10 березня 2016 року на засіданні Кабінету Міністрів України було затверджено план заходів щодо підсилення вивчення англійської мови на період до 2020 року. Читайте також: Перші тренінги проекту «Вчителі англійської мови – агенти змін» завершено Сьогодні інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітнього простору потребує володіння іноземними мовами на якісно новому рівні. Затверджений план заходів складений з урахуванням вимог сучасного глобалізованого, інформаційно-технологічного суспільства та зорієнтований на модернізацію системи підготовки педагогічних працівників, удосконалення системи післядипломної освіти вчителя, запровадження міжнародних стандартів оцінювання для учнів, студентів, вчителів і викладачів. З огляду на сучасні потреби суспільства у володінні іноземними мовами на якісно новому рівні, існує нагальна потреба оновлення системи методичної підготовки майбутнього вчителя, що передбачає насамперед  розроблення нових стандартів для всіх рівнів вищої освіти. Для забезпечення якісного процесу викладання англійської мови як у загальноосвітніх навчальних закладах, так і вищих навчальних закладах, необхідне оновлення особистого складу вчителів/викладачів англійської мови як іноземної, які мають достатній рівень володіння англійської для викладання (рівень В2 і вище) та знайомі з сучасними методиками викладання англійської мови. На сьогодні в Україні обов’язкове проходження курсів підвищення кваліфікації для вчителів проводиться один раз на 5 років. Тоді як світова практика розвинутих країн рекомендує 2-3 рази на рік. Програми з підвищення кваліфікації є застарілими, вичитуються не в повному обсязі та не мають достатнього мовного компоненту, що підвищував/перевіряв би рівень володіння іноземною мовою вчителя тієї чи іншої категорії. Кваліфікація та рівень володіння іноземною мовою методистів інститутів післядипломної освіти потребує постійного вдосконалення та підтвердження через проходження міжнародної сертифікації. Вивчення іноземної мови потребує постійного моніторингу рівня навченості учнів, що дасть змогу вчасно виявити прогалини в системі навчання, скоригувати навчальний процес,  переглянути навчальні матеріали з метою осучаснення та урізноманітнення форм і методів вивчення англійської мови. Запропоновані заходи щодо реалізації основних напрямів модернізації системи освіти складені з урахуванням вимог сучасного глобалізованого, інформаційно-технологічного суспільства та зорієнтовані на вирішення таких основних завдань, як: – модернізація системи підготовки педагогічних працівників; – удосконалення системи післядипломної освіти; – запровадження міжнародних стандартів оцінювання для учнів, студентів, вчителів і викладачів вищих навчальних закладів; – поглиблення міжнародного співробітництва у сфері новітніх педагогічних технологій; – ознайомлення з англомовними дистанційними (он-лайн) ресурсами для учнів і вчителів та активний супровід вищезазначених ресурсів на регіональному рівні; – створення англомовного середовища через запровадження освітніх теле- та радіопрограм із вивчення англійської мови для різних категорій населення, організацію та проведення літніх мовних таборів, курсів тощо. Інформує прес-служба МОН