, відповідно, четвертокласники продовжують навчання і за такими новими предметами, як: «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика». У разі, якщо з фінансових причин  підручники не будуть доставлені до початку навчального року, пропонуємо в навчально-виховному процесі використовувати по можливості підручники 2004 року, робочі зошити (за згодою батьків) та додаткові дидактичні посібники.

 Українська мова і література (7 клас). У зв’язку з розвантаженням навчальних програм для учнів 5-9 класів відбулися зміни в мовній та мовленнєвій змістових лініях, що відображено в додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 “Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році”. Звернемо увагу саме на ті нові теми, що не висвітлені в шкільних підручниках з української мови та літератури для 7 класу, за якими учні ЗНЗ працюють протягом останніх кількох років. Новими в чинній програмі є тема вступного уроку “Літературна норма української мови”, а також тема “Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника”. В оновленій програмі з української літератури для 7 класу з’явилося кілька творів, що раніше вивчали в 6 класі (вірші Л. Костенко “Дощ полив…” і “Кольорові миші”), а також ті, що вперше до неї потрапили. 

Іноземні мови (4 і 7 класи). Кардинальних змін програма з іноземних мов для учнів  4-х та 7-х класів не зазнала, оскільки до неї не було внесено нового матеріалу,  отже,  вчителі можуть використовувати підручники попередніх років видання.

Історія України (7 клас). Нова програма з історії України  містить суттєві зміни порівняно із попередньою. Вони стосуються як змісту, так і впровадження елементів сучасних методів навчання і, що не менш важливо, історичної термінології. У шкільний курс вводиться термін «Русь-Україна».

Всесвітня історія (7 клас). До навчальної програми для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів із всесвітньої історії  було внесено низку змін, що потребують критичного підходу, певної трансформації матеріалу порівняно з підручниками, виданими в  2007 році. Навчальна програма для учнів 7 класу передбачає практичні заняття, яких не було в попередній програмі.

 Математика (7 клас). За оновленою програмою вивчення курсу алгебри в 7 класі починається темою «Цілі вирази», яка у підручниках з алгебри розкривається у другому розділі. Загальні ж відомості про рівняння та їх основні властивості, яким присвячений перший розділ, розглядаються за оновленою програмою у 6 класі при вивченні теми «Раціональні числа та дії з ними». Тому пропонуємо перші два-три уроки присвятити повторенню основних властивостей рівнянь і розв’язуванню текстових задач за їх допомогою. Із курсу геометрії вилучено задачі на побудову. Тому пропонуємо тему «Геометричні побудови» і відповідний розділ підручника розглядати як додатковий матеріал для учнів, які цікавляться математикою, призначений для самостійного (або під керівництвом вчителя у позаурочний час) опрацювання, і який не підлягає оцінюванню.

Географія (7 клас). Зміни в навчальній програмі стосуються насамперед змісту вступу, в якому розглядаються питання об’єктів вивчення географії материків і океанів, джерел географічної інформації, а також класифікації географічних карт за різними ознаками. Два розділи, що стосувалися природних особливостей материків і океанів, об’єднані в один «Закономірності формування природи материків та океанів», у якому послідовно розкриваються основні географічні закономірності. 

Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році та щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін докладніше на сайті Міністерства освіти і науки України

За інформацією Міністерства освіти і науки України

Один коментар до “За якими підручниками та програмами навчатимуться 4 і 7 класи? МОН рекомендує”
  1. Як за підручниками 2004 року можна викладати такі предмети, як “Природознавство”, “Я у світі” і, особливо, “Інформатику” у 4 класі? У МОН, як завжди, спочатку дають вказівки, видають накази, пишуть рекомендації, а вже потім ІНОДІ думають. Як можна було не підготувати підручники до навчального року, чому в початковій школі дається рекомендація розпочати Перший урок з перегляду мультфільму, коли школи не забезпечені технічними засобами.?Чи мається на увазі, що всю школу потрібно зібрати в один клас і переглянути відеоматеріал? Коли вже школи знову будуть забезпечуватися методичною літературою, канцтоварами. Чому вчитель за свою МІЗЕРНУ зарплату повинен це все купувати? ОБУРЕННЮ НЕМАЄ КІНЦЯ!!!!!!!!!!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *