ЦК Профспілки працівників освіти і науки України спрямував листа до прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана із приводу листа Міністерства фінансів України від 28.07.2016 № 31-04110-09-9/21934 щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік, яким Міністерству освіти і науки України рекомендовано розробити та подати на розгляд Уряду відповідні зміни до законодавства для здійснення заходів, запланованих Міністерством фінансів України, реалізація яких призведе до звуження соціальних і трудових прав працівників освіти та осіб, які навчаються. Зокрема, Профспілка вважає неприпустимим такий антисоціальний крок, як позбавлення основної армії студентства стипендій. Забезпечення стипендіями лише студентів із числа уразливих верств населення є дискримінацією і порушенням гарантій Основного закону держави. У листі наголошується, що під загрозою опинилися понад 426 тисяч студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та більше ніж 103 тисячі студентів І-ІІ рівнів акредитації, які на початок 2015-2016 навчального року отримували академічні стипендії. Зазначена норма не відповідає статті 53 Конституції України, відповідно до якої надання державних стипендій і пільг студентам забезпечує держава. Статтею 22 Конституції України визначено, що конституційні права і свободи гарантуються та не можуть бути скасовані. Профспілка, висловлюючи глибоке занепокоєння, просить вжити заходів для недопущення реалізації окреслених Міністерством фінансів України заходів і рекомендацій, що призведе до погіршення не лише соціальних та трудових прав працівників освіти, а й стану галузі освіти загалом. Такі ж листи було надіслано до Міністерства освіти і науки України та Федерації профспілок України. Завантажити лист Мінфіну Завантажити лист ЦК Профспілки Інформує прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України