Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 № 515 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» в Житомирському державному технологічному університеті відкрито спеціалізовану вчену раду К 14.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.01 «Пpоцеси механiчної обpобки, веpстати та iнстpументи» та 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Прес-служба Житомирського
державного технологічного університету

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу