На 7-й міжнародній науковій конференції “Європейські прикладні науки: виклики і рішення”, що проходила в місті Штутгарді (Німеччина), свій навчальний заклад із доповіддю «Ревізійний союз українських кооперативів як частина фінансово-економічної  та кооперативної освіти на  західноукраїнських землях (друга половина  ХІХ – початок ХХ століття: теорія і практика» представив викладач Львівського кооперативного коледжу економіки і права, голова циклової комісії фінанси та кредит Михайло Голубка.  У своїй доповіді львів’янин розповів про Ревізійний союз українських кооперативів, що все ж зумів своєю діяльністю започаткувати суттєві зміни в частині розвитку фінансово-економічної та кооперативної освіти, котра вже давала значні плоди в період від першої половини ХХ століття і фактично аж до 1939 року. Спершу автор зупинився на діяльності Крайового союзу кредитового (1898 р.), згодом відомого під назвою Крайового союзу ревізійного (1905 р.), що сприяв організації та розвитку кооперативних спілок різних типів і кооперативно-господарських об’єднань. А також приділяв увагу вдосконаленню діловодства та  поширенню кооперативних ідей серед українського населення. Головою ради Крайового союзу ревізійного у 1904 – 1914 pp. був відомий діяч Кость Левицький, а його заступником та ідеологом кооперативного руху був Кость Паньківський, який, до речі, до 1908 року редагував щомісячний періодичний журнал «Економіст». У 1928 році, коли було реорганізовано Крайовий союз ревізійний, ідейним, організаційним і ревізійним центром української кооперації став Ревізійний союз українських кооперативів (далі – Р.С.У.К). Економічну діяльність Р.С.У.К в частині їх вкладу в розвиток як кооперативної, так і фінансово-економічної освіти, можна структурувати, оскільки напрацювань є чимало. Тож автор запропонував виокремити такі вектори: Читайте також: У Запорізькому національному обговорили актуальні питання конституційного права Кооперативно-просвітня діяльність Р.С.У.К. у частині організації фахових кооперативно-освітніх курсів із різним нахилом (так, упродовж 1921 – 1930 рр. було проведено 217 фахових освітніх курсів, які відвідало 5 834 особи. Насамперед зазначимо, що організація всіх курсів була спонтанною, викладання велося здебільшого осінньо-зимової пори, а викладачами переважно були працівники Р.С.У.К., які працювали безплатно. Навчання відбувалося за попередньо складеними програмами та навчальними планами, підґрунтям для підготовки яких стали праці М. Барановського, І. Витановича, І. Стернюка, що використовувались при вивченні ідеології та історії кооперації, книговедення. А  також роботи, зокрема, таких дослідників і громадських діячів, як Ю. Танчаковського («Як зберігати товари»), П. Миговича («Торгівля шкірою»),  П. Панченка («Кооперативний крамар»), що мали вплив на формування економічного мислення курсантів, навчали розрахунків та листування, базових засад функціонування кредитних кооперативів, досліджували соціальне значення професії торговця (тоді крамаря) тощо. Читайте також: Молодь УДПУ одержала почесні нагороди Крім того, при вивченні курсу часто застосовували й допоміжні засоби – графікони, товарознавчі колекції тощо. Послуговувались і  славнозвісною мандрівною бібліотекою, яку використовували 12 союзів Р.С.У.К. При цьому при окремих повітових союзах курсанти проходили практику, що на нашу думку, свідчить про економічну спрямованість діяльності Р.С.У.К., оскільки крамарі навчалися правильно пакувати, замовляти та розкладати товари, ознайомлювалися з загальними правилами та етикою обслуговування покупців, а також вправлялися у правильному прибиранні крамниць. Пропри економічну кризу початку 1930-х рр. та адміністративні перешкоди, Р.С.У.К.   було видано «Плани і програми кооперативних курсів» (д-ра К. Коберського, 1930 р.), які систематизували фахові курси. Передбачалося впровадження двох типів курсів: для вишколу нових сил – 3-місячні та для дошколу працюючих у кооперації – 6-тижневі курси. Крім того, курси дошколу розділялись і за фахом: 2-тижневий – для книгознавців, 6-денний – для торговців (крамарів), 5-денний – для справників, 2-денний – для скарбників, 3-денний – для членів Наглядових рад. У 1931 – 1932 рр. відбулося всього 14 фахових курсів, що свідчить про занепад кооперативно-освітньої діяльності на місцях. Центр усієї кооперативно-освітньої роботи було перенесено до Львова, де силами Р.С.У.К., «Центросоюзу», «Союзу Українок», «Маслосоюзу» проводилися фахові курси для шкільної та студентської молоді міста. Читайте також: В Уманському НУС зустрілись випускники різних поколінь Тодішня інтелігенція прагнула впливати на свідомість українського населення, про що  свідчить проведення так званих вакансійних курсів, організованих Р.С.У.К. Курси тривалістю до чотирьох тижнів проводились у теплі пори року в гірських місцевостях для близько 60-ти слухачів. Лекції, які читали К. Коберський, І. Витанович, І. Гладка, А. Жук та інші, мали на меті розширення кругозору, порушували питання організації промислу, особливостей ведення торгівлі та кредиту, сферу економічної географії Західного регіону України, а також охоплювали історію й теорію кооперації. Читайте також: ЖДТУ та коростенський завод презентували спільну освітню програму Знаковою подією в освітній діяльності Р.С.У.К.  стало відкриття 1 жовтня 1936 р. 3-річного Коедукаційного кооперативного ліцею у Львові, що надавав фахову освіту працівникам та управлінському персоналу середніх і великих кооперативних підприємств, а також готував здібних і заможних учнів до вступу до вишів. Перші два роки ліцеїсти вивчали базові предмети – книговедення, рахунки, товарознавство, економічну географію, науку про народне господарство, право, стенографію і машинопис та загальноосвітні предмети. На третьому році навчання здійснювалася кооперативна спеціалізація, що передбачала практичні заняття на кооперативних підприємствах, а це поглиблювало усвідомлення суспільного значення кооперації, внесок Р.С.У.К у розвиток кооперативного навчання, видавничої справи та відкриття бібліотеки (1932-1933 рр.). Стратегічним завданням Р.С.У.К. щодо розвитку кооперативної просвіти українців було, зокрема, налагодження видання періодики. Тому важливо наголосити на фахових освітньо-просвітницьких часописах, що мали «достукатися» до пересічних українців шляхом боротьби з економічною неграмотністю. Так, з’явились фахово-освітній «Господарсько-Кооперативний Часопис», науково-теоретичний економічно-кооперативний місячник «Календар Українського Кооператора», «Кооперативний вісник», «Кооперативна Республіка». Читайте також: Студент ЖДТУ отримуватиме стипендію Кабміну Особливої уваги заслуговує часопис «Кооперативна Родина» (січень 1928 р.), основна мета якого полягала в інформуванні читачів через огляд економічних новин з Європи та Наддніпрянщини. Впродовж 1929 – 1932 років на сторінках часопису було розміщено низку статей, що висвітлювали проблеми боротьби з  виявами економічної кризи як загалом, так і конкретно у кооперації. Серед праць економічного спрямування варто згадати дослідження А. Гаврилка («Коли повстає недостача товару?», 1927 р.), К. Коберського (серед багатьох інших праць діяча можна виокремити такі: «Всі до нас!», 1927р., «Організація і ведення господарсько-споживчої кооперативи (з евентуальним молочарським відділом), Збірник правил та інструкцій», 1928р.), Е. Шахновича (зокрема «Поучення як засновувати господарсько-споживчі та инші кооперативи 1. ст., Повітові Союзи Кооператив і як лучити кооперативи, враз зі зразками подань», 1928 р.). Із 1933 р. поширенню економічних знань сприяли праці І. Стернюка («Практичні вказівки для продавців», «Підручник Книговодства»). У цьому підручнику автором здійснено багато напрацювань із роз’яснення практичних основ торговельної науки, а також її взаємозв’язку з іншими галузями. Підбиваючи підсумки, доповідач зазначив, що організаційний відділ Р.С.У.К. у складі відомих професорів, громадсько-політичних діячів та економістів того часу працював задля залучення якомога більше кооператорів до вивчення економічних новацій, ознайомлення з фаховими освітньо-просвітницькими періодичними виданнями, які були частиною освітнього процесу з фінансово-економічної та кооперативної тематики. За результатами конференції був виданий збірник наукових праць, а викладач одержав сертифікат. За інформацією завідувача наукового центру Львівського кооперативного коледжу економіки і права

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу