Минулого тижня відбулись урочисті збори аспірантів і докторантів першого року навчання Запорізького національного університету. Захід став логічним підсумком вступної кампанії 2015 року, завдяки якій наукова родина вишу поповнилась 101 аспірантом і 10 докторантами. Серед них кількість аспірантів, які навчаються за контрактом, на 70 % збільшилася порівняно з минулим роком. Загалом на сьогодні аспірантська та докторантська родина Запорізького національного університету нараховує 302 особи. Проведений гендерний аналіз засвідчує, що співвідношення чоловіків і жінок в аспірантурі та докторантурі ЗНУ є майже однаковим. Читайте також: Tempus. Молоді вчені ЗНТУ інтегруються з науковою Європою На урочистому заході були присутні представники адміністрації та факультетів Запорізького національного університету: перший проректор Олександр Бондар, проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук, завідувач відділу аспірантури і докторантури Юрій Каганов, декани факультетів і керівники структурних підрозділів. У вітальному слові перший проректор ЗНУ Олександр Бондар зазначив, що аспіранти і докторанти, набуваючи нового статусу, продовжуватимуть традиції наукових шкіл Запорізького національного університету. Олександр Григорович вручив посвідчення новим докторантам і аспірантам ЗНУ. Читайте також: Ізраїль надає субсидії на навчання студентів-репатріантів Продовжив церемонію вручення посвідчень аспірантам проректор із наукової роботи Геннадій Васильчук, який запевнив молодих науковців у підтримці їх із боку ректорату. Водночас Геннадій Миколайович наголосив на необхідності сумлінної щоденної роботи, відповідальності за якість дисертаційних досліджень. Читайте також: Відтепер Київський університет імені Бориса Грінченка має навчальну віддалену лабораторію GOLDi Завідувач відділу аспірантури і докторантури Юрій Каганов презентував основні показники, охарактеризував досягнення і перспективи розвитку системи аспірантури і докторантури як на загальноуніверситетському рівні, так і в контексті імплементації нового Закону України «Про вищу освіту». Юрій Олегович зазначив, що станом на жовтень 2015 року в аспірантурі нашого університету нараховується 47 спеціальностей, докторантура представлена 20 спеціальностями. Примітно, що цей перелік не є сталим, а знаходиться у процесі динамічного розвитку. Минулого року була відкрита докторантура зі спеціальності «теорія і методика професійної освіти», наразі планується розширення мережі за рахунок відкриття аспірантури в галузі державного управління, докторантури зі спеціальності «екологія». У 2015 році Міністерством освіти і науки України нашому університету були доведені значні обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів за рахунок бюджетного фінансування через аспірантуру – 28 місць (у 2014 р. – 16) і докторантуру – 7 місць (у 2014 р. – 3). Варто зазначити, що показники держзамовлення в докторантурі, виділені для Запорізького національного університету, перевищують аналогічні показники більшості провідних вишів країни. Попри складну соціально-економічну ситуацію в країні, кількість охочих навчатись в аспірантурі на контрактній основі в 2015 році перевищила найсміливіші сподівання. Станом на 1 жовтня 2015 року до нашого вишу зараховано 73 аспіранти на контрактній формі навчання, що на 70 % перевищує показники 2014 року. Такі результати є виявом довіри молодих науковців до Запорізького національного університету, визнанням його наукових шкіл, кадрового та матеріально-технічного забезпечення. В аспірантурі Запорізького національного університету здобувають освіту й громадяни іноземних держав: Йорданії, Габону, Іраку. Примітно, що гендерний аналіз вступників до аспірантури і докторантури  спростовує думки деяких скептиків, висловлені в соціальних мережах і ЗМІ стосовно мотивів вступу. Так, за гендерною ознакою маємо фактичну рівновагу чоловіків і жінок. Юрій Олегович охарактеризував у своєму виступі й наукову інфраструктуру університету, зокрема функціонування спеціалізованих вчених рад. У ЗНУ діє на сьогодні 1 докторська і 6 кандидатських спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Визначним досягненням 2015 року стало відкриття першої в історії вишу докторської спеціалізованої вченої ради – з історичних наук (спеціальності: «Історія України»; «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»), яку очолив доктор історичних наук, професор, ректор ЗНУ Микола Фролов. 2015 року розпочала свою діяльність і нова кандидатська спеціалізована вчена рада з теорії і методики професійної освіти під керівництвом професора Олександра Гури. Завідувач відділу аспірантури і докторантури визнав, що перелік спеціалізованих вчених рад не вичерпує наукового потенціалу ЗНУ і наразі ведеться підготовка з відкриття нової спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Фізіологія людини і тварин». Завдяки продуктивній роботі спецрад університету, а також успішним захистам дисертацій в інших установах, 15 співробітників ЗНУ в 2015 році стали кандидатами наук, а 4 колегам присуджено науковий ступінь доктора наук. До закінчення поточного року університет має сподівання ще значно поповнити лави науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Юрій Каганов нагадав і про суттєві матеріальні стимули для успішних захистів дисертацій. Так, відповідно до умов Колективного договору Запорізький національний університет виплачує науково-педагогічним працівникам матеріальну винагороду за захисти дисертацій, зокрема за захист докторської дисертації 25 000 грн, а за захист кандидатської дисертації – 5 000 грн (достроковий захист – 10 000 грн). У своєму виступі начальник науково-дослідної частини Вікторія Меняйло окреслила масштабні наукові проекти, здійснювані вченими ЗНУ, зокрема у співпраці з КБ «Південне», під егідою Ради національної безпеки й оборони України. Вікторія Іванівна запропонувала аспірантам активно долучатися до конкурсів, грантів і програм для молодих науковців, запропонувала допомогу Науково-дослідної частини в отриманні ліцензій і патентів. Успішна вступна кампанія до аспірантури і докторантури 2015 року вкотре продемонструвала потужний науковий потенціал Запорізького національного університету.   Юрій Каганов,  завідувач відділу аспірантури і докторантури ЗНУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу