Увага! Категорія випускників із Криму, які отримали український атестат за спрощеною процедурою, мають право вступу лише до уповноважених вищих навчальних закладів, включаючи коледжі та технікуми в їх структурах. Перелік уповноважених вищих навчальних закладів, до яких абітурієнти з Криму можуть вступати за конкурсом у межах квот без сертифікатів ЗНО: 1.Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 2. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 3. Запорізький національний університет 4. Чорноморський державний університет імені Петра Могили 5. Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 6. Національний університет «Львівська політехніка» 7. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 8. Херсонський державний університет 9. Херсонський національний технічний університет 10. Херсонська державна морська академія 11. Таврійський національна університет імені В. І. Вернадського (м. Київ) 12. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Більше інформації тут Читайте ще: Випускники Кримського півострова матимуть змогу вступати до вищих навчальних закладів, маючи на руках російські документи. Інформує МОН України