Команда науковців Житомирського національного агроекологічного університету отримала перемогу в конкурсі проектів напряму ЖАН МОНЕ в рамках програми «ЕРАЗМУС+», що фінансується Європейським Союзом. Читайте також: Четверо українських школярів потрапили до ТОР-100 молодих вчених від Google Керівник проекту – професор Зінчук Т. О., академічний координатор проекту – Левківська Л. М., учасники проекту – доценти Ковальчук О. Д., Куцмус Н. М., Шукалович В. Ф., керівник міжнародного відділу Поплавський П. Г. Основні завдання проекту «Аграрна політика ЄС» Житомирського національного агроекологічного університету: Читайте також: Студенти Одеського політехнічного створили гаджет, що контролює правильну поставу надати системні знання про європейську інтеграцію та Європейський Союз;  систематизувати теоретичні та практичні знання з особливостей формування аграрної політики ЄС; надати знання про структуру та зміст аграрної політики ЄС;  надати знання про основні результати, досягнення, ризики, виклики та перспективи САП ЄС; навчити аналізу євроінтеграційних явищ і процесів з урахуванням професійних інтересів учасників навчального процесу;  розвинути аналітичні здібності слухачів та вміння їх застосовувати з метою аналізу місця та статусу України в сучасній аграрній політиці Європи й визначення її геополітичних перспектив та інтересів; сформувати вміння прогнозувати та проектувати розвиток європейського континенту та його взаємозв’язків з іншими частинами світу в тому числі і з Україною;  розвинути комунікативні навички та навички роботи в групі, націлені на поглиблення знань про європейську інтеграцію. У рамках реалізації проекту буде здійснюватися така діяльність:  розробка та викладання курсів, присвячених ЄС та євроінтеграційній тематиці (ЄС: від витоків до Стратегії-2020, Спільна аграрна політика ЄС: досвід та сучасна модель, Політика сільського розвитку в Європейському Союзі, Агробізнес ЄС, Екологічне сільське господарство і стандарти якості та безпеки харчових продуктів в ЄС); підготовка дидактичних матеріалів; публікація наукових статей і видання монографії; проведення семінарів, круглих столів, конференцій. Читайте також: Презентовано проект еколого-рекреаційного комплексу «Відродження» Упровадження проекту забезпечить посилення тісних зв’язків із колегами на національному та міжнародному рівнях, а також сприятиме співробітництву між викладачами і дослідниками, студентами та науковими колами, державними органами влади та громадянського суспільства, ЄС і його держав-сусідів та створить синергію між різними видами діяльності (навчання, дослідження, зв’язку, громадського обговорення, навчальні візити тощо). У результаті слухачі модуля «Аграрна політика» стануть більш підготовлені до міжнародного співробітництва та реалізації аграрної політики європейської інтеграції України, для успішного визначення стратегії розвитку аграрного сектора, оперативних планів і практичного управління програм і проектів, розроблених у рамках Європейської політики сусідства. Окрім цього, студенти та науковці зможуть визначитися зі своїм подальшим навчанням у ЄС, що сприятиме їхній майбутній кар’єрі та професійному розвитку. Читайте також: Викладачі ЖНАЕУ відвідали Міжнародний форум у Лейбніц Освоєння та викладання модуля буде також достатньо актуальним для впровадження результатів наукових досліджень, пов’язаних з євроінтеграційними перспективами для України. Довідка: Програма імені Жана Моне – це одна з освітніх програм Європейського Союзу, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС і поза його межами з питань європейської інтеграції, через стимулювання викладання, дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими країнами, міжлюдського і міжкультурного діалогу. У рамках програми Жана Моне Європейський Союз виділяє кошти університетам на започаткування викладання дисциплін, пов’язаних із тематикою європейської інтеграції та розвитку наукової діяльності в зазначеній сфері. Дисципліни загалом стосуються розбудови європейської спільноти, європейського права, європейської економіки, європейської політики, історії європейської інтеграції тощо.  Інформує  прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету