Останній із серії моніторингових тестів для десятикласників відбудеться 12 грудня. Учні писатимуть географію. Міносвіти уже оприлюднило характеристики завдань, а також ті варіанти, до яких слід посилено готуватися. Отже, у четвер, 12 грудня,  школярі писатимуть тест за збірником «Географія. 10 клас. Збірник завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів в основній школі» (авт. Надтока О.Ф., Вішнікіна Л.П., Забуга Н.І., Дяченко Н.А.). А номери варіантів із цього посібника визначено такі: № 3, № 5, № 7, № 8. Нагадаємо, що учню під час складання іспиту попадеться лише один із цих чотирьох варіантів. Відповіді на завдання треба  вказати у бланку відповідей збірника завдань. Усі завдання, які упорядники вклали до збірника, покликані визначити рівень навчальної компетенції учнів із географії і тому розділені на три категорії складності: І рівень – опанування навчального матеріалу, що характеризується відтворенням і розу­мінням учнями суті основних елементів географічних знань, умінням відображати їх зв’язки з іншими елементами знань, знаходити відношення між ними; ІІ рівень – володіння навчальним матеріалом, завдяки якому учні вміють аналізувати та пояснювати географічні факти, події, явища, використовуючи сформовані знання і спо­соби діяльності, застосовувати їх у стандартних життєвих ситуаціях, для розв’язання практичних завдань; ІІІ рівень – усвідомлення навчального матеріалу, унаслідок якого учні виявляють здат­ність застосовувати набуті географічні знання і компетенції в нестандартних життєвих си­туаціях, використовуючи засвоєні алгоритми та евристичні прийоми, висловлювати цін­нісні ставлення щодо здобутих результатів і на основі цього формувати власне бачення географічної картини світу.  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу