Соціально-економічна криза в Україні вкрай загострила проблеми ринку праці, спричинені дисбалансом попиту та пропозиції робочої сили, що зрештою призвело до зростання безробіття, зокрема серед молоді. Хочеться сподіватися, що найближчим часом політичні та економічні проблеми нашої держави розв’яжуться, проте є усвідомлення й того, що відновлення економіки та поновлення мільйонів втрачених робочих місць займе не один рік. Тож у 2015 році кілька громадських організацій разом із роботодавцями сформували альянс “Група розвитку профорієнтації в Україні” з метою трансформації (реорганізації і подальшого розвитку) системи професійної орієнтації в Україні. Нещодавно за ініціативи ГО „Всеукраїнська асоціація професійної орієнтації та освітнього консультування” (Асоціація ПОТО), керівники Всеукраїнської громадської  організації “Для спільної справи”,  громадської організації “Інститут професійних кваліфікацій”,  національного проекту “Місто професій”, громадської організації  “Освітня спільнота “Покоління Z”, групи “proОсвіта”, координатор проекту “Національна система компетентностей, кваліфікацій та профорієнтації (НСККП)” громадської організації “Громадянська платформа “Нова країна” направили  колективного листа прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману, який, до речі, також у своєму виступі під час представлення Програми діяльності Кабінету Міністрів України на засіданні Верховної Ради України порушував питання «Чи існує в країні взагалі система профорієнтації?». У цьому листі висловлювалася стурбованість станом системи профорієнтації у країні. Системні зміни на ринку праці та зайнятості потребують визначення єдиної державної політики професійної орієнтації населення, насамперед для молоді. А чи існує механізм таких змін? Із 2008 року в Україні нібито існує консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів – Рада з питань професійної орієнтації населення, головою якої за посадою є  міністр соціальної політики. Рада, згідно з положенням, має на меті забезпечити реалізацію «Концепції державної системи професійної орієнтації населення», затвердженої Постановою КМУ від 17 вересня 2008 р. № 842, і для цього збиратися не менше двох разів на рік, але цього не відбувається вже протягом кількох останніх урядів. У такій ситуації, за відсутності системного підходу та єдиної політики, Міністерство освіти та науки, Міністерство молоді та спорту, Державна служба зайнятості намагаються проводити окремі заходи з професійної орієнтації, а представники малого бізнесу використовують термін “Профорієнтація” для привернення уваги дітей і батьків до деяких активностей без надання необхідних компетентностей, що визначені стандартами. Такий підхід може призвести до великих ризиків у країні, адже саме професійна орієнтація є основним превентивним заходом, що протидіє зростанню безробіття і, як результат, допомагає запобіганню та профілактиці зростання злочинності, насамперед серед молоді. Тому відсутність системи повноцінних послуг із професійної орієнтації, які давали б змогу молоді усвідомлено обирати професію, з огляду на власний потенціал і потреби ринку праці, суспільство сприймає як грубе порушення законних прав на якісні профорієнтаційні послуги. Представники громадянського суспільства, організацій роботодавців, об’єднань профспілок та українського бізнесу, педагоги, психологи та профконсультанти наголошують на тому, що в країні сьогодні відсутнє спільне бачення розвитку системи професійної орієнтації, відповідальні органи державної влади безсистемно охоплюють послугами  з професійної орієнтації різні верстви населення України. Відсутні чіткі критерії якості та система вимірів ефективності надання профорієнтаційних послуг для кінцевого споживача: учнів шкіл, абітурієнтів і випускників навчальних закладів, внутрішньо переміщених осіб та всього працездатного населення України. Тому в листі прем’єр-міністру було запропоновано дати доручення щодо оновлення  персонального складу Ради з питань професійної орієнтації, невідкладного відновлення її роботи, розробки спільного бачення (візії) розвитку національної системи професійної орієнтації, підготовки змін до Концепції професійної орієнтації населення і формування Плану дій щодо її реалізації. За дорученням уряду Міністерство соціальної політики розглянуло колективний лист.  У відповіді зазначалося, що з метою здійснення модернізації та запровадження інновацій у системі професійної орієнтації з вересня 2016 року триватиме робота над формуванням нового складу Ради. До нового складу Ради разом із представниками виконавчої влади буде залучено представників всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських громадських організацій, інших громадських об’єднань для забезпечення ефективності та прозорості її діяльності. Водночас представники підприємств, установ та організацій також можуть долучатись до утворених Радою постійних і тимчасових робочих груп та комісій з питань розвитку системи професійної орієнтації. Громадським організаціям запропоновано надати кандидатури своїх представників до проекту персонального складу Ради нового скликання та наявні напрацювання щодо нових підходів розвитку системи професійної орієнтації, зокрема пропозиції змін до Концепції державної системи професійної орієнтації населення та Плану заходів з реалізації цієї Концепції. Цей запит до держави та відповідь є дуже важливим кроком у напрямі модернізації та реформування українського суспільства і формування цивілізованого ринку праці в Україні. Адже саме громадянське суспільство має взяти на себе ініціативу та відповідальність за оновлення такої реально важливої сфери у житті суспільства, як система професійної орієнтації. Ми як представники ГО, тобто представники інтересів громадськості, маємо зробити і робимо конкретні кроки для взаємодії з державою. Вже розпочато роботу з підготовки попередніх пропозицій із внесення змін до Концепції із розвитку системи професійної орієнтації. Також формується список кандидатів від альянсу до нового складу Ради з питань професійної орієнтації. Перебіг роботи є абсолютно прозорим і висвітлюється в соціальній мережі Фейсбук. Група розвитку профорієнтації в України є відкритою для всіх. Запрошуємо до взаємодії та співпраці! Людмила Перевертень, Всеукраїнська ГО “Для спільної справи”, Юрій Богачков, ГО “Всеукраїнська асоціація професійної орієнтації та освітнього консультування”, Віктор Милашенко, ГО “Громадянська платформа “Нова країна”, проект “Національна система компетентностей, кваліфікацій та профорієнтації” (НСККП)