У Національному гірничому університеті під головуванням заступника міністра освіти і науки України Максима Стріхи відбулася регіональна робоча нарада з питань впровадження інновацій і шляхів підвищення ефективності комерціалізації результатів науково-технічних розробок в університетах. Читайте також: У ЗНУ досліджують психологію травм Участь у нараді взяли вищі навчальні заклади Дніпропетровщини, які поділилися досвідом і своїм розумінням питання комерціалізації наукових  розробок, а також основних проблем розробки інноваційних проектів, трансферу технологій у виробництво. У своєму виступі Максим Стріха поінформував учасників про те, що Міністерство освіти і науки за участі науковців вишівського та академічного сектора, представників бізнесу, підготувало низку проектів законодавчих актів, спрямованих на створення сприятливих умов як для науковців, так і бізнесу щодо підтримки та розвитку їхньої інноваційної діяльності. Йдеться про 4 законопроекти – «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання інновацій)», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інновацій». Читайте також: Міністр освіти і науки вітає освітян з професійним святом! Пакет законопроектів передбачає: зміну системи бюджетного фінансування інноваційної діяльності (концентрація ресурсів в одного розпорядника бюджетних коштів, формування джерела наповнення загального фонду державного бюджету); зміну системи формування пріоритетних напрямів інноваційної діяльності; спрощення процедури отримання державної підтримки суб’єктами інноваційної діяльності; Читайте також: КУ імені Бориса Грінченка домовився про співпрацю з чеським університетом формування механізмів залучення приватних вітчизняних інвестицій у розвиток інновацій (використання інститутів спільного інвестування шляхом створення венчурних інноваційних фондів); визначення видів державної підтримки інноваційної діяльності в Україні; створення Фонду розвитку інновацій та регіональних фондів розвитку інновацій; створення механізму комерціалізації нематеріальних актів університетів і наукових установ через Фонд розвитку інновацій; визначення засад і форм публічно-приватного партнерства у сфері інноваційної діяльності та фінансових відносин, що виникають при такому партнерстві. Читайте також: Толерантність як соціогуманітарна  проблема сучасності. Міжнародна конференція у ЖДУ ім. Івана Франка Водночас, як зазначив Максим Стріха, для вирішення накопичених в інноваційній сфері проблем і досягнення поставлених президентською стратегією «Україна – 2020» та Програмою діяльності Уряду цілей, нам необхідно спільно сконцентрувати свою роботу на: розробках, які можуть у найближчій перспективі науково-технологічно забезпечити оборонно-промисловий комплекс України; формуванні системі заходів з ефективного управління та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, створених в університетах і наукових установах; формуванні та розвитку інноваційної інфраструктури за участі університетів і наукових установ. Ректор Національного гірничого університету, академік НАН України Геннадій Півняк розповів про «університетські історії успіху». Так, на сьогодні в Університеті ефективно працюють Центр інноваційного розвитку та бізнес-інкубатор університету. Їх спільний захід – «Ярмарок можливостей», став чудовим майданчиком, на якому студенти різних ВНЗ міста мають змогу ознайомитись із потужною інфраструктурою різноманітних культурних і технічних науково-освітніх осередків НГУ. Крім того, за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та за участі ІТ-компаній Дніпропетровщини реалізується проект створення студентського коворкінг-центру інновацій. Головна мета центру – створення інноваційного, творчого середовища для креативних студентів для їх самореалізації у різних галузях знань. Учасники наради обговорили пропозиції щодо удосконалення інноваційної діяльності університетів. Інформація МОНУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу