Серед широкого спектру наукових досліджень, що проводяться у Дніпропетровському національному університеті, можна виділити низку напрямів, у яких вчені нашого університету займають почесне місце серед світових лідерів. Одним із таких напрямів є моделювання електромагнітних процесів у електротехнічних сталях і устаткуванні, що містить ці матеріали, насамперед – у потужних трансформаторах.

Провідними фахівцями в цьому напрямі є професор ДНУ Сергій Зірка та доцент Юрій Мороз. Визнаним у світі є багатий науково-практичний здобуток, отриманий цими науковцями в галузі моделювання процесів у провідних феромагнітних середовищах. Широко відомими є їхні спільні публікації з вченими Сполученого Королівства Великої Британії, США, Канади, Королівства Бельгія, Японії, Федеративної Республіки Німеччини, Республіки Польща. Моделюванню процесів у трансформаторах присвячені роботи, опубліковані з фахівцями Італії та Королівства Норвегії. Українські вчені є учасниками міжнародних конференцій, авторами та рецензентами низки статей у таких журналах, як IEEE Transactions on Magnetics, Journal of Applied Physics, JMMM та інших визнаних виданнях.

За інформацією ДНУ ім. Олеся Гончара