28 березня 2012 року між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Мініс­терством освіти Китайської На­родної Республіки було укладено Угоду про співробітництво в га­лузі освіти. З української сторо­ни її підписав перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Суліма, а з китайської — заступник мі­ністра освіти Китайської Народ­ної Республіки . Зустріч відбулася в місті Санья (КНР) у рамках засідання Підкомісії з питань співробітництва в га­лузі освіти Комісії зі співробіт­ництва між урядами України та Китайської Народної Республіки під головуванням Євгена Суліми і Хао Піна.

Угодою передбачено дво­сторонню підтримку розвитку співробітництва у сферах се­редньої та вищої освіти. Сто­рони заохочуватимуть вищі на­вчальні заклади обох держав у встановлені та розвитку пря­мих контактів. Також перед­бачено підтримку академічної мобільності студентів, аспіран­тів і викладачів, зокрема що­річне навчання 100 студентів у провідних університетах обох країн за рахунок державних бюджетів; обмін викладачами з мовної підготовки; створення спільної групи з розроблення навчальних матеріалів для се­редньої школи; обмін учнями та вчителями загальноосвітніх на­вчальних закладів України і Ки­тайської Народної Республіки; започаткування Центрів української мови в КНР та Інститутів Конфуція в Україні тощо.

У рамках візиту української де­легації до КНР було також підпи­сано Положення про Українсько-Китайську підкомісію з питань співробітництва в галузі освіти Комісії зі співробітництва між Україною і Китаєм. Підкомісія розглянула питання подальшого розвитку освітнього, наукового та культурного співробітництва, зо­крема співпраці у сфері серед­ньої освіти, організації проведен­ня спільних наукових досліджень провідними китайськими та укра­їнськими університетами, міжна­родного академічного обміну та навчання іноземних громадян в Україні та Китаї, гармонізації ма­гістерських програм, виконання аспірантських дисертаційних ро­біт під подвійним керівництвом професорів з китайських й укра­їнських вищих навчальних закла­дів тощо.

Також делегація Міністерства освіти і науки, молоді та спорту й керівників вищих навчальних закладів України на чолі з Євге­ном Сулімою відвідала Цюнчжоуський університет (м. Санья). В результаті візиту ректор Полтав­ського національного технічного університету імені Кондратюка Володимир Онищенко і ректор Цюнчжоуського університету У Яотин підписали Угоду про співп­рацю між вищими навчальними закладами.

Ще однією знаковою подією в рамках роботи Підкомісії став Форум ректорів вищих навчаль­них закладів України та Китаю, який урочисто відкрили Євген Суліма та Хао Пін. У роботі взяли участь керівники 19 ВНЗ Укра­їни і 13 — Китайської Народ­ної Республіки. Учасники розгля­нули нагальні питання співпраці університетів у сфері освіти. Під час форуму досягнуто домовле­ностей щодо впровадження на­укових грантів для спільних до­сліджень учених китайських й українських університетів, про­ведення Днів освіти України в Китаї та Днів освіти Китаю в Україні, створення Асоціації рек­торів вищих навчальних закла­дів України й Китаю. Для про­довження діалогу та співпраці Євген Суліма запросив делега­цію керівників вищих навчаль­них закладів Китаю на чолі із Хао Піном відвідати провідні україн­ські університети.

 Людмила  Медведська

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Один коментар до “У Піднебесній підписали угоду історичного значення”
  1. Гарну справу зробили в міністерстві. З Китаєм потрібно налагоджувати співпрацю в галузі освіти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *