9 вересня 2015 року в м. Києві відбулося сьоме засідання українсько-французького змішаного комітету з науково-технічного співробітництва.

Французьку делегацію очолював радник із питань культури та співробітництва Посольства Французької Республіки в Україні пан Паскаль Сліванскі. Українську – заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха. Сторони обговорили спільні проекти та пропозиції, подані на другий конкурс, та відзначили велику їх кількість, зокрема аж 60 проектів.

Учасники засідання обмінялись інформацією щодо напрямів науково-технологічного співробітництва України та Франції. Сторони підтвердили необхідність продовжити співпрацю на засадах рівноправності з урахуванням національних пріоритетів для розвитку науки і технологій в обох країнах.

Під час засідання учасники позитивно оцінили рівень співробітництва між науково-дослідними установами України і Франції. Вони також підтвердили доцільність розширення науково-технологічного співробітництва, особливо у сфері реалізації спільних науково-дослідних проектів.

Змішаний комітет ухвалив рішення підтримати фінансування 9 проектів (та додатково одного проекту, на випадок відмови від участі основних проектів), а саме:

1. «Методологія загального конвергентного синтезу С 2-функціоналізованих амідинів паладій-каталізованим крос-сполученням силанів» (Керівник проекту: Костюк О. М., Інститут органічної хімії НАНУ);

2. «Поєднані нано-об’єкти на основі молекул з перемиканням та наночастинок золота» (Керівник проекту: Снегір С. В., Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка);

3. «Ерозія та випаровування новітніх композитних матеріалів на основі міді та срібла внаслідок взаємодії плазми з поверхнею» (Керівник проекту: Веклич А. М., Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

4. «Мікро- і наноелектронні джозефсонівські гетероструктури з внутрішнім шунтуванням» (Керівник проекту: Білоголовський М. О., Донецький національний університет (м. Вінниця);

5. «Оксидні матеріали з високою діелектричною сталою, що містять нанокластери кремнію або германію, для застосування в мікроелектроніці та фотоніці» (Керівник проекту: Хоменкова Л. Ю., Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАНУ);

6. «Нікотинові ацетилхолінові рецептори, що підтримують диференціювання та життєздатність клітин у мозку» (Керівник проекту: Скок М. В., Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна);

7. «Похідні тіазолідинону та споріднених гетероциклічних систем як прототипи потенційних антитрипаносомних лікарських засобів» (Керівник проекту: Лесик Р. Б., Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького);

8. «Взаємодія молочнокислих бактерій з сільськогосподарськими рослинами» (Керівник проекту: Іваниця В. О., Одеський національний університет);

9. «Самоорганізовані структури дефектів в рідких кристалах та їхнє застосування для потреб фотоніки» (Керівник проекту: Настишин Ю. А., Інститут фізичної оптики ім. О. Г. Влоха).

Додатковий проект на випадок відмови від участі основних проектів:

10. «Дослідження плазмового двигуна зі змінною топологією магнітного поля у розрядному каналі» (Керівник проекту: Лоян А. В., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»)

Під час засідання сторони вирішили, що фінансування проектів відбуватиметься з 1 жовтня 2015 року до 31 грудня 2016 року.

Довідково: Угода про культурне та науково-технічне співробітництво між урядом Французької Республіки та урядом України була підписана 19 жовтня 1995 року. В рамках цієї Угоди започаткована Програма спільних дій у галузі науково-технологічного співробітництва між Україною та Францією «Дніпро», яку було підписано в Києві 10 жовтня 2001 року між Міністерством освіти і науки та Міністерством закордонних справ Французької Республіки.

Програма спільних дій «Дніпро» дає змогу фінансувати дослідження та відрядження вчених у межах науково-дослідних проектів, розрахованих на два роки та представлених спільно французькими та українськими групами дослідників. Конкурс проектів оголошується кожні два роки.

За інформацією МОНУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу