Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу провів соціологічне дослідження співробітників Департаменту освіти і науки молоді та спорту та співробітників районних управлінь освіти.  На думку респондентів, загальна середня освіта виконує найголовніші завдання сучасної освіти (діаграма 1,2). Однак, за результатами дослідження, навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах освіти більше спрямований на реалізацію завдань громадсько-патріотичного виховання, менше – на підготовку учнів до життя, що не відповідає реаліям сьогодення.  Діаграма 1. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Чи згодні Ви, що загальна середня освіта виконує такі завдання?», % (районні управління) Діаграма 2. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Чи згодні Ви, що загальна середня освіта виконує такі завдання?», % (Департамент освіти) Ставлення співробітників Департаменту освіти та районних управлінь освіти до власної діяльності Загалом співробітники Департаменту та районних управлінь освіти оцінюють діяльність своїх організацій як ефективну. Жоден із співробітників Департаменту не вважає її неефективною (діаграми 3, 4). Діаграма 3. Розподіл відповідей на запитання: «Як Ви оцінюєте загалом діяльність Департаменту освіти?», % (Департамент освіти) Діаграма 4. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Як Ви оцінюєте загалом діяльність районного управління освіти?», % (районні управління освіти) Попри високу оцінку діяльності, більша частина (58%) співробітників Департаменту освіти і 41% співробітників районних управлінь освіти вважають, що необхідно реформувати систему роботи їхніх організацій (діаграма 5,6 ). Зазначимо, що працівники Департаменту освіти більш зацікавлені у реформуванні системи роботи в Департаменті. Діаграма 5. Розподіл відповідей на запитання: «Чи потрібні реформи в системі роботи Департаменту освіти?», % (Департамент освіти) Діаграма 6. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Чи потрібні реформи в системі роботи районного управління освіти?», % (районні управління освіти) До першочергових заходів, що підвищують ефективність роботи Департаменту освіти та районних управлінь освіти, працівники зарахували: підвищення заробітної плати, надання можливості співробітникам самостійно обирати форми підвищення кваліфікації, скоротити контрольно-наглядові функції (діаграми 7). Відповідаючи на відкриту частину цього запитання, респонденти додали: оновити кадровий склад, залучати до роботи професіоналів, покращити матеріально-технічне забезпечення та рівень володіння педагогами ІКТ-технологіями, зменшити документообіг. Діаграма 7. Розподіл відповідей на запитання: «На Вашу думку, які першочергові кроки слід здійснити для підвищення ефективності роботи організації?», % (Департамент освіти та районні управління) Порівняння результатів опитування респондентів з Департаменту освіти та з районних відділів освіти виявило розбіжності в розумінні ними місії управління освітою. Так, фахівці Департаменту освіти вважають, що найкращими показниками їхньої роботи є: якість освітніх послуг і професійний рівень педагогів у місті (діаграма 14). Натомість, фахівці районних управлінь освіти на перші місця, крім якості освітніх послуг, поставили упровадження інноваційних навчальних технологій у закладах освіти (діаграма 15). Неактуальним для фахівців районних управлінь освіти є такий важливий в наш час показник, як конкурентносроможність випускників на ринку праці. Майже половина з них (46%) вважає, що кількісні та якісні показники учнів-переможців на конкурсах і олімпіадах можуть визначати ефективність їхньої роботи. Інформує Центр науково-освітніх інновацій та моніторингу 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу