Нещодавно у Львівському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2016». Фахівці у галузі права та представники молодої генерації юристів об’єднались задля пошуку нових шляхів реформування вітчизняної правової системи.

Відкрила конференцію директор Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, професор  Любов Лелик. До привітань долучився і професорсько-викладацький склад кафедри права, що  організував захід.

Пані професор привітала учасників і гостей цього наукового форуму та зазначила, що вже стало доброю традицією проведення науково-практичної конференції у стінах Львівського інституту МАУП. Важливим при проведенні наукових заходів є залучення науково обдарованої молоді. Всі зусилля науково-педагогічного складу інституту спрямовані на її плекання, адже саме вона є тією рушійною силою, що може вивести розвиток держави на якісно новий рівень у правовому, соціально-економічному, науковому, культурному, освітньому напрямі.

Колектив Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом переконаний: якісна підготовка фахівців у галузі права можлива лише в тісному зв’язку з науковими дослідженнями юридичних і суспільно-політичних процесів. Недоліки та прогалини чинного законодавства потребують термінового усунення, а результати наукових досліджень у юридичній науці можуть слугувати надійним ґрунтом для ефективних реформ у цій сфері.

В українському суспільстві відбулися кардинальні зміни. Вони пов’язані з побудовою демократичної держави, переходом від командно-адміністративної до ринково-демократичної системи, впровадженням людиноцентристської ідеології в усі управлінські процеси. Зміна соціально-економічного та політичного вектору розвитку України тісно пов’язана з переглядом основних напрямів реалізації правової політики в державі, засобів, цілей, методів, що реалізуються в сфері дії права чи через право, створення принципово нового типу взаємовідносин між громадянами і державними службовцями, в основі яких – пріоритет прав і свобод людини, повага до особистості, висока культура спілкування. Саме тому перед юридичною наукою нині постало важливе завдання оновлення змісту, орієнтації на загальновизнані взірці демократії, забезпечення ефективного функціонування соціальної і правової держави.

На конференції виступали  представники юридичної науки з різних навчальних закладів. Зокрема Львівський кооперативний коледж економіки і права представив викладач Михайло Голубка.

Доповіді учасників конференції стосувалися проблем і фундаментальних питань права, історико-теоретичних і філософських проблем юридичної науки, проблем і перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, економічних перспектив розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави, філософсько-правових і психологічних проблем реалізації правових норм в умовах сьогодення.

За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2016» опубліковано збірник доповідей та статей.

Прес-секретар з роботи зі ЗМІ та зв?язків із громадськістю
Львівського кооперативного коледжу економіки і права

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *