Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу успішно пройшов процедуру сертифікації на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю» та отримав сертифікат на систему управління якістю № UA 2.047.09517-15 від 31 грудня 2015 року. Цим сертифікатом засвідчується, що система управління якістю щодо послуг у сфері освіти: вищої освіти університетського рівня; повної загальної середньої освіти; післяшкільної освіти неуніверситетського рівня; професійної освіти, які надає Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу згідно з чинними в Україні нормативними документами, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009. Проректор з науково-педагогічної роботи Олег Дзьоба зазначив, що отримання цього сертифікату є визнанням високого рівня освітньої діяльності, що проводиться в університеті, а також свідченням його конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках освітніх послуг. Таким чином, сьогодні університетські системи управління якістю освітньої діяльності (сертифікат № UA 2.047.09517-15 від 31 грудня 2015 року) та науково-дослідної діяльності (сертифікат № UA 2.047.09380-15 від 13 листопада 2015 року) відповідають вимогам національних та міжнародних стандартів. За інформацією Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу