У Житомирському державному технологічному університеті 10 травня відбулась Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Технічні науки на сучасному етапі», присвячена Дню науки в секціях «Обробка матеріалів у машинобудуванні» та «Машинобудування».

Мета конференції  – апробація результатів оригінальних теоретичних і практичних досліджень, а також обмін досвідом студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених ЖДТУ.

Відкриття секції «Обробка матеріалів у машинобудуванні» конференції розпочалось із вступного слова завкафедри технологій машинобудування д.т.н., проф. Полонського Л.Г., також виступив керівник ? к.т.н., доц. Юмашев В.Є., який представив усіх членів президії та побажав успішної роботи.

У секції «Обробка матеріалів у машинобудуванні» брали участь студенти факультету інженерної механіки ЖДТУ груп ТМ-133, ТМ-132м, молоді вчені ? к.т.н., доц. Балицька Н.О., асистент Штегін О.О., асп. Кулікова О.І.

У ході роботи секції були обговорені питання щодо нових інструментів і матеріалів. Підбиваючи підсумки роботи секції, Полонський Л.Г. побажав студентам розширювати коло наукових пошуків, активніше брати участь у наукових заходах.

Відкриття секції «Машинобудування» конференції розпочалось зі вступного слова д.т.н., проф. Мельничука П.П., який наголосив на ключовій ролі науково-технічної творчості молоді в розвитку нашого університету, регіону і країни загалом.

У роботі секції «Машинобудування» взяли участь студенти групи ОХБ-9, аспіранти Отаманський В.В. і Соловйов А.В., к.т.н. Мельник О.Л., к.т.н. Громовий О.А., к.т.н. Сєров В.В.

У ході роботи конференції було заслухано та обговорено низку доповідей, що розкривають такі важливі питання:

– Вивчення параметрів роботи металорізальних верстатів і систем із метою встановлення впливу режимно-конструктивних параметрів на якість роботи та розробка підходів, що покликані підвищити якість, точність та економічність обробки.
– Розробка енергоощадливих технологій та технічних засобів у виробництві будівельних матеріалів, котрі реалізовані через розробку обладнання в якому ефективно поєднані механічні та фізико-механічної процеси обробки сировинних матеріалів.

Підбиваючи підсумки роботи секції д.т.н., проф. Мельничук П.П. та к.т.н., доц. Сєров В.В. наголосили на практичному характері більшості розробок, акцентували увагу на напрямах подальшої роботи та важливості діалогу між молодими та досвідченими науковцями, що приносить вагомі науково-технічні результати.

Д.т.н., проф. Мельничук П.П. побажав студентам повністю реалізувати свій потужний науково-технічний потенціал шляхом наукового пізнання явищ, процесів, технологій і розробки ефективних, сучасних технічних систем.

Прес-служба Житомирського державного
технологічного університету

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *