Дитячі садки не повинні бути схожими на бетонні «кубики». Адже і від архітектури ДНЗ залежить якість дошкільної освіти. Так вважають учасники огляду-конкурсу на найкращий архітектурний дизайн-проект сучасного дошкільного навчального закладу, що проводить МОНмолодьспорту. Поліпшення архітектури дитячих садків підвищить якість освітнього процесу Нині дитячі садки розташовують­ся в будинках, зведених за ти­повими проектами радянського періоду, тому часто вже не відпові­дають вимогам, які сучасні освітяни і громада висувають до них. Звісно, є й поодинокі індивідуальні проекти, які вигідно відрізняються від типових, наприклад – дитсадки, розташовані на території котеджних містечок. Од­нак таких будівель є дуже мало. У МОНмолодьспорту вважають, що вже пора осучаснити не тільки зміст дошкільної освіти, а й її «форму» – бу­дівлі ДНЗ. Адже їх без перебільшення можна назвати колисками інтелектуального майбутнього країни, тому вони повинні втілювати новітні ідеї в архітектурно-будівельному проекту­ванні. Тож для забезпечення розви­тку мережі сучасних дитячих садків і виявлення найкращих архітектурно-планувальних рішень на колегії МОНмолодьспорту вирішили провес­ти огляд-конкурс на найкращий ар­хітектурний дизайн-проект сучасно­го ДНЗ. Варто зазначити, що шанси на перемогу матимуть лише ті про­екти, які будуть не просто гарними «на папері», а й враховуватимуть по­бажання освітян-практиків – праців­ників дитсадків. Організаційний комітет конкурсу очолив заступник міністра, керівник апарату МОНмолодьспорту Петро Куліков. До речі, Петро Мусійович є про­фесійним будівельником. Захід старту­вав у лютому 2012 року, до участі в ньому запросили і молодь – студентів ВНЗ, які вивчають будівництво і архі­тектуру, і досвідчені авторські колекти­ви. Першими відгукнулися учасники з Харківського національного університе­ту будівництва й архітектури і Полтавського національного технічного універ­ситету імені Юрія Кондратюка.  – Цей конкурс ми, працівники мі­ністерства, вважаємо дуже важливою і відповідальною справою, – каже на­чальник відділу дошкільної освіти Де­партаменту загальної середньої і до­шкільної освіти МОНмолодьспорту Тамара Панасюк. – Саме тому ми про­вели виставку дизайн-проектів ДНЗ на 60, 120 та 240 місць. Вона тривала з 19 червня по 9 липня 2012 року і заці­кавила громадськість. Крім проектів на ній демонстрували фотографії сучасних українських і закордонних садків, які вже працюють. Поліпшення архітектури дитячих сад­ків підвищить якість освітнього проце­су. За дослідженнями психологів, архітектурна форма дитячого навчального закладу має неабияке значення для ста­новлення особистості. Впливають і роз­міри будівлі, і геометрія приміщень, і ко­льорові рішення її оздоблення. На нові проекти дитячих садків може вплинути навіть… демографічна ситуація в країні. Адже в сучасному світі, зважаючи на вплив економічних і соціальних обставин, відбуваються до­сить стрімкі спади і підйоми народжу­ваності. Саме тому щороку змінюється потреба в місцях у ДНЗ. Науковці вва­жають, що і «місткість» дитячих садків не обов’язково повинна бути постій­ною. І архітектурні рішення повинні дати змогу гнучко реагувати на збіль­шення чи зменшення кількості місць, необхідних для охоплення маленьких громадян дошкільною освітою. Як це реалізувати? Наприклад, якщо дітей багато, то більша частина площі по­винна бути задіяною для потреб дитя­чих груп. А якщо кількість дітей, які перебувають у дитсадку, меншає, то тимчасово вільні приміщення можуть використовуватися як додаткові ігро­теки, простір для індивідуальної твор­чості чи навіть початкова школа (якщо говорити про комплекс ДНЗ – почат­кова школа). Ще однією тенденцією сучасних ар­хітектурних проектів є те, що всереди­ні і зовні вони насичені деталями, що несуть позитивну, пізнавальну інформа­цію, орієнтовану на дитяче сприймання.  – Ми вдячні всім, хто взяв участь у огляді-конкурсі, – каже Тамара Ві­кторівна. – І сподіваємося, що вже в недалекому майбутньому саме за цими дизайн-проектами будуть побудовані су­часні дитячі садки. Свої роботи прислали студенти й ко­лективи Київського національного уні­верситету будівництва і архітектури; Придніпровської державної академії бу­дівництва та архітектури; Харківського державного технічного університету бу­дівництва і архітектури; Інституту ар­хітектури Національного університету «Львівська політехніка»; Полтавського національного технічного університету.  – МОНмолодьспорту вже підготува­ло листи до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому­нального господарства України і голів обласних, Київської та Севастопольської міських адміністрацій щодо розгляду та врахування дизайн – проектів, надісла­них на огляд – конкурс, – розповіла Тамара Панасюк. – А електронні версії проектів буде розміщено на освітньому порталі ПедПРЕСА. Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 30

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу