Днями в Національному університеті “Львівська політехніка” відбулося чергове засідання вченої ради. Одним із вузлових питань порядку денного був розгляд ходу реалізації програми розвитку університету до 2020 року в науково-інноваційній сфері. Доповідала   проректор з наукової роботи університету професор  професор Наталія Чухрай. Читайте також: Першокурсниця гірничо-екологічного факультету ЖДТУ завоювала «бронзу» на Чемпіонаті України з самбо Попри певні досягнення стан справ у науково-інноваційній сфері, констатувала промовець, не відповідає науково-технічному потенціалу університету. На це є низка об’єктивних причин. Це, зокрема, спад  вітчизняної економіки, значне скорочення обсягів інвестування науково-дослідних робіт з державного бюджету, низький запит на науково-технічні розробки приватних бізнесових структур,  перешкоди організаційно-економічного характеру щодо діяльності бюджетних установ. Даються взнаки також застарілість техніко-технологічної бази науки, скорочення кількості штатних наукових працівників, помітне старіння кадрів. Є і внутрішні проблеми, які стосуються багатьох ВНЗ і Львівської політехніки зокрема. Наші науковці послабили зв’язки з бізнес-структурами. Нерідко науково-дослідні роботи та дисертаційні дослідження відірвані від потреб реального сектору економіки, науковці університету недостатньо співпрацюють із світовим науковим співтовариством. Читайте також: На юридичному факультеті ЗНУ відбувся щорічний семінар-практикум для вчителів шкіл Проректор Наталія Чухрай нагадала, що торік уточнено та затверджено пріоритетні тематичні напрями розвитку фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт. Для багатьох кафедр наукові напрями підтверджені вагомим науковим доробком — міжнародними грантами, публікаціями у авторитетних закордонних виданнях, госпдоговірною тематикою тощо. Однак на окремих кафедрах спостерігаємо лише декларативний підхід, а робота за науковими напрямами обмежується лише публікаціями у вісниках університету. Програмою розвитку Львівської політехніки до 2020 року передбачено створити університетський Центр фундаментальних досліджень. Два роки тому  університет подав проектну заявку на розгляд у Європейському інвестиційному банку. В результаті Львівська політехніка увійшла до складу  семи ВНЗ України, які отримали позитивне рішення щодо  фінансування. У структурі  університету передбачається також створити науково-навчальний Центр “Нові матеріали і технології”, оснащений сучасним обладнанням. Читайте також: Майбутні педагоги із Туркменістану відзначили День незалежності своєї країни в УДПУ На жаль, проблемою залишається все ще низька активність науковців у поданні проектних пропозицій на міжнародні гранти. Як позитивний момент, доповідач відзначила, що в університеті проводяться регулярні зустрічі з представниками підприємств, бізнес-структур та інших організацій з метою налагодження співпраці. Так, цього року такі зустрічі відбулися з представниками Концерну “Електрон”,  ІТ-фірмами, представниками Регіональної ради  підприємців у Львівській області, отримані пропозиції щодо співпраці  від “Стрий-авто” та НВП “Завод техніки зв’язку та автоматики”. На порядку денному — розвиток інноваційної інфраструктури Львівської політехніки, зокрема, створення спільно з органами влади міста та області, установами НАН України Наукового парку та Офісу трансферу технологій у межах інноваційної системи Львова. Читайте також: Відбулася Всеукраїнська рада директорів навчальних закладів початкового рівня вищої освіти З цього питання вчена рада університету прийняла відповідну ухвалу, у якій поставлено  завдання розробити проект Положення про конкурс інноваційних розробок (проектів). Вони мають пройти аналіз на предмет їхньої ринкової придатності. Директори навчально-наукових інститутів, завідувачі кафедр мають сформувати наукові групи та забезпечити контроль за підготовкою проектних заявок для участі у Програмі HORYZON 2020  відповідно до поданих пропозицій. Вони повинні також  проаналізувати виконання фундаментальних науково-дослідних робіт та результати впровадження прикладних науково-дослідних робіт, виконаних за останні 10 років за кошти державного бюджету, а також оцінити ефективність використання науковими групами бюджетних коштів. В ухвалі йдеться також про формування переліку наукового обладнання та приладів, котрі потрібно закупити,  з урахуванням науково-інноваційної результативності діяльності наукових груп у рамках основних наукових напрямів університету та розробку порядку їх використання.              Прес-служба Національного університету “Львівська політехніка”

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу