2008 рік Нахімічили з Кока-колою. З од­ного боку, Шарі Умпере з Уні­верситету Пуерто-Ріко, Джозеф Хілл з Центру вивчення наро­джуваності в Новій Англії та Де­бора Андерсон з Гарвардської медичної школи отримали антинобелівське визнання за від­криття того, що кока-кола має сперміцидну дію. З іншого  – Хун Чуаньює з Медичного уні­верситету Тайбея, Се Чачан, У Пейфень і Цзян Бінін за дове­дення того, що це не так.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу