Визнаючи успіхи і проблеми в досягненні Цілей розвитку тисячоліття – і той факт, що потрібна нова програма розвитку після 2015 року, в 2012 році на Конференції ООН зі сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро держави домовилися створити відкриту робочу групу для розробки комплексу Цілей сталого розвитку. Після більш ніж року переговорів Відкрита робоча група представила рекомендації щодо цілей у сфері сталого розвитку. 193 держави-члени ООН досягли консенсусу щодо підсумкового документа нової програми «Трансформація нашого світу: Порядок денний сталого розвитку 2030». Розроблено 17 цілей сталого розвитку з 169 цільовими показниками, на противагу попереднім восьми цілям розвитку тисячоліття, що передбачали досягнення 21 цільового показника. Цілі сталого розвитку стали результатом переговорного процесу за участі 193 держав-членів ООН, до якого також були залучені безпрецедентно широкі кола громадянського суспільства й інші зацікавлені сторони. Нові цілі мають широку сферу охоплення, оскільки в їх рамках передбачено розгляд взаємопов’язаних елементів сталого розвитку: економічного зростання, соціальної інтеграції та захисту навколишнього середовища. Цілі сталого розвитку поширюватимуться на весь світ – як на багаті, так і на бідні країни. Цілі сталого розвитку 25 вересня 2015 року, лідери 193 країн світу візьмуть на себе зобов’язання за виконання 17 цілей, що дадуть можливість досягти трьох важливих результатів протягом найближчих 15 років: покінчити з надзвичайною бідністю, побороти нерівність і несправедливість, зайнятися викликами зміни клімату. Глобальні цілі сталого розвитку допоможуть у вирішенні цих завдань в усіх країнах для всіх людей. Ціль 1: Покінчити з бідністю в усіх її формах в усьому світі. Ціль 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку і поліпшення харчування та сприяти сталому розвитку сільського господарства. Ціль 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти добробуту для всіх в будь-якому віці. Ціль 4: Забезпечити всеохоплюючу і справедливу якісну освіту та заохочувати можливості навчання протягом усього життя для всіх. Ціль 5: Домогтися гендерної рівності та розширити права і можливості всіх жінок і дівчаток. Ціль 6: Забезпечити наявність і раціональне використання водних ресурсів і санітарії для всіх. Ціль 7: Забезпечити загальний доступ до недорогого, надійного, стійкого і сучасного енергопостачання. Ціль 8: Сприяти неухильному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. Ціль 9: Створити гнучку інфраструктуру, сприяти всеосяжній і стійкій індустріалізації і заохочувати інновації. Ціль 10: Зменшити нерівність всередині країн і між ними. Ціль 11: Зробити міста і населені пункти відкритими, безпечними, життєздатними і стійкими. Ціль 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва. Ціль 13: Вжити термінових заходів із боротьби зі зміною клімату та її наслідками. Ціль 14: Зберігати і раціонально використовувати океани, моря і морські ресурси в інтересах сталого розвитку. Ціль 15: Зберігати і відновлювати екосистеми суші і сприяти їх раціональному використанню, раціонально розпоряджатися лісами, боротися з опустелюванням, зупинити і повернути назад процес деградації земель і зупинити процес втрати біорізноманіття. Ціль 16: Сприяти створенню мирних і вільних від соціальних бар’єрів суспільств в інтересах сталого розвитку, забезпечувати доступ до правосуддя для всіх і створювати ефективні, підзвітні та засновані на широкій участі установи на всіх рівнях. Ціль 17: Зміцнювати засоби досягнення сталого розвитку й активізувати роботу механізмів Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку. Цільові показники сталого розвитку у сфері освіти до 2030 року Забезпечити, щоб усі дівчатка і хлопчики отримували безкоштовну, справедливу і якісну початкову та середню освіту, що дає змогу домогтися належних і ефективних результатів навчання. Забезпечити, щоб всі дівчатка і хлопчики мали доступ до якісного дошкільного розвитку, догляду та дошкільної освіти, з метою підготовки до отримання початкової освіти.  Забезпечити рівний доступ для всіх жінок і чоловіків до недорогої та якісної технічної, професійної та вищої освіти, зокрема до університетів. Значно збільшити кількість молоді та дорослого населення, які мають відповідні знання та навички, в тому числі технічні і професійні, для забезпечення зайнятості, створення гідних робочих місць і розвитку підприємницької діяльності.  Ліквідувати гендерну нерівність в освіті і забезпечити рівний доступ до всіх рівнів освіти та професійної підготовки для соціально незахищених категорій населення, у тому числі осіб з обмеженими можливостями, представників корінних народів і дітей з особливими потребами. Забезпечити, щоб всі молоді люди і значна частина дорослого населення, як чоловіків, так і жінок, вміли читати і рахувати.  Забезпечити, щоб всі учні набували знань і навичок, необхідних для сприяння сталому розвитку, зокрема за допомогою навчання з питань сталого розвитку та сталого способу життя, прав людини, гендерної рівності, заохочення культури миру та ненасильства, виховання громадян світу і визнання культурного розмаїття та вкладу культури в сталий розвиток. Створити та модернізувати навчальні заклади з урахуванням потреб дітей, інвалідів та гендерних аспектів і гарантувати безпечне, ненасильницьке, інклюзивне та ефективне середовище для навчання.  До 2020 року значно збільшити у всьому світі кількість стипендій, доступних для країн, що розвиваються, зокрема найменш розвинених країн, малих острівних держав і країн Африки, для здобуття освіти у вищих навчальних закладів, у тому числі професійно-технічної підготовки та навчання інформаційно-комунікаційних технологій, технічних, інженерних і наукових програм у розвинених країнах та інших країн, що розвиваються. Значно збільшити кількість кваліфікованих вчителів, зокрема шляхом міжнародного співробітництва з питань підготовки вчителів у країнах, що розвиваються, особливо в найменш розвинутих країнах і малих острівних державах. Інформує Міжнародний відділ ЦК Профспілки