У системі професійної підготовки працівника педагогічного профілю чільне місце посідає формування вмінь застосовувати нагромаджені знання на практиці. Це дає змогу майбутнім фахівцям глибше усвідомлювати та закріплювати теоретичний матеріал, реалістично оцінювати переваги й недоліки професійного вибору, знаходити взірець, гідний для наслідування в роботі з дітьми та їхніми батьками, колегами. Читайте також: Новий санітарний регламент для дитсадків Завдяки спогляданню й безпосередньому спілкуванню з вихователями-практиками, студенти навчаються відшукувати індивідуальний підхід до кожної дитини, зважаючи на її задатки, здібності, темперамент, характер, а також на особливості виховання в сім’ї, можливості й певні обмеження. Так, під час засвоєння курсу «Наступність у роботі ДНЗ і початкової школи» вже традиційними стали різні форми співпраці Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка з дошкільними навчальними закладами міста Тернополя. Зокрема, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Софія Корнієнко організувала зустріч студентів педагогічного факультету (41-ДПК й 22-ДПКс академічних груп) із працівниками дошкільного навчального закладу № 18 (завідувач Галина Баран, вихователь-методист Оксана Антошків) та навчально-виховного комплексу № 28 (директор Олена Шевчук, вихователь-методист Галина Ваврик). У цій зустрічі брали участь асистенти згаданої кафедри Орислава Запорожець і Наталія Бабій, а також кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти Ірина Онищук. Читайте також: Студенти «Могилянки» перемогли в найпрестижнішому конкурсі судових дебатів із міжнародного права Варто зазначити, що цей захід відбувся за сприяння начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк та головного інспектора з дошкільної освіти Ірини Антонюк, які, виявляючи глибоке розуміння питань безперервності освіти, надають належну допомогу в практичній підготовці педагогічних кадрів. Читайте також: Студенти та учні Сєвєродонецька відвідали Верховну Раду України Педагогічні колективи обох дошкільних установ охоче ділилися досвідом зі студентською молоддю та колегами, проводили майстер-класи, давали практичні поради, цінні як для вирішення окремих професійних питань, так і для практичної роботи за фахом загалом. Майбутні вихователі мали нагоду запозичити педагогічний досвід, який у власній професійній діяльності стане неодмінно корисним. Спектр освітніх проблем, які студенти побачили з практичної сторони, охоплював важливі аспекти патріотичного виховання підростаючого покоління, інклюзивної освіти, співпраці з родинами дітей. Зокрема, у ДНЗ № 18 успішно впроваджують інноваційні освітні технології, забезпечують сприятливі психолого-педагогічні умови для розкриття творчого потенціалу кожного вихованця, різнобічного формування особистості в руслі провідної діяльності, у контексті засвоєння народних звичаїв і традицій, у пізнанні краси і багатства рідного краю. Розділившись на підгрупи, студенти відвідали заняття з образотворчої діяльності (у середній групі № 2, тема: «Малювання на воді. Ебру», вихователь – Надія Дайчак), народознавства (у середній групі № 2, тема: «Великдень – родинне свято», вихователь – Світлана Кулик), грамоти (в старшій групі № 1, тема: «Звуки заблудились», вихователь – Марія Романів), мовленнєвого розвитку (в ІІ молодшій групі, тема: «В гості до сонечка», вихователь – Людмила Сачук), аплікації (в І молодшій групі, тема: «Сів метелик на травичку», вихователь – Світлана Грицак). Крім того, колектив педагогів у складі вихователів Оксани Матейко і Галини Попович, музичного керівника Наталії Страдомської, викладача англійської мови Наталії Мундяк презентували спільний захід ДНЗ № 18 та ЗОШ № 12 під назвою «Шкільними стежинками». Читайте також: Європейську модель екодитсадків впроваджуватимуть у Мукачевому Відвідуючи показові заняття з різних ліній розвитку, студенти мали можливість не тільки спостерігати за освітнім процесом, а й взяти у ньому активну участь. Так, на занятті з образотворчого мистецтва Вікторія Захарчук, Надія Мартинюк і Ніна Мокей (41 ДПК група) здійснили спробу виконати малюнки за нетрадиційною технікою «ебру» (малювання на воді). Гама яскравих кольорів і позитивних емоцій була доповнена концертом за участю старших дошкільників і першокласників, проведеним у актовій залі після показових занять. На власні очі студенти переконались у ефективності використовуваних форм і методів забезпечення наступності в роботі ДНЗ і початкової школи, чіткіше усвідомили актуальність проблеми безперервності освіти. У студентів і викладачів академії справжнє захоплення викликала атмосфера творчості і гармонії, що панує в цьому закладі освіти. Приємно вразив інтер’єр і облаштування ДНЗ № 18, що відповідає вимогам сучасності, забезпечує комфорт і сприяє естетичному вихованню дітей. Працівники ДНЗ з вдячністю відзначили, що заклад було реконструйовано за кошти фонду “Оберіг добра”. Читайте також: Танцівники Кременецької ОГПА ім. Тараса Шевченка вибороли “золото” на чемпіонаті «ART DANCE 2016» Чимало зусиль у забезпечення функціонування закладу від матеріально-технічних до освітніх аспектів докладено і працівниками НВК № 28. Колектив викладачів і студентів педагогічної академії переконався в цьому на власному досвіді, як і в високому рівні педагогічної майстерності фахівців, яким випала доля працювати з різними дітьми, зокрема з особливими потребами. Зазначений навчально-виховний комплекс спеціалізується на інклюзивній освіті, що в умовах сьогодення набуває дедалі більшої актуальності. Педагогічні працівники провели низку показових занять. У спеціальній групі № 1 «Метелики» для дітей із порушенням зору вихователь Оксана Креховець провела бінарне заняття «Весняна подорож». Із метою формування в дітей уявлень про весняні зміни в природі та сенсорні еталони педагог використала методи візуального і тактильного обстеження предметів, фокусуючи при цьому увагу на розвитку збережених аналізаторів. Дошкільнята, попри обмежені можливості набуття соціального досвіду, виявили достатній рівень вмінь і навичок у зображувальній діяльності; використовуючи елементи нетрадиційних технік, створили чудову весняну композицію. На психокорекційному занятті на тему «Мешканці водойм» студенти мали змогу перейняти ефективні прийоми роботи з дітьми з порушеннями зору. Вчитель-дефектолог Леся Музичко, закріплюючи уявлення вихованців про морські та річкові риби, водночас розвивала їхню зорову координацію та окомір; завдяки чергуванню різних видів роботи сприяла збереженню працездатності дітей та отриманню емоційного задоволення від заняття. У спеціальній групі № 2 (для дітей із порушенням мовленнєвого розвитку) під час проведення інтегрованого заняття вихователь Леся Лукащук продемонструвала вміння поєднувати дієві і водночас цікаві прийоми у формуванні зв’язного мовлення вихованців, розвитку їхнього фонематичного слуху. Студенти мали змогу безпосередньо поспілкуватися і з учнями, які здобувають освіту в класах з інклюзивною формою навчання. Це дало змогу майбутнім фахівцям не тільки відзначити специфіку такого навчання, а й чіткіше зрозуміти проблеми адаптації дітей у колективі однолітків. Асистент вчителя Наталія Ходань ознайомила присутніх з особливостями своєї роботи, продемонструвала вміння гнучко знаходити індивідуальний підхід до кожної дитини, зважаючи на її нозологію. Після практичних занять у музичній залі була представлена презентація на тему: «Щастя – це діти», в якій стисло відобразився зміст роботи педагогічного колективу НВК № 28 з вихованцями спеціальних груп, учнів школи, батьками, які беруть участь у створенні сприятливого середовища для реалізації дитиною її потенційних можливостей. Практичний психолог Валентина Лесів презентувала свою роботу щодо психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу. Споглядаючи показові заняття, майбутні вихователі переконались, що в роботі з дітьми, які мають певні обмеження здоров’я, треба мати не тільки глибокі знання і досконалі організаторські вміння, а й бути особливо уважними, обов’язково чуйними і щирими. В умовах затишку, емоційного тепла і довіри ці діти розкривають неабиякий потенціал, виявляють прагнення пізнавати довколишній світ і себе, хочуть бути корисними і потрібними. Звісно, малятам треба в цьому допомогти, сфокусувавши увагу не на їхніх обмеженнях, а саме на можливостях, задатках. Ці та суміжні їм завдання у своїй роботі працівники НВК визначають як пріоритетні. І, можемо стверджувати, успішно реалізовують, даючи шанс кожній дитині адаптуватися в соціумі, знайти в ньому своє місце. Велику увагу фахівці приділяють налагодженню взаємодії з сім’ями дошкільників і школярів, неодноразово переконавшись у тому, що спільними зусиллями можна надати неабиякий поштовх для розвитку дитини, забезпечити найсприятливіші умови для формування її особистості. Зазначимо, що робота з інститутом сім’ї у цьому закладі містить ще один напрям, спрямований на подолання болючої для нашого суспільства проблеми упередженого ставлення здорових людей до інших, які мають статус інвалідності. Колективу справжніх ентузіастів на достойному рівні вдається організовувати спілкування з батьками та роботу з дітьми, покращувати матеріально-технічну базу закладу, удосконалювати власну професійну компетентність і надавати допомогу у фаховій підготовці майбутніх педагогів. Педагогічний колектив академії висловлює щиру подяку Управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради, педагогам ДНЗ № 18 і навчально-виховного комплексу № 28 за конкретну й ефективну участь у практичній підготовці студентів академії та сподівається на подальшу плідну співпрацю.                                        Інформаційний центр Кременецької ОГПА ім.Тараса Шевченка