Чим ясніше до­рос­лий пояснює, чо­го він чекає від ди­ти­ни, тим більше ясності у стосунках. Підлітки набагато більше, ніж маленькі діти, потребують по­чу­ти від нас чітке “так” або “ні”. Ніяких “може бути”.  Вони не терпітимуть половинчатості  і невизначеності. Якщо вам байдуже, вони не знають, як судити про вас і про себе. У відносинах з підлітком кра­ще за будь-яких обставин за­ли­ша­ти­ся со­бою, не­хай він навіть зненавидить вас за те, що ви вста­но­ви­ли ту чи іншу за­бо­ро­ну. Ні, це не за­клик до пе­ретво­рен­ня сім’ї на  ка­зар­му і не заклик, що, за­сто­су­вав­ши вла­ду од­но­го ра­зу, ви повинні зав­ж­ди і скрізь бу­ду­ва­ти стосунки за пра­вом силь­но­го. Та­ка поведінка ви­прав­да­на в пев­ний мо­мент і тільки для то­го, щоб уста­но­ви­ти межі, зро­би­ти вибір або відповісти на ви­мо­гу. Па­ра­док­саль­но, що цей мо­мент мо­же ста­ти пре­крас­ним “ви­пуск­ним кла­па­ном” у конфлікті й навіть да­ти по­штовх до спілкування та взаєморозуміння. Пе­ре­жив­ши та­кий конфліктний мо­мент, ми мо­же­мо відкрити для се­бе можливість но­вих взаємин з на­ши­ми дітьми. За матеріалами dytyna.info

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу