Діяльність молодих учених в Україні та Білорусі пов’язана з проблемою впровадження результатів наукових досліджень на практиці. Це обумовлено відсутністю тісних зв’язків між наукою, освітою і підприємствами. Крім того, в цих країнах існують проблеми комунікації між студентам і науковцями, зокрема міжнародного рівня. Також значною проблемою є відсутність доступу молодих учених до наукових цифрових бібліотек, що, у свою чергу, обумовлює недостатньо високу якість і кількість публікацій у виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах. Зокрема це негативно позначається на місці українських університетів у міжнародних рейтингах. Читайте також: Ізраїль надає субсидії на навчання студентів-репатріантів Міжнародний проект “Сenters of Excellence for young RESearchers” (CERES – «Центри передового досвіду для молодих учених») програми Tempus, що фінансується Європейською Комісією (реєстраційний номер проекту 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) ставить за мету створення освітньо-наукової інфраструктури, що інтегрує ради молодих учених і студентство як цільові групи та забезпечує релевантність навчальних і дослідницьких проектів молодих учених міжнародному рівню і сучасним запитам практики. Виконання проекту здійснюється за активної участі провідних європейських, українських та білоруських вишів і промислових підприємств за підтримки Міністерства освіти і науки України та національних Еразмус+/Темпус-офісів України і Білорусі. З боку ЄС у проекті задіяні Жилінський університет (Словаччина), Падеборнський університет (Німеччина), Технічний університет Брно (Чехія), з боку України – Національний транспортний університет (Київ), Національна металургійна академія (Дніпропетровськ), Запорізький національний технічний університет, дослідно-виробнича компанія «Радій» (Кіровоград, Харків), із боку Білорусі – Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки (Мінськ), фірма “Інтелектуальні процесори” (Мінськ), Брестський державний технічний університет, Гомельський державний університет і Державна наукова установа «Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі» (Мінськ). Читайте також: Першокурсницю ЖДТУ на телефестивалі відзначили представники Ради Європи в Україні У ході реалізації проекту в Україні та Білорусі сформовані науково-дослідні групи студентів, викладачів та науковців і фахівців-практиків, організована співпраця з міжнародними науковими та індустріальними партнерами, здійснюється обмін інформацією та результатами проектів і досліджень. Читайте також: Відтепер Київський університет імені Бориса Грінченка має навчальну віддалену лабораторію GOLDi Упровадження результатів проекту CERES робить цінний внесок у модернізацію вищої освіти в країнах-партнерах. Зокрема сприяє поліпшенню умов для наукових досліджень молодих учених, залученню молодих вчених у реальні науково-дослідні проекти на підприємствах та підвищенню рівня вищої освіти країн-партнерів. Крім того, CERES зближує дві освітні системи, а завдяки залученню підприємств до проекту CERES орієнтує вищу освіту на конкретні вимоги реального сектора економіки. У межах проекту CERES розроблено віртуальний портал і створюється мережа центрів в Україні та Білорусі з метою сприяння співробітництву між цільовими групами: молодими вченими, викладачами і науковцями та представниками підприємств. Завдяки цьому молоді вчені отримують доступ до наукових завдань підприємств, можливість участі в дослідницьких командах спільно з провідними європейськими фахівцями та отримання практичного досвіду, корисного для майбутнього працевлаштування. Викладачі використовують портал CERES для формування дослідницьких груп, що працюють над цікавою для молодих вчених тематикою, а також для апробації одержаних результатів для вирішення реальних практичних завдань. Підприємства отримують доступ до дослідницьких ресурсів університетів і наукових методик для вирішення прикладних завдань. Читайте також: Найбільший у світі глобус, що обертається, встановлено у США Використання порталу CERES для співпраці є безкоштовним і доступним для студентів та молодих вчених з університетів і підприємств країн-партнерів. Члени всіх цільових груп можуть реєструватися на порталі CERES, отримувати інформацію про минулі, поточні та майбутні дослідницькі проекти і вступати в контакт з іншими користувачами порталу з метою обміну інформацією та співпраці. Крім того, під час виконання проекту організоване видання в Жилінському університеті (м. Жиліна, Словацька Республіка) нового міжнародного рецензованого журналу «Central European Researchers Journal». Це надає молодим ученим можливість безкоштовно публікувати результатів своїх наукових досліджень, зокрема виконаних із використанням CERES-порталу. Видання журналу і можливість публікації в ньому результатів досліджень молодих учених планується здійснювати і після завершення проекту, забезпечивши таким чином стійкість досягнутих за допомогою проекту результатів. Партнери проекту взяли участь у координаційних зустрічах у м. Жиліна та Мінськ, де обговорювалися основні завдання проекту та планові активності для їх досягнення та контролю, визначалися пріоритетні дії на найближчий час. У рамках таких зустрічей партнери обмінювалися передовим досвідом організації навчального процесу та проведення наукових досліджень. З учасниками координаційних заходів також проведено тренінг-семінари, в результаті чого підготовлено CERES-менеджерів – осіб, які займаються впровадженням та поширенням сучасних європейських методик навчання та інноваційних педагогічних технологій підготовки молодих учених. За підтримки проекту в 2014 та 2015 роках у Жилінському університеті в межах Міжнародної наукової конференції “Information and Digital Technologies” (IDT) здійснювалася робота CERES-секції. У конференції брали участь представники 19 країн, зокрема Японії, Великої Британії, Італії, Польщі, Угорщини, Греції, Чехії, Словаччини, Румунії, України, Білорусі, Росії тощо. Завдяки проекту молоді вчені з партнерських вишів мали можливість доповісти результати своїх досліджень колегам з інших країн. Доповіді конференцій опубліковано у збірниках, що входять до цифрової бібліотеки IEEE та індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах SCOPUS та Web of Science. Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) сприяє організації  практики студентів на підприємствах та отримання ними перспектив подальшого працевлаштування, здійснює активну дисемінацію проекту в регіоні, залучаючи до нього підприємства й організації з інноваційним потенціалом. Рада молодих учених і спеціалістів ЗНТУ залучає молодих викладачів, аспірантів і студентів до співпраці. В межах  “Форуму обдарованої молоді–2015”, що проходив в ЗНТУ, організовано роботу секції “Участь молоді у науково-дослідній роботі: стан та перспективи”, де молодим ученим регіону було представлено проект CERES. Представники ЗНТУ беруть участь у роботі редколегії журналу «Central European Researchers Journal» та конференцій IDT. Університет також видає власний науковий журнал “Радіоелектроніка, інформатика, управління”, що забезпечує можливість поширення результатів досліджень молодих учених партнерських вишів. У найближчій перспективі планується закупівля комп’ютерного обладнання для партнерських університетів, організація координаційної зустрічі в Києві та літньої школи для молодих учених у Запоріжжі. Участь представників України в реалізації проекту CERES дає змогу наблизити наукові дослідження молодих учених до практичних потреб підприємств, об’єднавши освіту, науку і виробництво в єдиний трикутник знань, а також впровадити сучасні європейські методики та інноваційні педагогічні технології в навчальний процес, підвищити ефективність навчання фахівців різних спеціальностей, отримати нове сучасне обладнання, що в свою чергу підвищить якість науки і освіти в державі.   Локальний співкоординатор проекту, помічник ректора ЗНТУ з міжнародних відносин О. Андрієнко  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу