Останнім часом досить популярним стає метод виховання малюків під умовною назвою “дозволяти все”. Тоб­то, на­прик­лад, не ро­би­ти трагедії з того, що ди­ти­на полізла у ка­лю­жу, взя­ла у ру­ки спирт­не або ви­ла­я­ла­ся. Тенденція шо­ку­ю­ча, але її поборники кажуть: да­вай­те бу­ти реалістами, ма­люк ро­бить те саме, що і бать­ки, він черпає на­вич­ки поведінки у своїй родині та найб­лиж­чо­му оточенні. По­да­вай­те до­брий при­клад – і ди­ти­на бу­де копіювати хо­ро­ше. До речі, у психоаналізі є па­ра­диг­ма про те, що нев­роз – це зу­пи­не­на по­тре­ба. Як­що у дитини виявляється за­гост­ре­ний інтерес до чо­гось забороненого, поведінка до­рос­лих здат­на зро­би­ти цей інтерес по-справ­жньо­му нав’яз­ли­вим і бо­лю­чим. За матеріалами dytyna.info

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу