Нещодавно в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка відбулася ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Молодіжна політика: проблеми та перспективи», що зібрала понад 100 українських і польських науковців, серед яких 34 доктори наук, професори. Читайте також: Методи припинення військових конфліктів розглянули в ЗНУ учасники міжнародної конференції Організатором заходу була кафедра правознавства, соціології та політології Дрогобицького вишу (завідувач – проф. Світлана Щудло), співорганізаторами – Жешувський університет, Вища державна східноєвропейська школа у Перемишлі, Соціологічна асоціація України, Українська асоціація дослідників освіти, Академія наук вищої школи України. Конференція внесена до плану наукових заходів МОН України. Учасниками конференції були відомі дослідники в галузі соціології молоді, які репрезентували різні наукові школи вітчизняної та польської соціології, а також державні службовці, представники молодіжних громадських організацій, студенти. Упродовж трьох днів обговорювали найактуальніші проблеми формування та реалізації молодіжної політики в національному і міжнародному контекстах. Робота конференції охопила такі тематичні напрями: молодь на пограниччях країн Центральної та Східної Європи; теоретичні і прикладні аспекти формування громадянської ідентичності й патріотизму молоді; внутрішньо переміщені особи: соціальний захист молоді; молодь у сучасних глобалізаційних процесах; освітня політика: сучасні тренди. Читайте також: Школа молодого автора розпочала роботу в ПНУ імені Василя Стефаника Конференцію урочисто відкрили та привітали її учасників ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка професор Надія Скотна, міський голова Дрогобича Тарас Кучма, керівник відділу молодіжної політики, сім’ї та спорту Дрогобицької міської ради Олександра Пашко, віце-президент Соціологічної асоціації України професор Людмила Сокурянська, яка зачитала вітання від президента САУ академіка Віля Бакірова. Читайте також: ПНУ імені Василя Стефаника та Жешувський університет підписали угоду про співпрацю На пленарному засіданні були представлені результати найновіших міжнародних соціологічних проектів, проведених серед школярів і студентської молоді. Із доповідями виступили: професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Людмила Сокурянська, директор Інституту соціології Зеленогурського університету професор Марія Зєлінська (Польща), директор Українського інституту соціальних досліджень імені О. Яременка Тетяна Бондар (м. Київ). Програма конференції була дуже насиченою: окрім пленарного та шести секційних засідань, пройшов «круглий стіл» за участю студентів українських і польських університетів «Роль студентського самоврядування в підвищенні якості університетської освіти та забезпеченні академічної доброчесності». Також відбувся «круглий стіл» «Розвиток лідерського потенціалу університетів», у межах якого представлено Програму розвитку лідерського потенціалу у вищій освіті України (Британська Рада, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України), в якій задіяна університетська команда ДДПУ. Учасників конференції також зацікавила презентація монографії доктора філософських наук Сергія Курбатова «Феномен університету в контексті часових та просторових викликів» (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м. Київ). У межах секції «Освітня політика: сучасні тренди» відбулася презентація новоствореної на базі Дрогобицького вишу Української асоціації дослідників освіти, де було окреслено її завдання, стратегію розвитку та основні дослідницькі проекти. Читайте також: Викладачі ПНУ відвідали Жешувський університет у Польщі Матеріали виступів учасників конференції увійшли до міжнародного наукового збірника «Молодіжна політика: проблеми та перспективи. Випуск 7» (Дрогобич – Жешув, 22 друк. арк.), який до початку заходу отримали всі учасники. Світлана Щудло, професор Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка