21 січня 2016 року в Міністерстві освіти і науки України відбулося засідання колегії МОН України під головуванням міністра освіти і науки України Сергія Квіта. Під час засідання обговорювався соціоекономічний розвиток на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах у контексті підготовки людського капіталу. Член колегії МОН, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Михайло Згуровський зазначив, що ефективне втілення реформ та досягнення глобальних цілей, які ставить перед собою держава, безпосередньо залежить від людського капіталу – людей, які виконуватимуть поставлені завдання. За словами Михайла Згуровського, зі здобуттям незалежності українська промисловість продовжувала «за інерцією» виробляти високотехнологічну продукцію. Абітурієнти були зацікавлені в тих спеціальностях, які у зв’язку з економічною ситуацією сьогодні втратили актуальність на ринку праці. За роки незалежності України між вітчизняним ринком праці і системою підготовки кадрів для нього суттєво поглибився розрив, що призвело до дедалі більших диспропорцій між системою освіти України та потребами економіки і суспільства. На думку ректора, сьогодні, зважаючи на загальну економічну ситуацію, Міністерство має систематично відстежувати та аналізувати потреби вітчизняного ринку праці, вносити пропозиції щодо обсягів і напрямів державної підтримки і підготовки фахівців, а отже, безпосередньо впливати на підготовку кадрів фундаментально-природничої та інженерної сфер. Директор департаменту вищої освіти МОН України Олег Шаров наголосив, що ключовою для громадянина є перша вища освіта. Він також зазначив, що вакансій у виробничій сфері вистачає, окрім випадків, коли людина хоче працювати лише за конкретною високодефіцитною спеціальністю. «Фактично, по основних галузях освіти в роботодавців представлені всі позиції, і робота є», – наголосив Шаров. Однак, за словами Олега Шарова, у країні зараз бракує працівників інженерно-технічних і природничо-математичних спеціальностей, оскільки велика кількість готових спеціалістів працює не за фахом. На його думку, конкуренцію при вступі на такі спеціальності слід посилювати, аби відбирати на навчання найвмотивованішу молодь. Для збільшення рівня конкуренції та якості відбору абітурієнтів з цих напрямів підготовки під час колегії було запропоновано переглянути загальні преференції з вступних балів у випускників, які завершують підготовчі платні курси для вступу до конкретного ВНЗ, проведення окремими авторитетними університетами олімпіад, переможці яких отримуватимуть додаткові бали при вступі на спеціальності інженерно-технічного та природничо-математичного спрямувань. Окрім того, члени колегії обговорили пропозиції щодо проведення дворівневих олімпіад, переможці яких також можуть отримувати додаткові бали при вступі, а також питання введення в університетах квот для талановитих дітей із сільської місцевості. За інформацією МОН