У понеділок, 21 березня, в столичних навчальних закладах розпочнуться весняні канікули. Багато хто задається питанням: «А що ж роблять освітяни під час канікул, коли школярі здебільшого з батьками, на відпочинку або вдома?». Відповідаємо: «Освітяни в цей час організовують цікаве дозвілля дітей під час канікул, проводять педагогічні наради, готують матеріали для занять у наступній чверті, а ще використовують вільний час для свого професійного розвитку».

Цього року Департамент освіти і науки, молоді та спорту започатковує тижневий освітній фестиваль управлінської майстерності «Kyiv EdFest»  та запрошує  освітян столиці відвідати семінари, майстер-класи, тренінги, панельні дискусії з актуальних тем сучасної освіти.

Програма фестивалю складається з питань, що найбільше хвилюють освітян, і тем, які були б цікаві та корисні їм сьогодні. Тож що ми можемо запропонувати сучасному керівникові навчального закладу?

 

21 березня (понеділок)

Семінар. Концепція європейських ключових компетенцій: програма eTwinning Plus та її значення для України.

Що таке eTwinning Plus?

eTwinning – це навчальна програма Європейської Комісії, започаткована в 2005 році з метою розвитку співпраці європейських шкіл. Вчителі та учні, зареєстровані в мережі eTwinning, отримують можливість реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами.  Ключовою складовою навчання є використання інформаційно-комунікаційних технологій. Проект eTwinning розширює сферу освітніх можливостей для учнів і вчителів, підвищує мотивацію до навчання та ступінь відкритості до Європи.

Програма eTwinning Plus  для вчителів і учнів Києва – це  можливість:

 • реалізації спільних проектів з іншими європейськими школами, участі у тренінгах, семінарах, конференціях, отримання національних та європейських нагород за успішну реалізацію проектів;
 • практичної реалізації проектно-орієнтованого навчання в школі, активне вивчення й застосування ІСТ, підвищення рівня мотивації дітей, розвиток у школярів критичного мислення та ключових компетенцій;
 • розширення сфери освітніх можливостей для учнів та вчителів, підвищення мотивації до навчання та ступінь відкритості до Європи;
 • учителі мають нагоду завести контакти з вчителями інших країн Європи з метою спілкування та обміну досвідом, корисною інформацією й методиками навчання.

Спікер: Теплов Сергій Володимирович, керівник програми eTwinning Plus та її значення для України, доктор фізико-математичних наук

10.00 – 11.00  Велика вітальна Київського міського будинку учителя (вул. Володимирська, 57, кім. 308)

 

22 березня (вівторок)

Семінар. Державний нагляд і контроль у світлі нового законодавства

Що таке Державний нагляд і контроль у світлі нового законодавства?

Сучасні політичні та соціально-економічні перетворення в Україні ставлять нові завдання перед системою освіти. Саме тому наша держава визначила нову стратегію реформування освіти з метою забезпечення громадян якісними освітніми послугами.

Державна політика у сфері освіти, невід’ємною складовою якої є державний нагляд (контроль), вимагає формування і реалізації для задоволення потреб людини, економіки та суспільства на основі наукових досліджень та порівнянь, міжнародних зобов’язань і міжнародного досвіду з урахуванням прогнозів, статистичних даних та індикаторів розвитку.

Під час переходу від адміністративно-командної системи управління до системи державно-громадського управління освітою державний нагляд (контроль) має спрямовуватись на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти й освітньої діяльності.

Поетапна трансформація державного нагляду (контролю) за наданням навчальними закладами якісних освітніх послуг сприятиме реалізації реформ освіти, державного управління, визначених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» згідно з Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015.

В умовах децентралізації та збільшення повноважень місцевих громад саме державний нагляд (контроль) допоможе реалізувати єдину державну політику в сфері освіти, зокрема щодо якості освітньої діяльності та якості освіти.

Аналіз нормативно-правового забезпечення та нинішньої практики здійснення державного нагляду (контролю) у сфері освіти засвідчує проблеми, пов’язані з недосконалістю законодавства із зазначеного питання,  можливістю дублювання контрольних функцій державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів та інших суб’єктів надання освітніх послуг різними органами, монофункціональністю державного нагляду (контролю), що зорієнтований переважно на виявлення порушень вимог законодавства у роботі навчальних закладів, а також неналежним ресурсним забезпеченням, у тому числі кваліфікованими кадрами, органів державного нагляду (контролю) у сфері освіти.

Нова нормативно-правова база у сфері освіти, розроблена з урахуванням європейського досвіду, покликана створити в Україні дієву систему внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти.

Спікер: Гурак Руслан Васильович, голова Державної інспекції навчальних закладів України, кандидат юридичних наук

11.00 Велика вітальна Київського міського будинку учителя (вул. Володимирська, 57, кім. 308)

 Освітній полілог. Реформування початкової освіти: переваги та ризики

Якою бути початковій школі? – Рішення освітяни шукатимуть під час панельної дискусії…

Метою заходу є висвітлення наявних проблем у початковій освіті, обговорення пріоритетів і напрямів розвитку початкової освіти в контексті сучасного соціокультурного та економічного розвитку регіону або м. Києва; внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань реформування  початкової освіти, представлених Міністерством освіти та науки України.

Завдання:

– об’єднання зусиль представників педагогічної громади, науки і влади в сфері реалізації проектів модернізації початкової освіти;

– обговорення перспектив переходу на інноваційний шлях розвитку початкової освіти в сучасних умовах;

– організація експертної групи щодо якості та ефективності запропонованих змін.

Спікери:  Хобзей Павло Кузьмович, заступник міністра освіти і науки України, кандидат фізико-математичних наук; Щекатунова Ганна  Дмитрівна, завідувач кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка.

12.00 Лекційна зала Київського міського будинку учителя (вул. Володимирська, 57, кім. 103)

 

23 березня (середа)

Майстер-клас. Педагогіка свободи в громадсько-державній моделі управління навчальним закладом

Як зробити свободу педагогічної думки і дії  головним «секретом» успіху директора школи? У чому вона виявляється? Які ресурси свободи управлінця?

Відповіді на ці та інші запитання освітяни зможуть отримати у своїх колег в Українському гуманітарному ліцеї Київського університету імені Тараса Шевченка. На майстер-класі педагоги ліцею презентують громадсько-державну модель управління ліцеєм в аспектах акмеуправління, акмедидактики, акмевиховання та  управління інноваціями.

Спікер: Сазоненко Ганна Стефанівна, директор  Українського гуманітарного  ліцею Київського університету імені Тараса Шевченка, народний вчитель України, кандидат педагогічних наук.

9.30 Український гуманітарний  ліцей Київського університету імені Тараса Шевченка (пров. І. Козловського, 3)

 

Майстер-клас. Ефективний директор школи: мистецтво неможливого

Ефективний директор школи – хто він?

Ефективність – це здатність виконувати роботу і досягати необхідного результату з найменшими затратами ресурсів, часу і власних зусиль.

Щоб бути ефективним освітнім менеджером та успішно управляти школою в умовах нестачі ресурсів, зовсім не варто «згорати» на роботі  без вихідних і відпочинку. Чи це можливо?

Дізнайтесь на зустрічі з Людмилою Паращенко, директором Київського ліцею бізнесу і громадським активістом.

Спікер: Паращенко Людмила Іванівна, голова правління ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики», директор ЗНЗ «Київський ліцей бізнесу», доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України.

10.00 –12.00 Лекційна зала Київського міського будинку учителя (вул. Володимирська, 57, кім. 103)

 

Тренінг. Мотивація персоналу щодо збереження професійного здоров’я

Як зберегти своє професійне здоров’я під час роботи?

Проект «Просування здоров’я на робочому місці» містить такі завдання:

 • визначення рівня здоров’я кожного співробітника з висновками та рекомендаціями;
 • складання SWOT-аналізу здоров’я працівників;
 • розробка для керівників та персоналу психосоматичних програм із профілактики синдрому хронічної втоми, синдрому емоційного вигоряння та професійної деформації;
 • консультації з індивідуальних оздоровчих програм, розробка та проведення корпоративних оздоровчо-мотиваційних міні-проектів.

Результати запропонованого проекту дають змогу:

 • підвищити лояльність співробітників до адміністрації;
 • вибудувати мотивацію працівників щодо здоров’я та здорового способу життя;
 • виявити прихований потенціал кожного працівника;
 • підвищити продуктивність праці;
 • поліпшити психоемоційний клімат у колективі;
 • оптимізувати рівень самореалізації працівника;
 • сформувати колектив однодумців, орієнтованих на взаєморозуміння та взаємодію.

Спікер: Бурлакова Ірина Анатоліївна, доцент кафедри економіки та управління Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ, кандидат педагогічних наук, доцент

10.00 – І група, 12.00 – ІІ група Велика вітальна Київського міського будинку учителя (вул. Володимирська, 57, кім. 308)

 

24 березня (четвер)

Панельна дискусія. Чого чекає і в чому зацікавлений журналіст щоденної газети від роботи з керівництвом шкіл і системи освіти загалом? Досвід і погляд segodnya.ua

 

Панельна дискусія. Школа – ЗМІ – батьки: трикутник, де всі зацікавлені одне в одному. Як досягти успіху?

Що таке медіаобізнаність та медіаграмотність сучасного педагога?

Стрімкий розвиток у сучасному суспільстві інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними. На взаємодію з різноманітними медіа (преса, радіо, кіно, телебачення, інтернет) припадає вагома частка в бюджеті вільного часу громадян України, чим зумовлюється їх значний вплив на всі верстви населення, передусім дітей і молодь. Медіа потужно й суперечливо впливають на освіту молодого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного соціального навчання.

Спікери: Панюшкіна Світлана Сергіївна, головний редактор цифрової газети segodnya.ua; Погорелов Олексій Валерійович, генеральний директор Української асоціації видавців періодичної преси

10.00 Лекційна зала Київського міського будинку учителя (вул. Володимирська, 57, кім. 103)

 

Арт-терапія. Презентація Арт-бюро «Предславинське»

Арт-бюро «Предславинське» було відкрито 1 вересня 2014 року. Історія створення цього арт-простору налічує не один рік, це симбіоз думок дітей, вчителів і батьківської громади. Результатом роботи  є  створений креативний простір, у якому хочеться творити, працювати, досягати.

Сьогодні  арт-бюро – це простір природи дитинства і шанс познайомитися з нею. Вона адресована  дітям і дорослим, батькам, вчителям, митцям і вченим.

Мета арт-бюро: розвиток та збереження унікальної дитячої творчості та самого творчого процесу; розвиток креативного мислення.

Інформаційні шпалери, мистецькі каталоги, альбом «Повне зібрання скульптур Дега» на інформаційних носіях, передані у дарунок «Мистецьким Арсеналом», використовуються на уроках художньої культури, історії, літератури.

За рік існування арт-бюро зібрало власну бібліотеку та архів. Кожна книга пройшла свій шлях до того, як потрапила в арт-простір. «Аліса у країні чудес» фламандською мовою з бельгійського міста  Брюгге. «Місцеві казки та історії», ретороманською з швейцарського Енгадіна, «Гравюри Дюрера» з німецького Ахена, розмальовки Босха з нідерландського Маастріхта; неперевершені альбоми з арт-терапії.

Під час зустрічі будуть представлені результати реалізованих проектів: “Код Малевича”, “Дешифруємо Дюрера”, “Про що думає Мислитель Родена?” та ноу-хау арт-бюро  – “Гендерний малюнок”.

Проекти реалізовані в співпраці з “Мистецьким Арсеналом” та Інститутом психології імені Г.С. Костюка.

Відбудеться знайомство з першим в Україні архівом абстрактного дитячого малюнку.

В арт-бюро демонструються постійні та ситуативні персональні виставки учнів, учителів та батьків.

Дитяча творчість та педагогічний креатив стали  потужним інструментом для створення мистецького простору виховання. Результатом спільної  співпраці став випуск  практико-орієнтованого посібника «Природа дитинства у вимірах герменевтики і наративу», де розкриваються життєтворчі засади інноваційних домінант актуалізації та збагачення змісту середньої освіти, досягнення нової якості навчально-виховного процесу, спрямованого на плекання особистості – творця культури і проектувальника свого життя.

Спікер: Рудковська Руслана Андріївна, практичний психолог, вчитель історії Гімназії № 56 Печерського району

10.00 – І група, 12.00 – ІІ група Гімназія № 56 Печерського району (вул. Предславинська, 30-а)

 

 

 

25 березня (п`ятниця)

Медіація. Тренінг «Шляхи вирішення конфліктів»

Як медіація може допомогти вирішити конфлікт всередині навчального закладу?

Очевидно, кожному з нас доводилося стикатися з конфліктними ситуаціями. Конфлікти виявляються в діяльності всіх соціальних інститутів, соціальних груп, у взаєминах між людьми. Нічого дивного в цьому немає.

Як медіатори можуть виступати і професіонали – офіційні медіатори (люди, які мають сертифікат на право займатися такою діяльністю), і непрофесіонали (менеджер, що вирішує конфлікт між співробітниками своєї організації, з одного боку, виконує управлінські функції, а з іншого – виступає як спонтанний або неофіційний медіатор). Медіатор допомагає двом або більше сторонам, залученим у суперечку, досягти добровільного вирішення своїх розбіжностей шляхом переговорів. Така угода зазвичай фіксується у формі письмового договору.

Медіатор не має повноважень нав’язати будь-яке рішення. Він допомагає сторонам при вирішенні спору сконцентруватися на своїх інтересах, а не на своїх заявлених позиціях. У разі успіху приймаються рішення, від яких виграють обидві сторони, на відміну від рішень третіх осіб (суддів або арбітрів), коли одна сторона програє, а інша – виграє.

Спікер: Андрієнкова Вероніка, директор Департаменту профілактики, освіти та медіації, ГО „Ла Страда – Україна”

10.00 Лекційна зала Київського міського будинку учителя (вул. Володимирська, 57, кім. 103)

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу