У якому порядку здійснюється оплата праці вчителя загальноосвітньої школи за проведені години індивідуальної роботи з хворими дітьми, навчання яких відбувалося вдома?

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 затверджено нове Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Цим наказом скасоване попереднє Положення, що було затверджене наказом від 20.12.2002 р. № 732.

Згідно з пунктом 6 Положення № 8 індивідуальна форма навчання може запроваджуватися, зокрема, для осіб, які за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров’я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад.

Пунктом 1 розділу IV «Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою навчання» Положення № 8 встановлено, що оплата праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання, у тому числі з використанням технологій дистанційної форми навчання, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти.

Одним із таких актів є Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102. Абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструкції встановлено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам і помічникам вихователів у позашкільних та дитячих дошкільних закладах (групах) для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I – II рівнів акредитації (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, (в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей) підвищуються на 20 %.

Уточнення, що виділене в дужках, «в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей», не означає, що підвищення стосується виключно тих педпрацівників, які працюють із дітьми, що навчаються у спеціальних школах чи школах-інтернатах (тобто навчальних закладах, спеціально створених для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку) чи в школах соціальної реабілітації (тобто навчальних закладах, створених для дітей, які потребують особливих умов виховання).

Згідно з абзацом четвертим пункту 29 Інструкції № 102  педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 25 %.

Тому ставки заробітної плати вчителів загальноосвітніх шкіл при оплаті за проведення індивідуальних навчальних занять із дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, з інвалідністю, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, підвищуються на 20 %.

Згідно з п. 34 Інструкції у випадках, коли працівникам освіти передбачено підвищення ставок і посадових окладів за двома чи більше підставами, ставки і посадові оклади спочатку збільшуються на розмір підвищень, передбачених у відсотках, а потім на розмір підвищень, передбачених у гривнях. При цьому утворюються нові ставки (посадові оклади).

Оплата за годину індивідуальної роботи провадиться відповідно до п.68 Інструкції. Тобто місячна заробітна плата визначається шляхом множення ставки заробітної плати (з урахуванням підвищення на 20 %) на встановлену вчителеві фактичну кількість годин на тиждень, передбачену на індивідуальне навчання, і ділення цього добутку на норму годин на ставку 18 годин на тиждень, з урахуванням додаткової оплати за перевірку зошитів і письмових робіт. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно, незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Пунктом 1 розділу II «Порядок зарахування на індивідуальну форму навчання» передбачено, що зарахування учнів на індивідуальну форму навчання проводиться протягом навчального року. Тому у випадках, коли учня з особливими освітніми потребами чи з інвалідністю, зараховано до школи посеред навчального року, вносяться відповідні зміни до тарифікації відповідного вчителя з визначенням йому місячного розміру заробітної плати залежно від обсягу навчального навантаження та інших видів педагогічної роботи.

За проведення вчителями індивідуального навчання учнів із предметів, де передбачено оплату за перевірку зошитів чи письмових робіт,  їм має провадитися відповідна доплата за цю педагогічну роботу.

Вчителям I-IV класів загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань за перевірку зошитів учнів здійснюється додаткова оплата в розмірі 15 % ставки заробітної плати. Ця доплата провадиться основному вчителю незалежно від навантаження.

У випадку, коли в I-IV класах уроки з мов проводить інший вчитель, доплата йому за перевірку зошитів провадиться за фактичну кількість годин, зважаючи на розміри додаткової оплати, передбаченої для вчителів початкових класів з урахуванням кількості учнів у класі. У такому ж порядку провадиться оплата за перевірку зошитів учнів вчителям I-IV класів, які ведуть індивідуальні заняття вдома.

Вчителям V-XI (XII) класів, зокрема тим, які ведуть індивідуальні заняття з учнями вдома, провадиться додаткова оплата за перевірку письмових робіт із мов та літератури в розмірі 20 %, математики – 15 %, іноземної мови – 10 % ставки заробітної плати.

У I-XI (XII) класах загальноосвітніх навчальних закладів із кількістю учнів менше 12 осіб оплата за перевірку письмових робіт провадиться в розмірі 50 % відповідних доплат.

Додаткова оплата за перевірку письмових робіт вчителям провадиться залежно від обсягу встановленого їм навчального навантаження.

Оплата праці вчителів за підвищеними ставками заробітної плати здійснюється за тарифікацією в межах годин навчального плану, передбаченого Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8.

Пунктом 3 розділу IV «Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою навчання» Положення встановлено, що кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання осіб з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 607, визначається наказом керівника навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить:

  • 1-4-ті класи – 10 год. на тиждень на кожного учня;
  • 5-9-ті класи – 14 год. на тиждень на кожного учня;
  • 10-11 (12)-ті класи – 16 год. на тиждень на кожного учня.

Для фінансового забезпечення індивідуального навчання учнів у кошторисі загальноосвітнього навчального закладу, учнем якого є конкретна дитина, на загальних підставах мають передбачатися відповідні видатки.

 Інформує прес-служба Профспілки працівників освіти, управління соціально-економічного захисту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *