Як підвищити рівень знань та професійну компетентність вчителю? Що робити, якщо  завдання ЗНО з предмета, який він викладає, викликають у нього певні труднощі? Чи достатньо традиційних методів підвищення кваліфікації вчителів для  вирішення  цієї проблеми? Ці та інші питання порушує у своїй статті В’ячеслав Ярмак, учасник, лауреат і переможець багатьох конкурсів, серед яких, зокрема і “Учитель року”. Він викладає математику в харківській школі № 110, має 25-річний стаж.

Автор, спираючись як на власні напрацювання, так і на досвід своїх колег, пропонує розглянути різні можливості для підвищення рівня знань та професійної компетентності вчителів, не використовуючи при цьому шокових методів. Наприклад, шляхом залучення вчителів до укладання тестів зі шкільних предметів та до інших заходів, спрямованих на підвищення рівня знань і в цілому професіоналізму вчителя, який уже працює в школі, але, м’яко кажучи, не «дотягує» до  відповідного рівня.

Чималого досвіду в цьому набули вчителі Київського району Харкова, працюючи на волонтерських засадах при методичному центрі над організацією добровільного об’єднання вчителів – педагогічної майстерні «Тестування в освіті. Теоретичні та практичні основи складання тестів і проведення тестування».

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ДО СПІЛЬНОЇ ТВОРЧОЇ ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Постановка проблеми. Актуальною в середній освіті України є проблема організації самоосвіти вчителя, формування технологій неперервного навчання, пошук оптимальних методів та форм організації підвищення кваліфікації вчителів.

Ця проблема дискутується на різних рівнях суспільства – від батьків учнів до комітетів  Верховної Ради України, науково-дослідних  установ, які опікуються освітою. Для виправлення ситуації лунає чимало пропозицій – від «гнати втришия вчителів», які не знають на необхідному рівні матеріалу, подалі від школи – до дискусії про зарплату та інші матеріальні заохочення. Є й думки щодо необхідності сертифікації вчителів і багато інших. Але, на жаль,  у величезній кількості «порад» і «заходів» майже немає реальних пропозицій, скажімо, як  виправити ситуацію, не використовуючи «шокових» методів; як допомогти вчителю, а не «добити» його, спровадити на пенсію, понизити категорію, принизити  його морально та матеріально в будь-який спосіб за те, що він чогось не вміє або не знає. Головне, що навіть упровадження тих чи інших адміністративних заходів щодо вчителя, який уже працює, зовсім не гарантує, що нова зміна буде кращою!

Не ставлю на меті заглиблюватись у соціальні та юридичні аспекти вчительської діяльності. У цій статті йтиметься про те, яким чином можна підвищити рівень знань з предмета  та в цілому рівень професіоналізму вчителя, який уже працює в школі, але, м’яко кажучи, не «дотягує» до  відповідного рівня, не використовуючи «шокових» методів.

Аналіз актуальних досліджень. Зазначимо, що на початковій стадії діяльності рівень знань учителя підтверджується дипломом вищого навчального закладу, який він закінчив. При цьому загальноосвітні заклади, куди згодом, можливо, прийде працювати студент університету, майже не мають впливу (за винятком педагогічної практики) на процес підготовки майбутнього фахівця. Школа приймає молодого спеціаліста таким, яким він є. А далі, як пощастить школі – учням, батькам та адміністрації.

Надалі підвищення професіоналізму вчителя, з формального погляду, відбувається через його участь у різних конкурсах (як учительських, так і підготовки учнів – до учнівських), проходження курсів підвищення кваліфікації тощо. Але цей процес підвищення професіоналізму таким, традиційним, способом багато в чому схожий на  підготовку студентів у вищих навчальних закладах, де вони навчалися 4-5 років, проте інколи так і не здобули необхідного рівня знань із предмета, який викладають чи викладатимуть.

Виникає закономірне питання: якщо за 4-5 років навчання конкретний студент не здобув необхідного рівня знань, то що зможе з часом істотно поліпшити його знання і яким чином? Чому деякі випускники педагогічних університетів мають низький рівень знань із предмета, який збираються викладати в школі?

Причин багато. Починаючи від елементарно низької підготовки деяких абітурієнтів – майбутніх студентів, а потім і вчителів, до невідповідного рівня матеріального заохочення  молодих спеціалістів в освітній галузі. Впливає навіть таке явище, як втрата рівня професійної компетентності у зв’язку з перебуванням у несприятливому соціальному середовищі або за певних сімейних обставин.

Бурхливе впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) інколи також стає гальмівним чинником розвитку особистості вчителя та учня. Так, одним із негативних наслідків інформатизації освіти є те, що  велику кількість творчих, курсових, реферативних робіт, проектів і розробок учителі, студенти та учні почали просто копіювати з Інтернету. При цьому переважно «автор» вносить незначні зміни в текст і заголовок, щоб замаскувати його неоригінальність. Попри наявність програмних продуктів (антиплагіат), які за допомогою сканування та зіставлення дають можливість виявити неоригінальність матеріалів, користування ними поки що обмежене – здебільшого через відсутність технічної можливості або навичок. Тому таке залучення вчительської спільноти до вияву «власної творчості» в багатьох випадках не дає очікуваного результату.

Поряд зі згаданим негативним наслідком упровадження ІКТ в освітянський процес існують і безумовні переваги, наприклад, це допоможе в організації підвищення знань учителів способом, про який йдеться далі в цій статті. Це насамперед можливість швидкого оприлюднення розроблених матеріалів засобами Інтернету, що дає  (за умови наявності зворотного зв’язку) можливість виявлення та усунення недоліків, вдосконалення та коригування продукту навчально-дидактичного призначення без значних матеріальних і часових витрат.

Мета статті. Із метою поліпшення рівня знань учителів ми розробляємо та популяризуємо спосіб організації їхньої продуктивної діяльності шляхом залучення до самостійного укладання тестів із навчальних шкільних предметів і розміщення створених тестів в Інтернеті. Це дасть змогу оптимізувати обмін розробками та надати доступ до використання їх освітянською спільнотою, суттєво підвищить кваліфікацію та рівень компетентності вчителів без витрат додаткових коштів на «перенавчання» і «довчання», а також на паперово-канцелярське приладдя.

Зв’язок між творчістю вчителів і рівнем їхнього професіоналізму

Спираючись як на власний досвід, так і на спостереження за вчителями, які розробляють, видають друковані роботи та оприлюднюють їх, можемо стверджувати, що одним з ефективних способів підвищення професійної компетентності вчителя  є залучення його до створення і розробки завдань, питань, інших матеріалів, спрямованих на перевірку знань, умінь та навичок учнів.

Не потребує доведення той факт, що  вчитель, який  самостійно розробив завдання та розмістив їх у друкованому чи електронному вигляді для використання спільнотою учнів, не може не знати відповідей. Також відомо, що велика кількість авторів методичних посібників,  розробників підручників, задачників та інших друкованих матеріалів, є вчителями-фахівцями високої кваліфікації, знавцями  своєї справи.

Тому, вважаю, що кваліфіковані вчителі шкіл здебільшого можуть самостійно розробляти тести з предметів, які вони викладають.

Загально відомо, що сформулювати коректну задачу, поставити цікаве запитання, укласти тестове завдання значно складніше, ніж дати на них відповідь. Учителі, які самостійно займаються укладанням вправ, завдань тощо,  підвищують свою професійну компетентність. Відбувається постійний творчий пошук, системне повторення матеріалу та підвищення  кваліфікації.

Особливо важливим у такому виді діяльності вчителя є те, що процес розробки названих матеріалів є багатогранним і має зворотний вплив на його розробника. Так, фахівець, який має високий рівень кваліфікації та може легко написати, видати конкурентноспроможний продукт – збірник вправ, завдань або іншого перевірочного матеріалу чи посібника, – отримує результат і в зворотному напрямі. А саме: людина, яка пише, розробляє перевірочний, дидактичний та методичний матеріал, сама набуває нових знань, закріплює раніше здобуті знання, повторює матеріал, таким чином підвищує свою кваліфікацію. Водночас самоперевірка, самоконтроль, а також факт оприлюднення матеріалу на великий загал не  допускає можливості для такого спеціаліста видати неякісний продукт. Навіть якщо та чи інша розробка потребуватиме вдосконалення чи доопрацювання, то для її розробника, за умови налагодженого зворотного зв’язку, цей процес також буде корисним і спрямованим на підвищення якості розробки та рівня знань самого автора.

Залучення вчителів до розробки навчальних тестів
і
з подальшим розміщенням тестів в Інтернеті
для проведення  онлайн-тестування

Із метою підвищення професійної компетентності вчителів, базуючись на ефекті самоконтролю та наявності зворотного впливу, пропонується розглянути можливість підвищення кваліфікації вчителів  шляхом залучення їх до створення тестів, що складаються з завдань різних форматів для перевірки знань, умінь і навичок учнів із подальшим розміщенням розроблених завдань на системах тестування в Інтернеті.

Пропонується реалізувати ідею обміну досвідом і можливість використання спільнотою  учителів, які співпрацюють, розробленого ними  продукту з використанням онлайн-систем тестування, що дають можливість мінімізувати витрати  часу і грошових коштів.

Для досягнення окресленої вище мети – підвищення професійної компетентності, рівня знань учителів – можна використовувати будь-яку з форм проведення тестувань:  паперову, комп’ютерну, онлайн-тестування. Але  слід окремо виділити тестування, що проводиться з використанням саме систем тестування онлайн, як таке, що має найбільший навчальний ефект і зручність як для учнів, так і для вчителів.

Використання онлайн-тестування дає перевагу над іншими формами проведення тестувань за багатьма критеріями. Це насамперед загальна доступність тестування в різних куточках країни, де є Інтернет, можливість миттєвого ознайомлення з результатами тестування як тому, хто тестується, так і вчителю – з результатами тестування своїх учнів, необмеженість аудиторії, відкритість отриманих результатів та багато іншого.

Використання тестування є невід’ємною частиною дистанційних курсів, розміщених в Інтернеті. Існує можливість, і нею користується багато вчителів, ставити завдання й отримувати  результати проходження тесту (у вигляді оцінки чи набраних балів), не перебуваючи в школі.  Така можливість навчання є дуже актуальною, особливо під час виникнення нестандартних ситуацій, коли перебування учнів у класі є неможливими або ускладненими.

Вимоги до рівня професіоналізму розробників тестів

На сьогодні однією з проблем у проведенні масового тестування взагалі й онлайн-тестування зокрема є відсутність необхідної кількості розробок якісних тестів, що містять завдання різних форматів, написані методологічно грамотно та без помилок. Тому слід акцентувати увагу всіх, хто  починає використовувати та створювати тести, що неправильно розроблений тест і невміле проведення тестування завдають шкоди здоров’ю учнів і спотворюють результати навчальних досягнень.

Слід особливо наголосити, що в основі розробки будь-якого тесту  повинна бути закладена його висока валідність. Валідність є показником відповідності, яка вказує, що тест вимірює і наскільки якісно. Валідність передбачає вивчення методу дослідження забезпечувати об’єктивні результати. Розглядається ступінь відповідності результатів дослідження реальному стану справ. Валідність охоплює розгляд  великого обсягу найрізноманітнішої інформації про тест.

Отже, процес розробки тестів дуже трудомісткий. Від людини, яка розробляє тест, потребуються знання основ педагогіки, психології взагалі та тестології зокрема. Необхідні неабиякі знання предмета, з якого розробляється тест. Треба володіти методикою та специфікою складання тестових завдань різних форматів і багато іншого.

Запровадження та форми організації підготовки вчителів

Діяльність учителя з розробки тестів сприяє самоконтролю та самоаналізу його роботи та спрямована на обмін досвідом із колегами.

Для організації підвищення кваліфікації вчителів, обміну накопиченим досвідом і розробленим методичним матеріалом запропонованим способом доцільне проведення семінарів у межах районних і шкільних методичних об’єднань учителів. При методичних кабінетах, шкільних методичних об’єднаннях доцільне створення творчих груп за предметами, авторських творчих майстерень із розробки та впровадження  тестування.

Так, при методичному центрі управління освіти адміністрації Київського  району Харківської міської ради  була створена  педагогічна майстерня вчителів загальноосвітніх навчальних закладів району «Тестування в освіті. Теоретичні та практичні основи складання тестів і проведення тестування».  До роботи педагогічної майстерні на добровільній основі  залучені вчителі різних навчальних предметів шкіл, ліцеїв і гімназій Київського району м. Харкова.

Як визначено в наказі начальника управління освіти про створення цієї педагогічної майстерні, метою її діяльності є широке впровадження в освітній процес можливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності вчителів району, поширення інноваційного педагогічного досвіду, актуальних педагогічних ідей, пов’язаних із методикою навчання, залучення інтелектуальних здібностей творчих, досвідчених педагогів до розвитку професійної майстерності освітян району, підвищення результативності навчання учнів».

Висновки. Отже, нині розробляється та впроваджується методика організації  підвищення професійної компетентності вчителів шляхом залучення їх до творчого процесу розробки тестів для перевірки знань учнів із навчальних шкільних предметів способом тестування.

Запропонована форма діяльності вчителя може бути реалізована  на різних рівнях – від шкільних методичних об’єднань до науково-дослідних інститутів підвищення кваліфікації. За реалізації ідеї масового залучення вчителів до розробки та впровадження тестування в освітній процес, разом з основним завданням, що може бути вирішене, – підвищення кваліфікації та професійної компетентності вчителя, частково або повністю усувається дефіцит якісних тестів із предметів, зберігаються та стають більш доступними методичні, дидактичні інтелектуальні розробки вчителів.

В умовах обмеженого фінансування, постійного оновлення підручників та іншого навчального матеріалу в зв’язку з переходом на нові навчальні програми запропоновані способи вирішення питань професійної компетентності вчителів можуть стати в пригоді як кожній людині, задіяній в освітньому процесі, так і державі загалом.

Докладніше про створення та роботу педагогічної майстерні йтиметься в наступній публікації. Стежте за оновленнями.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *