Український фонд соціальних інвестицій, що діє на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 23.04.2000 р., оголошує додатковий конкурсний відбір для дошкільних навчальних закладів міста Києва. Конкурс проводиться в рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ V», що фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW. Основною метою Проекту є підтримка невеликих інфраструктурних заходів в українських громадах із високою часткою внутрішньо переміщених осіб шляхом створення додаткових місць у дитячих садках міста. У рамках Проекту буде профінансовано та проведено необхідні ремонті роботи в групових приміщеннях і навчання для персоналу дитячих навчальних закладів. Основні умови участі в конкурсі Мікропроекти мають відповідати таким ексклюзивним критеріям: Мікропроекти можуть впроваджуватись лише у місті Києві. Максимальний бюджет кожного мікропроекту здебільшого не перевищуватиме еквіваленту 300 000 євро. Місцева громада та місцева влада готові брати активну участь у підготовці, впровадженні, забезпеченні подальшої життєздатності мікропроекту та надають гарантії не змінювати цільове призначення об’єкту щонайменше протягом 15 років. Мікропроект відповідає типології: ремонт і реконструкція дитячих садків для створення додаткових місць. Об’єкти ремонту повинні бути у комунальній власності. На земельні ділянки повинні бути оформлені всі документи для одержання дозволу на будівництво. Наявність актуальної проектно-кошторисної документації, необхідної для виконання будівельних робіт. Головною метою ремонту та реконструкції об’єктів соціальною сфери має бути запровадження заходів з енергоефективності (включно із заходами з термомодернізації будівель). Вартість 1 м? ремонтно-будівельних робіт на будь-якому об’єкті не має перевищувати 60% вартості нового будівництва. Технічний стан об’єктів  ремонту є досить добрим і дає можливість виконати ремонтно-будівельні роботи за короткі терміни. Реалізація мікропроекту не призведе до виникнення конфліктів у громаді. Впровадження мікропроекту відповідає чинним правилам охорони навколишнього середовища. Вирішено всі юридичні проблеми, пов’язані з впровадженням мікропроекту. Для участі в конкурсі мікропроектів зацікавлені представники дитячих садків міста Києва мають створити ініціативні групи, до яких можуть увійти члени колективу закладу, батьки (зокрема тих дітей, які очікують своєї черги в заклад), мешканці прилеглої до закладу території, внутрішньо переміщені особи. Завданнями ініціативної групи є: інформувати громаду про цілі та завдання УФСІ, мікропроекту, процедури підготовки та впровадження мікропроекту, роль громади тощо; зібрати та провести збори громади, завданням яких є: 1) обговорити та погодити участь у конкурсі мікропроектів; 2) обрати Агенцію з впровадження мікропроекту (АпВ) у складі 3-5 осіб, уповноважених представляти інтереси громади, готувати та впроваджувати мікропроект. Після зборів громади АпВ має підготувати пакет документів для участі в конкурсі. Перелік документів для участі в конкурсі: завірений підписом і печаткою власника об’єкта Витяг з протоколу Загальних зборів громади про рішення брати участь у конкурсі та обрання Агенції з впровадження мікропроекту; мікропроектна пропозиція встановленої форми з додатками: реєстраційний список учасників зборів громади; довідка про власника об’єкта; гарантійний лист від власника об’єкта про взяття на облік вартості ремонтно-будівельних робіт, які будуть виконані в результаті впровадження мікропроекту; гарантійний лист власника об’єкта про збереження об’єкта у власності (заборона відчуження) не менше ніж на 15 років; план забезпечення життєздатності об’єкта після закінчення робіт; проектно-кошторисна документація; лист-доручення для Агенції по впровадженню мікропроекту з підписом та печаткою власника об’єкта, в якому засвідчуються повноваження Агенції щодо виконання функцій замовника будівництва (довільна форма). Кінцевий термін подання документів на конкурс – 15 вересня 2016 року. Адреса: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 12, Київське регіональне представництво УФСІ. Затвердження мікропроектів для участі у конкурсі відбуватиметься після їх перевірки на відповідність зазначеним вище умовам. Відбір мікропроектів до впровадження здійснюється відповідно до Регламенту діяльності УФСІ. Після затвердження відбору мікропроектів до впровадження громада отримає повідомлення про відбір/відхилення мікропроекту. За детальною інформацією звертатися до Оксани Масик (095) 131 46 97usif@usif.org.ua. Інформує департамент освіти і науки КМДА