Нещодавно в Нью-Йорку відбулась VIII Міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні та прикладні науки в США “. Викладач Львівського кооперативного коледжу економіки і права, голова циклової комісії фінанси та кредит Михайло Голубка представив на заході свій навчальний заклад.

СнимокУ своїй доповіді “Актуальність фінансово-економічних  знань: теоретичний аспект” викладач наголошував на  актуальності становлення та розвитку фінансово-економічної освіти, що полягає в наближенні освітньої програми навчання економічних дисциплін до світових навчальних стандартів із одночасним розвитком національних традиційних систем освіти. У сучасному високотехнічному середовищі розвитку освіти вбачається підвищення професійної підготовки кадрів до продуктивної праці у суспільстві. У зв’язку із цим важливим завданням спостерігається розвиток конкурентоспроможних інноваційних технологій надання освітніх послуг високої якості для навчання сучасних студентів.

Як наголосив Михайло Голубка, якість вітчизняних освітніх послуг залежить від міжнародних стандартів і забезпечує збалансованість світових навчальних стандартів та процесу розвитку освітніх послуг у вітчизняних ВНЗ. Розвиток освіти у вищих навчальних закладах здійснюється з урахуванням основних принципів Болонського процесу та ґрунтується на принципах інноваційного простору, дотримання стандартів та норм, забезпечення соціальної адаптації, принципах справедливості та відповідальності, а також на ключових аспектах загальних людських цінностей. В основі підвищення якості освіти повинні бути покладені такі стратегічні завдання, як: адаптація вітчизняної освітньої програми до європейського рівня освіти, зміцнення конкурентних позицій українських навчальних ринків на міжнародному ринку надання освітніх послуг, модернізація та реформування системи підвищення професійного рівня викладацького складу у вітчизняних навчальних закладах вищої акредитації.

Програми європейського рівня освіти вимагають від вищих навчальних закладів України використання стратегічних програм підвищення рівня якості надання освітніх послуг. Але в кожному навчальному закладі стратегія розвитку освітніх програм повинна враховувати міжнародні та національні стандарти освіти, зауважив львів’янин у доповіді.

Зокрема, економічна освіта та підготовка кадрів економічного напряму в навчальних закладах України дають змогу випускнику отримати професію та успішно працювати за набутою спеціальністю. Тому економічну освіту варто досліджувати як сукупність економічних знань і підготовку студентів економічної спеціальності із відповідними професійними якостями. Значущість економічної освіти полягає в тому, що вона використовується на всіх сходинках отримання професійного навчання та формування кваліфікованого фахівця з великим досвідом і значним рівнем економічних знань, що допоможе фахівцю успішно та плідно працювати в умовах розвитку вітчизняної економіки, упевнений викладач Львівського кооперативного коледжу економіки і права Михайло Голубка.

Національна освіта, побудована на духовних і моральних традиціях українських громадян, орієнтована на формування та всебічний розвиток економічних знань у студентів, стимулює інтеграційні процеси у розвитку сучасної освітньої програми з урахуванням світових стандартів. Тому під економічною освітою варто розуміти налагоджений комунікаційний зв’язок у процесі навчання студентів економічних дисциплін із подальшим практичним її застосуванням у процесі трудового життя особи. Зокрема, ключовими завданнями розвитку освіти економічного напряму є можливість збагачення економічними знаннями як на рівні окремих підприємств, так і на рівні розвитку макроекономічних процесів, становлення та розвиток професійних знань і вмінь у процесі дослідження економічних  змін в Україні.

На думку педагога, формуванню фінансової та економічної думки в особи сприяє економічна освіта. Місією становлення та подальшого розвитку економічної освіти є можливість застосування теоретичного та практичного характеру економічних знань у сучасних мінливих умовах. Тому особливо важливим моментом є кваліфікована підготовка фахівців економічної спеціальності, підвищення рівня кваліфікації фахівців, збільшення конкурентних переваг вітчизняних кадрів у світовому економічному просторі.

За результатами конференції був виданий збірник наукових праць, а викладач львівського коледжу Михайло Голубка одержав сертифікат.

Тетяна Ісманицька, завідувач наукового центру
Львівського кооперативного коледжу економіки і права

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *