На економічному факультеті Запорізького національного університету відбулося засідання ІV міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки і бізнесу». На ньому фахівці обмінялися ідеями реалізації бізнес-можливостей і створення спільних проектів у сферах технологічного трансферу та інновацій. Участь у засіданні круглого столу взяли понад сто осіб – науковці, студенти та підприємці – із Запоріжжя та інших регіонів нашої держави, а також Польщі. Як зазначили під час відкриття заходу перший проректор Олександр Бондар, декан економічного факультету Алла Череп, керівник Запорізького регіонального відділення Академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри прикладної математики і механіки Віктор Грищак, завідувач відділу патофізіології, імунології та трансплантології Українського практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України Сергій Зябліцев та інші, – проведення таких засідань, що проходять у Запорізькому національному університеті вже вчетверте, дає змогу обмінюватися думками, практичним досвідом і науковими напрацюваннями між представниками економічної, виробничої галузей і представниками освітньої галузі. Відтак, з’являється можливість покращити рівень підготовки випускників вишу і надати процесу освіти практичного спрямування відповідно до вимог як вітчизняного ринку і роботодавця, так і загальних тенденцій світової економіки. Присутні на засіданні вислухали низку доповідей, у яких були порушені нагальні проблеми, розглянуті потреби ринку праці, наукові розробки, завдання яких – покращити систему національної економіки, запропоновані шляхи взаємодії, а також окреслені результати попередніх напрацювань галузі.   Так, голова Запорізької регіональної ради підприємців Ірина Лєх ознайомила з думками підприємців щодо системи вищої освіти, зокрема економічної. Вказуючи причини, через які випускники вищих навчальних закладів не можуть влаштуватися на роботу за фахом, вона наголосила на відсутності практичного досвіду та потрібних компетенцій. Однак Ірина Лєх впевнена, що існують широкі можливості для розвитку взаємодії науки, освіти і бізнесу. Тож позитивними і довгоочікуваними моментами є організація бізнес-інкубатора (нещодавно створеного на базі Запорізького національного університету), бізнес-шкіл, співробітництво між підприємствами та освітянськими структурами в галузі проходження практик і стажування студентів. Доповідач також наголосила на тому, що сучасний випускник економічного факультету повинен отримувати не просто навички написання проектів, а й уміти їх реалізовувати. Продовжив тему формування практичних вмінь студентів директор Українсько-Іспанського ТОВ «Урожай» Олексій Пучков. Він зазначив, що на їхньому підприємстві проходить практику досить велика кількість студентів, і як підприємець він сам у цьому зацікавлений. Одразу видно, хто з молодих людей справді вмотивований стати досвідченим фахівцем. Важливим моментом засідання став виступ голови Всеукраїнської спілки вчених-економістів, професора Олександра Кендюхова. Він презентував нову економічну модель прозорої системи оподаткування, у якій із цієї галузі виключається сам підприємець, а податок від платника автоматично відраховується до бюджету держави. Така модель починає поширюватися в низці європейських країн, однак незабаром, сподівається науковець, буде введена і в Україні. Кардинальна реформа національної системи оподаткування має не тільки вивільнити велику кількість робочого часу підприємця для продуктивної праці, а й вивести економіку з тіні й привабити міжнародних інвесторів в Україну. Перед присутніми виступила начальник науково-дослідної частини Запорізького національного університету Вікторія Меняйло. Вона розповіла про дослідницько-інноваційну підготовку студентів, окреслила напрями і перспективи стратегії розвитку вітчизняної освіти-2020, були рекомендовані європейськими експертами, також наголосивши на формуванні у молодих фахівців певних затребуваних у суспільстві економічних та фахових знань і навичок. На міжпредметній взаємодії наполягав і завідувач кафедри прикладної фізики, лауреат державної премії, професор Валерій Міщенко, який вважає, що сучасний фізик має бути достатньо обізнаний і з системою економіки. Про стан розвитку органічної економіки в Україні й у світі розповіла присутнім керівник Центру екологічної культури в Запоріжжі Наталя Пічкур. Учасники круглого столу розглянули низку й інших питань і внесли конкретні пропозиції, спрямовані на розвиток інноваційної активності українського суспільства.  Повідомляє прес-центр ЗНУ