Нещодавно в Нью-Йорку відбулась VIII Міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні та прикладні науки в США “. Викладач Львівського кооперативного коледжу економіки і права, голова циклової комісії фінанси та кредит Михайло Голубка представив на заході свій навчальний заклад. У своїй доповіді “Актуальність фінансово-економічних  знань: теоретичний аспект” викладач наголошував на  актуальності становлення та розвитку фінансово-економічної освіти, що полягає в наближенні освітньої програми навчання економічних дисциплін до світових навчальних стандартів із одночасним розвитком національних традиційних систем освіти. У сучасному високотехнічному середовищі розвитку освіти вбачається підвищення професійної підготовки кадрів до продуктивної праці у суспільстві. У зв’язку із цим важливим завданням спостерігається розвиток конкурентоспроможних інноваційних технологій надання освітніх послуг високої якості для навчання сучасних студентів. Читайте також: У Дрогобичі відбулась наукова конференція „Бруно Шульц і сучасна теорія культури” Як наголосив Михайло Голубка, якість вітчизняних освітніх послуг залежить від міжнародних стандартів і забезпечує збалансованість світових навчальних стандартів та процесу розвитку освітніх послуг у вітчизняних ВНЗ. Розвиток освіти у вищих навчальних закладах здійснюється з урахуванням основних принципів Болонського процесу та ґрунтується на принципах інноваційного простору, дотримання стандартів та норм, забезпечення соціальної адаптації, принципах справедливості та відповідальності, а також на ключових аспектах загальних людських цінностей. В основі підвищення якості освіти повинні бути покладені такі стратегічні завдання, як: адаптація вітчизняної освітньої програми до європейського рівня освіти, зміцнення конкурентних позицій українських навчальних ринків на міжнародному ринку надання освітніх послуг, модернізація та реформування системи підвищення професійного рівня викладацького складу у вітчизняних навчальних закладах вищої акредитації. Читайте також: Педагогічна освіта потребує нових підходів, – Лілія Гриневич Програми європейського рівня освіти вимагають від вищих навчальних закладів України використання стратегічних програм підвищення рівня якості надання освітніх послуг. Але в кожному навчальному закладі стратегія розвитку освітніх програм повинна враховувати міжнародні та національні стандарти освіти, зауважив львів’янин у доповіді. Зокрема, економічна освіта та підготовка кадрів економічного напряму в навчальних закладах України дають змогу випускнику отримати професію та успішно працювати за набутою спеціальністю. Тому економічну освіту варто досліджувати як сукупність економічних знань і підготовку студентів економічної спеціальності із відповідними професійними якостями. Значущість економічної освіти полягає в тому, що вона використовується на всіх сходинках отримання професійного навчання та формування кваліфікованого фахівця з великим досвідом і значним рівнем економічних знань, що допоможе фахівцю успішно та плідно працювати в умовах розвитку вітчизняної економіки, упевнений викладач Львівського кооперативного коледжу економіки і права Михайло Голубка. Читайте також: Курсанти Одеської морської академії проходять стажування на кораблі ВМС Республіки Польща «Воднік» Національна освіта, побудована на духовних і моральних традиціях українських громадян, орієнтована на формування та всебічний розвиток економічних знань у студентів, стимулює інтеграційні процеси у розвитку сучасної освітньої програми з урахуванням світових стандартів. Тому під економічною освітою варто розуміти налагоджений комунікаційний зв’язок у процесі навчання студентів економічних дисциплін із подальшим практичним її застосуванням у процесі трудового життя особи. Зокрема, ключовими завданнями розвитку освіти економічного напряму є можливість збагачення економічними знаннями як на рівні окремих підприємств, так і на рівні розвитку макроекономічних процесів, становлення та розвиток професійних знань і вмінь у процесі дослідження економічних  змін в Україні. На думку педагога, формуванню фінансової та економічної думки в особи сприяє економічна освіта. Місією становлення та подальшого розвитку економічної освіти є можливість застосування теоретичного та практичного характеру економічних знань у сучасних мінливих умовах. Тому особливо важливим моментом є кваліфікована підготовка фахівців економічної спеціальності, підвищення рівня кваліфікації фахівців, збільшення конкурентних переваг вітчизняних кадрів у світовому економічному просторі. Читайте також: Конкурсами, вікторинами, танцями та піснями ЖДТУ відзначив свій день народження За результатами конференції був виданий збірник наукових праць, а викладач львівського коледжу Михайло Голубка одержав сертифікат. Тетяна Ісманицька, завідувач наукового центру Львівського кооперативного коледжу економіки і права

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу