Лауреатами премії стали понад 130 провідних вчених і висококваліфікованих фахівців за роботи, що стверджують високий авторитет української науки у світі та становлять значний внесок в інноваційний розвиток держави, зміцнення її обороноздатності.

Державні премії України в галузі науки і техніки 2014 року присуджено, зокрема, командам науковців за роботи «Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати», «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь», за розробку та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і на населення екологічно кризових регіонів України.

Також відзначено роботи «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України», «Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин Українського щита», «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями».

Кількох науковців у галузі медичних наук відзначено за роботу «Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа», а науковців-соціологів – за роботу «Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992 – 2013)».

Премією також відзначена робота «Історія української культури» у п’яти томах (у дев’яти книгах). Серед нагороджених її авторів – академіки Національної академії наук України директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України Ганна Скрипник та директор Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України Микола Жулинський.

Указом встановлено розмір Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року – сто тисяч гривень кожна.

Державна премія України в галузі науки і техніки є найвищою державною нагородою у науковій сфері, нею нагороджують видатних вчених України за вагомий внесок у розвиток наукових досліджень, за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Повідомляє офіційний сайт Президента України