Якість освіти є однією з актуальних проблем української педагогічної спільноти. Вирішення цієї проблеми пов’язане з модернізацією змісту освіти, а саме: оптимізацією способів і технологій організації освітнього процесу, досягнення сучасної якості освіти, що відповідає потребам країни і світовим стандартам.  Модернізація освіти неможлива без реформи управління середньою освітою. У сучасних умовах реформування системи управління освітою передбачає децентралізацію управління освітою, перехід до програмно-цільового управління, поєднання державного і громадського контролю; запровадження нової етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації, чіткому розмежуванні повноважень між центральними та місцевими органами управління. На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу  провів соціологічне дослідження вивчення думки співробітників Департаменту освіти, районних управлінь освіти щодо реформування системи освіти. Діаграма 1. Розподіл відповідей на запитання: «Ваш вік», % (Департамент освіти та районні управління) Серед співробітників переважають досвідчені працівники, стаж роботи, яких становить 11-20 років (діаграма 2). Діаграма 2. Розподіл відповідей на запитання: «Ваш стаж роботи у сфері управління освітою», % (Департамент освіти та районні управління) Переважна кількість співробітників Департаменту освіти оцінює свій матеріальний стан як середній. Натомість працівники районних управлінь освіти відносять свою сім’ю до майнового прошарку «нижче середнього», майже кожен десятий – до найбіднішого (діаграма 3). Діаграма 3. Розподіл відповідей на запитання: «До якого майнового прошарку належить Ваша сім’я», % (Департамент освіти та районні управління)   Діаграма 4. Розподіл відповідей на запитання: «Чи задоволені Ви станом освіти в Україні?, % (Департамент освіти та районні управління) Тільки половина опитаних співробітників вважають, що освіта в місті Києві відповідає вимогам сучасності (діаграма 5).   Діаграма 5. Розподіл відповідей на запитання: «На Вашу думку, чи відповідає освіта в місті Києві вимогам сучасності?», % (Департамент освіти та районні управління) Зважаючи на відповіді опитаних, найбільш актуальними проблемами на сьогодні серед освітян є низька заробітна плата педагогів, неналежне матеріально-технічне забезпечення, залежність навчальних закладів від матеріальної підтримки батьків, старіння педагогічних кадрів. Серед працівників районних управлінь освіти більше, ніж серед працівників Департаменту освіти, незадоволених заробітною платою (діаграма 6). Діаграма 6. Розподіл відповідей на запитання: «Які з перелічених проблем Ви вважаєте найбільш актуальними для освіти України?», % (Департамент освіти та районні управління)     Таким чином, першоджерелом усіх зазначених проблем є неналежне фінансове забезпечення освітньої системи в Україні. Інформує Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу

Коментарі закриті.