Нещодавно у Львівському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної науки – 2016». Фахівці у галузі права та представники молодої генерації юристів об’єднались задля пошуку нових шляхів реформування вітчизняної правової системи. Читайте також: Майже 100 студентів Острозької академії отримали стипендії і гранти від української діаспори Відкрила конференцію директор Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, професор  Любов Лелик. До привітань долучився і професорсько-викладацький склад кафедри права, що  організував захід. Читайте також: Участь України в Туринському процесі стане основою для модернізації системи ПТО, – Павло Хобзей Пані професор привітала учасників і гостей цього наукового форуму та зазначила, що вже стало доброю традицією проведення науково-практичної конференції у стінах Львівського інституту МАУП. Важливим при проведенні наукових заходів є залучення науково обдарованої молоді. Всі зусилля науково-педагогічного складу інституту спрямовані на її плекання, адже саме вона є тією рушійною силою, що може вивести розвиток держави на якісно новий рівень у правовому, соціально-економічному, науковому, культурному, освітньому напрямі. Читайте також: У військових вишах навчаються понад 600 учасників АТО Колектив Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом переконаний: якісна підготовка фахівців у галузі права можлива лише в тісному зв’язку з науковими дослідженнями юридичних і суспільно-політичних процесів. Недоліки та прогалини чинного законодавства потребують термінового усунення, а результати наукових досліджень у юридичній науці можуть слугувати надійним ґрунтом для ефективних реформ у цій сфері. В українському суспільстві відбулися кардинальні зміни. Вони пов’язані з побудовою демократичної держави, переходом від командно-адміністративної до ринково-демократичної системи, впровадженням людиноцентристської ідеології в усі управлінські процеси. Зміна соціально-економічного та політичного вектору розвитку України тісно пов’язана з переглядом основних напрямів реалізації правової політики в державі, засобів, цілей, методів, що реалізуються в сфері дії права чи через право, створення принципово нового типу взаємовідносин між громадянами і державними службовцями, в основі яких – пріоритет прав і свобод людини, повага до особистості, висока культура спілкування. Саме тому перед юридичною наукою нині постало важливе завдання оновлення змісту, орієнтації на загальновизнані взірці демократії, забезпечення ефективного функціонування соціальної і правової держави. Читайте також: Україна повинна підтримати українське шкільництво за кордоном, – Лілія Гриневич На конференції виступали  представники юридичної науки з різних навчальних закладів. Зокрема Львівський кооперативний коледж економіки і права представив викладач Михайло Голубка. Доповіді учасників конференції стосувалися проблем і фундаментальних питань права, історико-теоретичних і філософських проблем юридичної науки, проблем і перспектив розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, економічних перспектив розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави, філософсько-правових і психологічних проблем реалізації правових норм в умовах сьогодення. Читайте також: Закарпатський ІППО співпрацюватиме з університетом Матея Бела За результатами роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2016» опубліковано збірник доповідей та статей. Прес-секретар з роботи зі ЗМІ та зв?язків із громадськістю Львівського кооперативного коледжу економіки і права

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу