Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, яка особливість ХХІ століття? Яке воно загалом, який його головний девіз? Чи ставили ви такі запитання іншим? Історично людство пройшло багато етапів свого розвитку. Те, що було на початку шляху, і те, що ми маємо сьогодні, — велика еволюційна різниця. На кожному історичному етапі стояли свої цілі, завдання. Саме ці орієнтири спрямовували свідомість усіх і кожного. Індивідуальне перетиналося з груповою свідомістю, і таким чином люди формувалися в групи, які мали свою неповторну значимість. Отже, на вулиці ХХІ століття! Ми маємо, що їсти, ми маємо, у що вдягнутися, ми користуємося благами науково-технічного прогресу, який із кожним днем дивує вибором новинок. Людина сита, в безпеці, планує своє майбутнє, пожинає плоди життєвого плину. За формою все перераховане є необхідною умовою існування людини. По суті (за змістом) зовні налагоджене життя не є запорукою внутрішньої гармонії, відчуттям щастя. Останнє доводять статистичні дані суїцидальних випадків: найбільший відсоток спроб накласти на себе руки спостерігається в країнах із високим рівнем життя (Швейцарія, Данія). Чи не означає це те, що поряд із налагодженням зовнішнього життя, важливо систематично займатися собою як людиною, індивідуальністю з унікальним набором особистісних якостей? ХХІ століття — це час активного розвитку в різних напрямах, зокрема в пізнанні людиною себе. Бум психологічних центрів, тренінгів припав саме на цей час. Фахівці сфери психології пропонують різні напрями, методи та способи саморозвитку. Займатися саморозвитком тепер модним. Усе зосереджується на виборі людини. Що ви обираєте для себе, що резонує з вашими вподобаннями, на основі якого критерію ви робите відбір? У принципі, кожен із нас хоче одного — проживаючи своє життя, відчувати сенс і задоволення від пройденого шляху. Всі ми починаємо з різних стартів, але фініш один — бути щасливим. Одним із новомодних способів самопізнання та саморозвитку є сінемалогія. Сінемалогія — один з аспектів онтопсихологічного методу — виникла водночас випадково і за необхідності, коли італійський вчений, професор Антоніо Менегетті, спостерігав за дискусією групи людей, які обговорювали щойно побачений фільм. Фільм породив дискусію, що допомагала виявити проективний характер власних рішень, а також давала змогу кожному глядачеві зрозуміти, наскільки його особисте сприйняття розходилося з об’єктивним змістом образу. Метод сінемалогія базується на ідеї проекції — «моє бачення реальності залежить від мого внутрішнього стану». Мета сінемалогії – навчити глядача бути уважним до свого образу мислення та власних виборів, оскільки на їх основі будується власне життя. Таким чином, справжнім об’єктом сінемалогії є не сам фільм і не творчість режисера, а інтерпретації глядачів. Сінемалогія дає змогу зрозуміти свої особливості, що формують певний тип поведінки. Зрозуміти кіно — означає зрозуміти і почати контролювати власне життя. Кожен епізод може зачіпати певні струни людської душі — і вже тільки з цього можна робити припущення щодо внутрішнього світу окремо взятої особистості. Отже, уподобання людей при виборі фільму мають ту саму природу, що й будь-який інший вибір людини. Тобто цей вибір є відображенням внутрішнього світу (зокрема і несвідомого) кожного з нас. У процесі сінемалогії важливо зрозуміти, що саме «захоплює» людину: якщо її захоплює сюжет чи образ, то, поза будь-яким сумнівом, вона — така сама, як і побачене. Якщо людина ніяк не пов’язана з цим образом, то вона не йде за ним. Інше, відмінне від людини, не може повести за собою. Все те, що людину зачіпає, тягне, викликає тим чи іншим способом емоцію, тобто «дію в мені», людину ідентифікує. Метод складається з трьох основних частин: 1. Введення в тематику, перегляд розвиваючого фільму; 2. Аналіз учасниками своїх переживань, відповіді на поставлені запитання; 3. Зворотній зв’язок тренера, розстановка основних аспектів, відповіді на запитання глядачів. У ході цієї практики учасникам групи надається унікальна можливість: • Опрацювати особисті проблеми, не виносячи їх на групу; • Навчитися обирати найкраще з резервуара сучасної культури, щоб черпати звідти ресурси для особистого становлення; • Долучитися до значень символів візуального мистецтва; • Отримати навички інтерпретації символів особистого і колективного несвідомого; • Зрозуміти, як образи, символи, фільми, які ми несвідомо вибираємо, відображають актуальні проблеми нашої психіки. Зрозуміти це — означає вже отримати доступ до управління подієвим потоком свого життя. Завдання людей — спробувати зрозуміти фільм на таких рівнях: 1. Проблема людини. 2. Варіант її вирішення. 3. Використані символи та їх можливі інтерпретації. У результаті цього методу людина вчиться бути уважною до свого образу мислення та виборів, оскільки на їх основі будується власне життя індивіда. Переваги сінемалогії в тому, що людина значного більшого може навчитися, «проживаючи» схему поведінки, дану у фільмі, ніж вислуховуючи теоретичні пояснення на практиці. Вона допомагає перевірити самого себе і за бажання змінитися без зайвих втручань. Підвищується також здатність особистості до критичного осмислення життєвих ситуацій, активізується природний розум у тих областях і контекстах, у яких суб’єкт прагне досягти лідерства. Сінемалогія позитивно впливає на руйнування стереотипів і дає можливість «прочитання» власних емоцій. Сінемалогія — одна з найдієвіших сучасних психотерапевтичних технік для роботи над собою, власною свідомістю. Це спосіб пізнання внутрішнього світу людини на основі аналізу ефектів, справлених на неї зовнішніми кінематографічними образами. Дає змогу побачити свою проблему з боку, поглянути їй в очі і зрозуміти її. Сінемалогія — одна з найцікавіших форм навчання. У ході цієї практики учасникам групи надається унікальна можливість: • проаналізувати себе і свої помилки; • позбутися внутрішніх бар’єрів; • змінити сприйняття реальності; • усвідомити власні цінності; • розширити межі індивідуальності; • дізнатися своє справжнє призначення; • розкрити себе і свій потенціал. Поки ви продовжуєте сподіватися, що одного разу станеться диво, і все, про що ви мріяли, почне негайно збуватися, а проблеми будуть вирішуватися самі собою — ви марнуєте себе порожніми надіями. ХХІ століття — це ваш час, це ваші можливості, це ваш тріумф. Розвивайте себе! Автор: Ольга Павлик, “Я – студент”

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу