Починаючи з 2016 року, в Сумському національному аграрному університеті запроваджується нова форма післядипломної підготовки випускників вищих навчальних закладів, яка отримала назву «агроінтернатура». Читайте також: Студенти ЧНУ ім.Ю.Федьковича перемогли в міжнародному ІТ-конкурсі «Hard & Soft» Основним її завданням є підвищення рівня практичної підготовки випускників, їх готовності до самостійної професійної діяльності. До інтернатури зараховуються лише  ті випускники, хто наразі працює за фахом, тож підставою для зарахування є диплом із відповідної спеціальності та довідка про працевлаштування. Уже оголошено перший набір випускників біолого-технологічного факультету, агротехнологій і природокористування, інженерно-технологічного та ветеринарної медицини в групи за напрямами, серед яких, зокрема, «Сучасні технології у молочному скотарстві», «Сучасні технології у м’ясному скотарстві», «Сучасні технології у хутровому звірівництві», «Службове собаківництво», «Рослинництво», «Агрохімія», «Агрофармакологія», «Процеси, машини та обладнання АПВ», «Використання машин у рослинництві», «Механізація сільського господарства», «Гігієна, санітарія, ветеринарно-санітарна експертиза та безпека і якість продуктів тваринництва», «Хвороби свиней», «Лабораторна справа», «Хвороби дрібних тварин», «Хвороби жуйних», «Хвороби домашніх та декоративних птахів», «Ветеринарна фармація», «Неонатологія» тощо. Читайте також: Викладачі ЗНУ стажувалися у найстарішому виші Румунії Підготовка фахівців в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі навчальних планів і програм післядипломної підготовки у відповідності з кваліфікаційними характеристиками фахівців відповідних спеціальностей. Тривалість навчання в інтернатурі 3 роки, із яких перший рік – попередня інтернатура (передінтернатура), другий і третій – фахова інтернатура. Читайте також: Учитель, який тільки передає інформацію, мало відрізняється від бездушного комп’ютера, – Любомир Гузар На перший рік навчання за слухачем закріплюється індивідуальний консультант з числа провідних викладачів випускових кафедр, фах якого збігається з профілем виробничого напряму випускника. Через 6 місяців проводиться попереднє анкетування слухача інтернатури та моніторинг фахових знань і вмінь. Завершується перший рік навчання в предінтернатурі підсумковим зрізом знань у формі тестування та індивідуальною співбесідою. За результатами контрольних заходів надається рекомендація на навчання у фаховій інтернатурі за відповідним напрямом. На початку другого року навчання в інтернатурі слухач разом із керівником фахового стажування визначає проблемні виробничі питання, що існують на базовому підприємстві та які вирішуватимуться протягом двох років. За результатами другого року інтернатури слухач пропонує комплекс заходів із вирішення досліджуваної проблеми на базовому підприємстві та представляє результати у вигляді обґрунтованих рекомендацій або бізнес-плану, що проходять процедуру захисту. Протягом третього року навчання в інтернатурі слухач готує та представляє перспективний план розвитку відповідної галузі базового підприємства та захищає свою роботу комісії у складі керівника галузі підприємства і керівника підвищення кваліфікації від університету. За результатами контрольних етапів другого та третього року інтернатури, рішенням випускової кафедри слухач допускається до підсумкової атестації. По закінченні навчання випускники, крім набутих знань і професійних вмінь, отримають також відповідні сертифікати, у яких визначають рівні теоретичної і практичної фахової підготовки за переліком знань і вмінь (не менше 100 вмінь). Результатом навчання в інтернатурі є виробниче підтвердження фахової кваліфікації, що є підставою включення випускника до банку даних для надання пропозицій і рекомендацій українським та іноземним роботодавцям. За інформацією Сумського НАУ