9 серпня у рамках Всеукраїнської акції «Нові стандарти – нова школа» Черкащина гостинно зустрічала делегацію освітян Кіровоградської області. Науково-педагогічні працівники Кіровоградського ОІППО ім. В. Сухомлинського ознайомилися з інноваційними особливостями регіонального освітнього простору післядипломної педагогічної освіти Черкаської області, досвідом організаційної та методичної підтримки інноваційної діяльності навчальних закладів Черкащини, проблемами науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності педагогічних працівників області та підвищення якості освіти, а також діяльності інституту з упровадження ідей педагогіки добротворення О. А. Захаренка у навчально-виховний процес навчальних закладів. Особлива увага приділялася шляхам введення нового Державного стандарту початкової загальної освіти. У Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради проведено науково-практичну конференцію «Наступність дошкільної та початкової ланок освіти як необхідна умова формування цілісної особистості», обласний семінар для методистів, які відповідають за початкову ланку навчання з проблеми «Системний і компетентнісний підхід до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти – передумова реалізації виховних і розвивальних можливостей початкової освіти». Для надання допомоги батькам з питань навчання і виховання дітей по обласному радіо проводиться щотижнева передача «Школа для всіх». За підтримки обласної телерадіокомпанії «Рось» ведеться щотижнева телепередача «Відкритий урок». У телепроектах популяризується кращий педагогічний досвід, нові технології навчання, поради батькам, репортажі з масових освітніх заходів. Проводяться прямі ефіри з представниками влади, керівниками навчальних закладів, кращими педагогічними працівниками. Ведеться просвіта педагогічної громадськості на сторінках газети «Освіта», «Нова доба», «Черкаський край», «Прес-центр». На базі Черкаського освітянського порталу проведено інтернет-семінари для вчителів початкових класів: «Формування ключових компетентностей молодших школярів у контексті викликів сьогодення» та «Особливості організації навчально-виховного процесу з першокласниками в умовах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти». Розроблена функціонально-змістова модель використання інформаційно-комунікаційного освітнього простору інституту у підвищенні кваліфікації вчителів початкових класів. Розроблено також програму дистанційного курсу для вчителів початкових класів «Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» у рамках Інтернет-школи педагогічної майстерності та концепцію інтернет-клубу для методистів, які відповідають за початкову ланку навчання, «МКОР» (методичний клуб оперативного реагування). Проведено круглі столи «Концепція навчання англійської мови в загальноосвітній початковій школі», «Особливості навчання іноземних мов у початковій школі: пріоритети і завдання»; дискусії «Яким бути підручникам з іноземної мови для початкової школи»; семінари «Європейське мовне порт фоліо на етапі початкової школи», «Міжнародний досвіт оцінювання навичок усного іншомовного мовлення учнів молодшого шкільного віку». Управлінцям Кіровоградщини презентовано роботу Черкаського дитячого будинку для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку компенсуючого типу Черкаської обласної ради як закладу, де успішно впроваджується ідея виховання дитини у соціоосвітньому просторі. Діти цього закладу навчаються в загальноосвітній школі м. Черкаси. Основними функціями закладу є: повна корекція дефектів розвитку та мовлення дітей; забезпечення підготовки дітей до навчання в школі, виходячи з їх індивідуальних можливостей на основі інноваційних технологій та інтеграції занять; створення психолого-педагогічних умов для виявлення проявів здібностей і нахилів у дошкільнят і молодших школярів. Програма зустрічі педагогів Черкащини та Кіровоградщини була насиченою та змістовною. Підбиваючи підсумки обміну досвідом у рамках Всеукраїнської акції «Нові стандарти – нова школа», заступник начальника управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації А. В. Олійник відзначила, що одним із стратегічних завдань, які реалізуються в Черкаській області, є створення умов для формування освіченої, творчої особистості громадянина. У життєдіяльності сучасної освітньої галузі області спостерігається тенденція до оновлення, прагнення педагогів до пошуку якісно нових освітніх технологій. Сторони вважають упроваджену Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України акцію «Нові стандарти – нова школа» позитивною новацією в роботі освітян України. Результатом перебування кіровоградців на Черкащині стало підписання двосторонніх угод про співпрацю між міськими та районними відділами освіти обох областей, заплановано на жовтень поїздку черкаських керівників відділів освіти до колег в Кіровоградську область. А вже 17 серпня в рамках Всеукраїнської акції освітяни Черкаської області матимуть змогу ознайомитися зі станом освітньої галузі Київщини.   За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу