Міністерство освіти і науки України оприлюднило перелік робіт, представлених у 2015 році для участі в конкурсі на здобуття у 2016 році щорічної Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, заснованої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701.

 • Розроблення і впровадження вітчизняної системи EMMS-CVS-010 визначення масових викидів забруднюючих речовин у відпрацьованих газах двигунів транспортних засобів та перспективної повно-потокової технології VVS, автори: Редзюк А.М., Устименко В.С., Клименко О.А., Кудренко О.В., Гора М.Д., Ричок С.О., Сіянко Ю.В., Бондар О.В., Колобов К.С., Сафронов А.М.;
 • Розроблення та впровадження навчальної програми для контролю рівня знань з питань контролю якості при будівництві, реконструкції, ремонті та експлуатації автомобільних доріг, автори: Стьожка В.В., Копинець А.О., Аксьонов С.Ю.;
 • Розроблення та впровадження технології доробки паливного вторинного ресурсу, отриманого при очищенні лляльних (нафтовмісних) вод, прийнятих із морських транспортних суден», автори: Єрьоменко Д.В., Коротєєв О.М., Саліков В.А., Балакирський В.Є.;
 • Інноваційні технології забезпечення справності військової авіаційної техніки, за якою не здійснюється авторський нагляд, автори: Харченко О.В., Пащенко С.В., Самулєєв В.В., Ющенко К.А, Дмитрієв С.О., Денисюк В.М., Знова В.А., Юхачов В.В., Чубинський С.В., Кравчук О.М.;
 • Розроблення високотехнологічного прецизійного програмно-апаратного комплексу та створення на його основі системи для передачі національної шкали координованого часу з використанням перспективних ІР-мереж, автори: Коваль В.В., Лисенко В.П., Величко О.М., Головня М.В., Шевкун С.М., Шкляревський І.Ю.;
 • Розробка та впровадження високоефективних технологічних процесів гранулювання та масообміну з використанням вихрових течій і вібраційного впливу, автори: Склабінський В.І., Артюхов А.Є., Кононенко М.П.;
 • Розробка посівного комплексу, укомплектованого сошниками, що не обслуговуються, автори: Кобець А.С., Грицан Ю.І., Катан Л.І., Деркач О.Д., Пономаренко Н.О., Шаповал О.М.; Шаповал Є.О.;
 • Захист від корозії металевих елементів і конструкцій ефективними екологічно безпечними засобами, автори: Висоцька Г.Ф., Висоцька Л.М., Дєдов О.П., Каратєєв А.М., Назаренко М.І., Подковирін М.Ю., Савенко В.І., Смик Л.П., Черватюк В.А., Шейніч Л.О.;
 • Універсальні технологічні комплекти малогабаритного обладнання для комплексної механізації робіт в умовах будівельного майданчика, автори: Ємельянова І.А., Блажко В.В., Смачило В.В., Аніщенко А.І., Гузенко С.О., Шевченко В.Ю., Мєлєнцов М.О., Коробко Б.О., Вірченко В.В.;
 • Розроблення та створення високонадійних пристроїв відокремлення космічних апаратів під час виведення на цільові орбіти, автори: Затишняк П.В., Курячий Є.В., Макаренко А.О., Мащенко О.М., Панов Ю.А., Решетилов О.А., Сілкін О.Ю., Синицин С.О., Свистун B.Г., Чолак О.М.;
 • Розроблення та впровадження у виробництво новітніх технологій створення надсучасних детекторних модулів на основі базових високотехнологічних компонентів з алюмінієвою комутацією для систем детектування часток в експериментах фізики високих енергій, автори: Борщов В.М., Бойко А.А., Гриньов Б.В., Кучеренко В.Г., Лістратенко О.М., Нікітський Г.І., Проценко М.А., ТимчукІ.Т.;
 • Створення, розробка і впровадження інноваційних технологій та імпортозамінюючого обладнання  для автоматичного орбітального зварювання неповоротніх стиків  трубопроводів АЕС України діаметром 8-219 мм, автори: Лобанов Л.М., Коротинський О.Є., Скопюк М.І., Кудряшев В.Б., Гонтарєв В.Б., Махлін Н.М., Федоренко М.С., Буряк В.Ю., Попов В.Є., Свириденко А.О.;
 • Інноваційні теплотехнології для Збройних сил України, автори: Долінський А.А., Снєжкін Ю.Ф., Демченко В.Г., Самков О.В., Петрова Ж.О., Назаренко О.О., Жовнорук Є.Г., Шаркова Н.О., Авдєєва Л.Ю., Самойленко К.М.;
 • Підвищення ефективності технологій видобутку, переробки та споживання вуглеводневих енергоносіїв шляхом об’єктно-орієнтованої активації процесів енергоперетворення, автори: Мацевитий Ю. М., Кравченко О.В., Суворова І.Г., Баранов І.А., Сімбірський О.В., Велігоцький Д.О., Гоман В.О.;
 • Розроблення та впровадження сенсорних контрольно-інформаційних технологій, автори: Венгер Є.Ф., Гордієнко В.І., Голуб О.Г., Дереча В.Я., Дунаєвський В.І., Качур Н.В., Корево Г.С., Котовський В.Й., Маслов В.П., Семенець О.І.;
 • Інноваційний підхід з організації та надання медичної допомоги у гібридній війні,  автори: Цимбалюк В.І., Лазоришинець В.В., Усенко О.Ю., Верба А.В., Казмірчук А.П., Хоменко І.П., Лурін І.А., Савицький В.Л., Власенко О.М., Галушка А.М.»;
 • Розроблення та впровадження мінімально інвазивних технологій лікування переломів та ортопедичної патології кісток кінцівок і таза вітчизняними стержневими апаратами зовнішньої фіксації, автори: Гайко Г.В., Герасименко С.І., Костюк А.Н., Полулях М.В., Проценко В.В., Бур’янов О.А., Лябах А.П.;
 • Розробка і впровадження високотехнологічних методик дисекції при лікуванні об’ємних уражень печінки, автори: Бойко В.В., Козлова Т.В., Малоштан О.В., Скорий Д.І., Смачило Р.М., Тищенко О.М.;
 • Технологія абілітаційно-реабілітаційної допомоги дітям раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку і супровід сімей, що їх виховують(послуга раннього втручання), автори: Коренєв М.М., Кукуруза Г.В., Міхановська Н.Г., Кравцова А.М.;
 • Технології виробництва і застосування органічних та органо-мінеральних добрив з місцевих сировинних ресурсів для підвищення родючості ґрунтів і продуктивності сільськогосподарських культур, автор Скрильник Є.В.;
 • Розроблення і впровадження у виробництво сталих технологій вирощування і переробляння біомаси енергетичних культур та використання твердого біопалива як альтернатива викопним джерелам енергії, автори: Гадзало Я.М., Роїк М.В., Сінченко В.М., Заіменко Н.В., Ганженко О.М., Гументик М.Я., Квак В.М., Якубовський В.А., Гнап І.В.;
 • Розробка і впровадження новітніх енерго- і ресурсозберігаючих технологій харчової промисловості в системі забезпечення продовольчої безпеки України, автори: Українець А.І., Шевченко О.Ю., Шиян П.Л., Сімахіна Г.О., Соколенко А.І., Піддубний В.А., Ніколаєнко С.М., Лебська Т.К., Мазаракі А.А., Притульська Н.В.;
 • Інноваційні біотехнології в системі ветеринарних та санітарно-епідеміологічних заходів щодо розробки засобів моніторингу, діагностики і оздоровлення тваринництва України від туберкульозу, автори: Завгородній А.І., Стегній Б.Т., Фещенко Ю.І., Герілович А.П., Палій А.П., Позмогова С.А., Комісаренко С.В., Гриневич О.Й.;
 • Створення та впровадження у виробництво південної м’ясної породи великої рогатої худоби в умовах інтенсивного теплового навантаження, автори: Вдовиченко Ю.В., Омельченко Л.О., Найдьонова В.О., Манзар О.Я., Фурса Н.М., Макарчук Р.М.;
 • Створення комплексного тренажера найвищого рівня для літака Ан-148 та його модифікацій (КТЛ-148/158, рівень D) в ДП «Антонов», який забезпечує підготовку пілотів без польотів на літаку, автори: Кошицький Я.І., Крамар Б.Д., Круц О.П., Курганський О.Ю., Лавренчук В.А., Недашківський А.М., Панич В.П., Самойленко В.Ф., Сосненко О.М., Шехов В.О.».

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу