2 квітня в Національному університеті державної податкової служби України відбувся ІІ тур студентської наукової конференції «Актуальні питання оподаткування в Україні», організатором якої виступила кафедра податкової і митної справи факультету економіки та оподаткування. Привітали присутніх заступник декана з наукової роботи Дмитро Пацай, заступник завідувача кафедри податкової та митної справи Ірина Прокопенко, які наголосили, що в умовах функціонування ринкової економіки податкова форма в системі фінансових відносин стає провідною. Адже податок – універсальна вихідна категорія, що виражає основні суттєві риси і властивості фінансів у будь-якій економічній системі ринкового типу. Аналіз податків дає правильний орієнтир для розгляду різних фінансових понять і категорій у чіткій відповідності з процесом економічного розвитку. Під час заходу з доповідями виступили студенти-магістри, а до дискусії долучалися і бакалаври, і викладачі. Слід нагадати, що І тур конференції відбувся в грудні, перед присутніми тоді виступили четвертокурсники, а до дискусії приєдналися як студенти-магістри, так і викладачі. До участі в обох заходах долучилося чимало студентів. Нині ж під час обговорення актуальних питань, зокрема, пропонувалося удосконалити систему оподаткування в Україні в двох напрямах: по-перше, шляхом створення стимулюючої моделі оподаткування підприємницьких структур; по-друге, через посилення соціального спрямування системи оподаткування загалом. Тож кроки назустріч підприємництву повинні бути зроблені насамперед за рахунок удосконалення оподаткування прибутку підприємств. Щодо цього слід створити сприятливі умови для самофінансування інвестицій. Варто надати право підприємствам зараховувати поточні збитки до минулих звітних періодів із виплатою раніше сплаченого податку на прибуток підприємств, а також збільшити податковий період із кварталу до одного року з тим, щоб надати можливість суб’єктам підприємництва більше уваги приділяти питанням господарської діяльності. Оподаткування доходів громадян потребує також суттєвого реформування, оскільки прибутковий податок із громадян є найважливішою складовою будь-якої податкової системи. Адже при його справлянні застосовуються прогресивні податкові ставки і враховуються численні індивідуальні особливості платників податку (вік платника, сімейний стан, наявність дітей тощо); він має велике фіскальне значення – в Україні прибутковий податок із громадян посідає третє місце у структурі податкових надходжень. Загалом у своїх доповідях студенти демонстрували прекрасно досліджений теоретичний матеріал, підтверджений власними прикладами з переддипломної практики. Отже, студенти вже нині звертають увагу не лише на теоретичний бік проблем, але й пропонують рішення та пропозиції, запровадження надасть позитивний результат для економіки та податкової системи України. Найкращими стали виступи студентів: Вікторії Беляєвої – «Ефективність податку на прибуток», Ганни Василькевич – «Оптимізація оподаткування: сутність та напрями здійснення», Марії Катерини – «Розвиток податкового консультування в Україні як державного правового інституту комунікацій та консультаційних послуг», Лілі Кравченко – «Фіскальна ефективність універсальних акцизів», Тетяни Палійчук – «Податковий аспект трансфертного ціноутворення», Ольги Ромаш – «Податкове планування як інструмент управління податковими зобов’язаннями підприємства», Юлії Шкорубської ? «Ризик і мінімізація податкових зобов’язань». Автор: Ксенія Палієва  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу