Сучасне українське суспільство переживає складні трансформаційні процеси, в яких роль і значення освіти, науки та розвитку новітніх технологій є стратегічно важливими для успішного втілення реформ, украй необхідних для утвердження конкурентоспроможності нашої країни. Саме інноваційний розвиток України через запровадження нових технологій, реформування освіти та науки можуть змінити наше життя від буденних дрібниць до засадничих питань, що стосуються національної ідентичності, взаємин і навіть власної безпеки. Для швидкого переходу від моделі ресурсної економіки до моделі економіки знань Україна потребує успішних практик вдосконалення і стратегічних візій суспільного розвитку у ХХІ столітті. Тільки освіта і технології можуть бути джерелом переваг для тієї чи іншої держави і тільки прискорений розвиток науки й технологій може позначитися на добробуті країни і на суттєвому підвищенні рівня життя в подальші 10-20 років. Читайте також: ЖДУ імені Івана Франка підписав угоду про Консорціум із Вищою школою економіки в Бидгощі (Республіка Польща) Ці очевидні тенденції дають підстави підтримувати всі доцільні освітні та наукові ініціативи, а також такі складні й необхідні зміни всіх рівнів освіти і науки як стратегічного резерву розвитку України. Зміна місії та структури вищої освіти і науково-дослідницької діяльності поставили під сумнів традиційне уявлення про вищі навчальні заклади та зумовили потребу їх подальшої модернізації. В останні десятиліття кількість університетів зростала неймовірними темпами, виникали нові типи вищих навчальних закладів, і навіть класичні університети в час глобальних викликів на ринку освітніх послуг беруть на себе нові зобов’язання. Цим і зумовлена активізація реформ, які ініціює і намагається втілювати міністр освіти і науки Сергій Квіт та його управлінська команда. Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка підтримує відкритість і принципову позицію міністра освіти і науки зробити національну систему вищої освіти і науки прозорою, автономною, але підзвітною суспільству, і такою, що відповідає міжнародним стандартам якості. Читайте також: Відео. Парламентські слухання “Правове забезпечення реформи освіти в Україні” 09.12.2015р. Альтернативи реформуванню в нас немає. Інтелектуальна свобода і суспільна відповідальність – це фундаментальні цінності освітньої та науково-дослідницької діяльності, які треба поважати і пропагувати, але в контексті трансформаційних процесів в українському суспільстві ці цінності мають не конфліктувати, а посилювати одна одну. Украй важливо, щоб нові зобов’язання вищої освіти і науки обговорювали й осмислювали тепер із цілковитим розумінням наслідків стрімкого розширення їх місії в суспільстві, яке повинно змінитися, щоб стати конкурентоспроможним і успішним. Ми звертаємося із закликом до політичних діячів, представників академічних спільнот, до науковців і дослідників, вчителів і педагогів, студентів і пересічних громадян – зробіть свій внесок у складний процес освітніх реформ і реформування системи наукових досліджень. Під час Революції Гідності та нерівного протистояння російській агресії на Донбасі ми зуміли на мить зачарувати світ нашою волею до свободи та суспільною солідарністю. Однак, щоб світ нас визнав, ми повинні його заполонити вже не лише волею до свободи, а й своїми інтелектуальними ідеями, науковими досягненнями, торговими марками, своїм суспільним добробутом, тобто своєю спроможністю до конкуренції на глобальних ринках праці. Щоб успішно реформувати освіту і науку, ми повинні помножити нашу романтику та максималізм на здоровий суспільний прагматизм і продемонструвати нову культуру довіри та солідарності задля досягнення суспільного консенсусу. Читайте також: Міносвіти і Британська Рада підписали новий Меморандум про взаєморозуміння Звернення ухвалене одноголосно на засіданні вченої ради ЛНУ ім. І.Франка 24 листопада 2015 року (Протокол № 9/11) Читайте також: Польські стипендії – українським студентам Голова вченої ради                                                                              проф. В.П. Мельник

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу