Міністерство освіти і науки спільно з Національним Еразмус+ Офісом в Україні 15 вересня проведе семінар на тему “Інтернаціоналізація української вищої освіти”.

Метою заходів є обговорення концептуальних засад процесу інтернаціоналізації вищої освіти та її основних інструментів, дискусія щодо форм і підходів до здійснення міжнародної діяльності університетами, презентація міжнародних програм ЄС та шляхів їх реалізації, питання академічної мобільності і навчання іноземних студентів в Україні тощо. Діалог щодо цих питань, якісна дискусія і пошук рішень щодо наявних викликів у процесі інтеграції українських ВНЗ до європейського простору вищої освіти є надзвичайно важливим для вироблення та втілення виваженої політики й ефективної співпраці між усіма учасниками освітнього процесу.

У глядачів семінару є унікальна можливість – поставте своє запитання учасникам семінару.  Запитання можна написати в коментарях (внизу цієї сторінки). Обов’язково треба вказати своє ім’я та прізвище, ВНЗ (або заклад), а також кому адресоване запитання.  Запитання модеруються. Будуть озвучені тільки змістовні та актуальні.

Переглянути відео семінару можна буде в день трансляції та пізніше на цій сторінці.

Частина 1.

Частина 2. (початок о 15:10) 

Програма семінару:


09:30
Відкриття заходу, вітальне слово
Інна СОВСУН,
перший заступник міністра освіти і науки України.
Світлана ШИТІКОВА,
директор Національного Еразмус+ офісу в Україні.

Модератор: Жанна ТАЛАНОВА,
Національний Еразмус+ Офіс в Україні

09:45
Інтернаціоналізація як інструмент забезпечення якості освіти.
Сучасний стан та перспективи інтернаціоналізації вищої освіти в Україні.
Інна СОВСУН,
перший заступник міністра освіти і науки України.

10:20
Запитання – відповіді.

10:40
Академічна мобільність
Анна НОВОСАД,
начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції.
Алла РИБАЛКО,
начальник відділу університетської освіти МОН.

11:00
Запитання – відповіді.


11:40     Перерва на каву.


12:00
Спільні освітні програми подвійного диплому: моделі та нормативно-правова основа. Використання інструменту ЄКТС.
Юрій РАШКЕВИЧ,
проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,
Національний університет “Львівська політехніка”.

12: 30
Запитання – відповіді.

13:00
Європейські можливості: Еразмус+ та Горизонт 2020.
Проблеми реалізації міжнародних проектів.
Світлана ШИТІКОВА,
директор Національного Еразмус+ Офісу в Україні.

Стелла ШАПОВАЛ,
заступник начальника управління-начальник відділу міжнародного наукового-технічного співробітництва, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції,
Міністерство освіти і науки.

13:50
Запитання – відповіді.


14:20  Перерва на обід.


15:10
Навчання іноземних студентів в Україні.
Ірина ГАГАРІНА,
радник міністра освіти і науки.

Інна СОВСУН,
перший заступник міністра освіти і науки України.

16:00
Запитання – відповіді.

16:30
Визнання іноземних кваліфікацій в Україні.
Вікторія СЕРГІЄНКО,
директор Інформаційно-іміджевого центру МОН.

17:00
Запитання – відповіді.

17:30
Підбиття підсумків. Закриття заходу.
Інна СОВСУН,
перший заступник міністра освіти і науки України
Жанна ТАЛАНОВА,
Національний Еразмус+ Офіс в Україні.


 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

11 коментар до “Інтернаціоналізація української вищої освіти. Online-семінар”
 1. Дмитру Балю щодо двосторонніх угод про взаємне визнання документів про освіту.

  Україна також підписала угоди з низкою країн про взаємне визнання документів про освіту. Їх перелік – http://old.mon.gov.ua/ua/activity/71_/zagalni_vidomost_/m_ugodi_/

  Між Україною і Францією діє УГОДА між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне визнання документів про наукові ступені і вчені звання: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/250_049

  Підписані угоди реально діють, на їх підставі здійснюється визнання кваліфікацій. ВНЗ під час проведення процедури визнання також зобов”язані враховувати положення цих угод.

  Разом із тим, після реформування процедури визнання в Україні (прийняття Закону “Про вищу освіту” та нових порядків визнання) роль двосторонніх угод значно зменшується, оскільки для визначення еквівалентності кваліфікацій запровадженно використання такого універсального інструменту як рамки кваліфікацій (національні та міжнародні).

  Тому розробка і підписання угод про взаємне визнання актуальні з країнами, які не мають рамок кваліфікацій, а це аж ніяк не країни Європи.

  Визнання дипломів в різних країнах, у т.ч. європейських, в меншій мірі залежить від наявності угоди. Якщо немає угоди застосовується універсальна процедура визнання, принципи якої викладені у Лісабонській Конвенції.

  Що впливає на визнання українського диплому? В першу чергу, якість освіти та репутація ВНЗ! А вже потім технічні деталі, як от:
  – можливість перевірки факту видачі диплома в БД (“Освіта”, ЄДБО), 80% дипломів 2015 року не перевіряються в базі, це – відповідальність ВНЗ
  – розміщення зразків дипломів на сайті ВНЗ
  – наявність ліцензії, акредитації, у т.ч. розміщення у відкритих джерелах (на сайті). Якщо це філія – вона повинна мати підтверджений статус як в Україні, так і в країні розташування.
  – документ про попередню освіту має надавати академічні права для вступу на відповідну освітню програму, у т.ч. якщо це документ іноземний. Якщо ВНЗ бере студента на 3-й курс “лікувальної справи” після 1 року навчання на “ветеренарії” або “бібліотекар” з двома роками навчання доздає за семестр паралельно із основним навчанням 40 предметів академрізниці на програму підготовки магістра за спеціальністю “програмування”, то всім зрозуміло, що це фікція, а не диплом.
  – наявність у відкритому доступі на сайті навчальних планів та програм (бажано в хронологічному зрізі).
  та деякі інші моменти.

  Все це вплиає на швидкість та результат визнання за кордоном, а в підсумку – на репутацію і “вагу” дипломів як конкретного ВНЗ, так і українських документів про освіту загалом.

  З повагою,
  Науменко Наталія

  1. Дуже дякую Пані Наталія Науменко, насправді корисна і деталізована відповідь, дана інформація буде мені в нагоді в майбутьному.
   З повагою,
   Дмитро

 2. До пані Людмили Панкратової (Інститут розвитку регіональної преси)
  Будь ласка, в моніторинг сайтів ВНЗ додайте такі критерії:
  – наявність на сайті копій свідоцтв про ліцензії, акредитації
  – наявність на сайті зразків дипломів і додатків (адже теперь вони у кожного ВНЗ різні)

  Це дуже важлива інформація як для абітурієнтів, у т.ч. іноземців, так і для визнання дипломів українського ВНЗ за кордоном.

  Дякую,
  з повагою,
  Наталія

 3. ПДАБА, Дніпропетровськ.
  Дякую за можливість віртуально прийняти участь у такому цікавому та важливому семінарі. Державні кошти на відрядження зекономлені :)

 4. Питання до Інни СОВСУН
  Яким чином формується “Перелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном” МОН України для організації навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників? Чи є можливість додати до цього списку інші авторитетні закордонні установи, які відкриті для прийняття бажаючих студентів з України? Якщо так, яка процедура, до кого звертатися?
  З повагою,
  Дмитро БАЛЬ

 5. Запитання до 13:50
  І. Питання до Вікторії СЕРГІЄНКО
  Питання-пропозиція.
  Чи існує довідник в якому можна знайти усі / більшість програм подвійних дипломів по різних ВНЗ України? Чи планується розвиток данного аспекту надалі?
  З повагою,
  Дмитро БАЛЬ

 6. Запитання до 12:30
  І. Питання до Юрія РАШКЕВИЧА
  Чи можливо налагодити взаємну співпрацю між іншими українськими ВНЗ (наприклад КрНУ) і Львівською політехнікою для участі у налагодженій схемі подвійних дипломів у Польщі і інших країнах-партнерах Львівської політехніки? Якщо так до кого звертатися?
  З повагою,
  Дмитро БАЛЬ
  Випускник:
  Кременчуцький Національний Університет ім. М. Остроградського (КрНУ)
  ICAM – Nantes, France (вища інженерна школа)
  Стипендіат Президента України

 7. Які насьогодні є можливості по залученню іноземних викладачів для проведення занять нашим студентам в Україні, у стінах в українських вишів?

 8. Ірина Смирнова, ІПТО НАПН України

  Чи є можливість стажування в навчальних закладах європейських держав для докторантів України.
  Запитання до Світлани ШИТІКОВОЇ,
  директора Національного Еразмус+ Офісу в Україні.

 9. Тетяна Шавловська, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

  Чи може будь-який ВНЗ України у рамках програми академічна мобільність подавати одночасно декілька заявок?

  Запитання Анні НОВОСАД,
  начальнику управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

 10. Доброго дня,

  Запитання до 10:20

  І. Питання до Інни СОВСУН

  1. Для підвищення якості освіти, чи планується введення пільг для підприємств на розвиток суспільних проектів з навчальними закладами? Даний крок значною мірою може підвищити практичність наукових проектів ВНЗ.

  2. Які заходи сприймаються по мотивуванню наших студентів повертатися до України після їх закордонного навчання? Чи існує програма залучення до співпраці тих, хто вже давно за кордоном?

  Запитання до 11:00

  І. Питання до Анни НОВОСАД

  1. Чи можна розраховувати на державну підтримку у питаннях фінансування (проживання / їжа / транспорт) студентів за кордоном? Які є програми відносно цього питання? Чи можливі спеціальні кредити з можливістю відплати після працевлаштування?
  Пояснення:
  На протязі 5и років були налагоджені тісні відносини між Кременчуцьким Національним Університетом та вищою інженерною школою ІСАМ (м. Нант, Франція). Практично налагоджена програма подвійних дипломів, є бажаючі студенти для обміну з обох сторін. Досягнуто домовленість про безкоштовність навчання для українських студентів у Франції.
  Найбільш мотивовані і обдаровані студенти не мають змоги фінансування навчання за кордоном. Навіть коли йде мова тільки про оплату проживання транспорту та їжі.

  Запитання до 12:30

  І. Питання до Юрія РАШКЕВИЧА

  1. Скільки українських студентів отримують подвійні дипломи кожного року, в яких країнах, і скільки іноземців отримують подвійні дипломи в Україні і з яких країн?

  2. Які основні проблеми втілення програм подвійного диплому?

  Запитання до 13:50

  І. Питання до Стелли ШАПОВАЛ

  1. Чи існують замовлення від держави та підприємств на втілення практичних проектів при співробітництві з закордонними партнерами?

  2. Чи існує список із конкретними, нагальними потребами держзамовлення, які потрібно вирішувати. Наприклад теми для програми Горизонт 2020 зазначено дуже поверхнево. Чи існує якійсь комітет, який знає потреби держави і може донести до потенційного виконавця суть і необхідність вирішення тої чи іншої задачі?

  3. Чи є центри скарг на керівників навчальних закладів, які блокують ініціативи щодо розвитку міжнародних стосунків? Чи є інструменти для пропозиції, щодо заміщення існуючих керівників (принаймні у державних установах) на людей, які мають реальний досвід закордонного навчання, бажання та досягнення в інтернаціоналізації навчальної системи?

  ІІ. Питання до Світлани ШИТІКОВОЇ
  Чи існують в Україні закордонні навчальні заклади? Які країни їх представляють? Що перешкоджає створенню таких філій на території України?

  Запитання до 16:00

  І. Питання до Ірини ГАГАРІНОЇ

  1. Чи планується введення викладання дисциплін (зокрема в технічних напрямках) на іноземних мовах?
  В цьому випадку Україна стане цікавою для іноземних студентів і українські студенти зможуть легко адаптуватися у період навчання за кордоном.

  2. Що потрібно робити щоб зацікавити іноземних студентів з розвинених країн у нашій системі освіти і що робиться на даний момент?

  Запитання до 17:00

  І. Питання до Вікторії СЕРГІЄНКО
  Росія підписала двосторонню угоду про визнання дипломів із Францію. Чи існують подібні угоди з Україною? Якщо українські дипломи визнаються в Росії, що заважає їх визнанню у Європі? Що робиться щоб втілити такі угоди у реальність?

  З повагою,
  Дмитро БАЛЬ
  Випускник:
  Кременчуцький Національний Університет ім. М. Остроградського (КрНУ)
  ICAM – Nantes, France (вища інженерна школа)
  Стипендіат Президента України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *