Заступник міністра освіти і науки України, керівник апарату Роман Греба представив колективу НАУ нового в.о.ректора. Про це він повідомив на власній сторінці у ФБ. Читайте також: В.о. ректора НАУ погорів на хабарі в розмірі 170 тисяч євро “Сьогодні зранку представив колективу Національного авіаційного університету України нового в.о. ректора – Іванову Тамару Вікторівну. Наголосив на тому, що колектив НАУ має сконцентруватися на питаннях підготовки студентів і розвитку науки. При цьому оцінку дій керівництва щодо використання майна ВНЗ мають дати правоохоронні органи. Ці питання не повинні бути основними в діяльності НАУ, перешкоджаючи розвитку внз. Час відійти від війни за майно і перейти до спільної битви за освіту і науку. Авіаційна галузь має величезний потеціал та потребує досвідчених фахівців, та нових наукових розробок!” – написав Роман Володимирович. Іванова Тамара Вікторівна – доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України. 1973-1978 – Тернопільський фінансово-економічний інститут, кваліфікація – економіст. 1984 – 1988 – навчання в аспірантурі Ради по вивченню продуктивних сил України АН України за спеціальністю 08.00.19: “Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища”. Диплом кандидата економічних наук ЭК №028920 Москва, 16.08.1989 р. Рішення Ради по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР від 13.03.1989 р. (протокол №2). Атестат доцента ДЦ №004347 м. Київ 18.04.2002 р. рішення Атестаційної колегії від 18.04.2002 р. протокол №2/12-Д по кафедрі державного управління та місцевого самоврядування. 2000-2002 – Інститут підвищення кваліфікації кадрів Академії муніципального управління, кваліфікація: менеджер-економіст. Атестат професора 12 ПР №005636 м. Київ 30.10. 2008 рішення Атестаційної колегії від 30.10.2008 р. протокол №5/18-П по кафедрі управління муніципальним розвитком. З 1977 р. по 1984 р. працювала в Українському НДІ економіки і організації сільського господарства ім. Шліхтера на посадах економіста і старшого економіста. З 1984 по 1991 р.р. працювала в Раді по вивченню продуктивних сил України АН України: аспірант, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник. З 1991 по 1998 р.р. за переводом направлена до новоствореного Науково-дослідного інституту соціально-економічних проблем м. Києва (з 1997 року ДКП “Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста” Київської міської державної адміністрації). Займала посади: провідного наукового співробітника, завідуючої науково-дослідної лабораторії, завідуючої науково-дослідним сектором, завідуючої відділом. З 1995 р. доцент Академії муніципального управління. В 1998 р. призначена деканом факультету менеджменту Академії муніципального управління. З 1999 р. завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління. З 2007 р. по 2013 р. завідувач кафедри управління муніципальним розвитком. У вересні 2002 р. переведена на посаду проректора з науково-педагогічної роботи Академії муніципального управління. Дану посаду обіймала до квітня 2015 року. У науковому доробку понад 200 наукових праць в підручниках, наукових посібниках, в тому числі 15 з грифом “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”. Більше 20 публікацій навчально-методичного характеру, а також брошури, наукові статті з проблем регіональної та міської економіки, розвитку і розміщення продуктивних сил України, вдосконалення регіонального і міського управління, забезпечення соціально-економічних основ сталого розвитку регіонів, охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання ресурсів, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів державного управління та місцевого самоврядування, питань публічного адміністрування. Керівник магістерських та дипломних робіт. Науковий керівник та консультант аспірантів і здобувачів з підготовки кандидатських та докторських дисертацій. Офіційний опонент кандидатських та докторських дисертацій. Рецензент магістерських робіт, наукових праць, статей та авторефератів. Заступник голови державних екзаменаційних комісій Академії муніципального управління та інших вищих навчальних закладах. Голова комісії із захисту випускових робіт з функціональної спеціалізації «Державне управління та місцеве самоврядування». Заступник Голови приймальної комісії з відбору молоді, схильної до лідерства для навчання в Академії. Голова спеціалізованої Вченої ради Академії муніципального управління Д 26.129.01 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 “механізми державного управління”. Член ліцензійних та акредитаційних експертних комісій Міністерства освіти і науки України. Організатор і учасник понад 100 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, «круглих столів», тематичних семінарів як в Україні, так і за кордоном. Член журі Всеукраїнського конкурсу творчих проектів. Розробник нових методичних підходів та нормативних документів щодо адаптації навчального процесу до вимог модульно-трансферної системи, що відповідає реалізації принципів Болонської декларації у вищій школі.