Днями аналітичний центр CEDOS опублікував результати щорічного Рейтингу прозорості університетів України. Внаслідок реформи вищої освіти цьогоріч вибір абітурієнтів “розподіляв” бюджетні кошти між університетами. Запорукою успішності нової системи є зважений вибір абітурієнта, який можливий лише за умов відкритості інформації про університет та його програми. Також всеукраїнське опитування показало, що для більшості абітурієнтів саме сайти ВНЗ є джерелом інформації про університет. Тож, протягом 6 місяців аналітичний центр CEDOS проводив моніторинг сайтів 168 університетів, аби дізнатись, які університети є найбільш прозорими і відкритими та найбільше дбають про поінформованість своїх вступників, студентів та викладачів. У 168 університетах, які охопив рейтинг, навчається 1,25 млн студентів, тобто більше 91% усіх студентів в Україні. Понад 40 показників, які вимірювались за попередньо апробованою методикою, були об’єднані у 6 груп: адміністративна (24%), фінансова прозорість (10%), стратегічний план розвитку (10%), інформація про можливості працевлаштування для випускників (8%), інформація про можливості міжнародного обміну (8%) та найголовніше – інформування про зміст навчальних програм (40%). Доступність цих даних була виміряна за 100-бальною шкалою. За результатами моніторингу було складено Рейтинг прозорості, який дозволив виокремити найкращі практики серед українських університетів.  І місце посіла Києво-Могилянська академія (72.2 бала), яка має на сайті розвинутий каталог дисциплін та програм, а також детальну інформацію про можливості міжнародного обміну та можливості працевлаштування. ІІ місце дісталось Київському політехнічному інституту (67), який отримав близькі до максимальних балів за доступність основної фінансової та адміністративної документації у себе на сайті. ІІІ місце посів Національний університет біоресурсів і природокористування (66.8), який майже скрізь набрав бали вище середнього.  Загалом до десятки лідерів потрапили: Національний університет «Києво-Могилянська академія» (72.2 бала)  НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Сікорського» (67) Національний університет біоресурсів і природокористування (66.8) Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (65.4) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (65.3)  Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (64.9) Національний університет “Львівська політехніка” (64.3)  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (63.3) Київський національний університет імені Тараса Шевченка (62.9) Уманський національний університет садівництва (62.7) Проте загалом лише 35 університетів із 168 перетнули позначку 50 балів зі 100 можливих. Це означає, що загальний рівень доступності інформації залишається невисоким. Університети досить часто недооцінюють важливості інформування абітурієнтів та їх батьків про програми та умови, які вони пропонують. За результатами моніторингу кожен університет отримав на свої офіційні електронні пошти індивідуальні рекомендації для покращення інформативності своїх веб-сторінок. З інтерактивною таблицею результатів рейтингу, детальним описом та методологією можна ознайомитись тут. Дослідження здійснювалось в рамках проекту “Ініціативи з розвитку українських аналітичних центрів” Міжнародного фонду “Відродження”(IRF) у співпраці з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF), за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні (SIDA). Місце ВНЗ Інформування про зміст навчання на сайті ВНЗ (40) Адміністративна прозорість (24) Фінансова прозорість (10) Наявність на сайті стратегічного плану розвитку (10) Інформування на сайті про можливості працевлаштування (8) Інформування на сайті про можливості міжнародного обміну (8) Разом 1 Національний університет „Києво-Могилянська академія” 28.2 19.5 5.5 5 6 8 72.2 2 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 17.4 21.62 9 6 6 7 67 3 Національний університет біоресурсів і природокористування 21.1 22.78 7 7 2 7 66.8 4 Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 21.7 18.67 5 10 4 6 65.4 5 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 31.4 20.84 6 0 1 6 65.3 6 Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського 24.2 20.25 8.5 0 5 7 64.9 7 Національний університет “Львівська політехніка” 31.8 16.53 4 0 7 5 64.3 8 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 24.8 24 7.5 0 2 5 63.3 9 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 19.4 17.5 5 7 8 6 62.9 10 Уманський національний університет садівництва 17.7 21 7 7 5 5 62.7 11 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 24.3 13.19 6 10 7 2 62.5 12 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 20.1 20 7.5 7 4 2 60.6 13 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 22.3 16.5 7 8 0 6 59.8 14 Київський університет ім. Грінченка 21.4 24 4 5 1 4 59.4 15 Харківський національний університет радіоелектроніки 15.9 17.55 6.5 9 8 2 59 16 Кіровоградський національний технічний університет 11.1 24 7.5 8 6 2 58.6 17 Львівський національний університет імені Івана Франка 14.9 20 9 3 4 6 56.9 18 Одеський національний економічний університет 11.3 19.4 2 10 8 6 56.7 19 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 9.4 22 7 8 7 3 56.4 20 Київський національний торговельно-економічний університет 15 24 4 1 7 5 56 21 Житомирський державний університет імені Івана Франка 20.4 20 8 0 5 2 55.4 22 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 16.4 19.79 7 5 5 2 55.2 23 Національний гірничий університет України 11.9 19.76 5 10 6 2 54.7 24 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 14.3 21.5 4.5 10 2 2 54.3 25 Запорізький національний університет 21 17 5 0 6 5 54 26 Запорізький національний технічний університет 11.1 18 7.5 8 7 2 53.6 27 Дніпродзержинський державний технічний університет 26.1 24 3 0 0 0 53.1 28 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 11.9 19 3 6 7 6 52.9 29 Сумський державний університет 20.8 17 6 0 3 6 52.8 30 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 19 15.68 6 6 4 2 52.7 31 Хмельницький національний університет 23.8 20.83 6 0 0 2 52.7 32 Донецький національний університет 10.3 19.14 2 9 7 5 52.5 33 Національний університет водного господарства та природокористування 8 19.73 6 7 8 2 50.7 34 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 32 10.5 4 0 4 0 50.5 35 Національний університет фізичного виховання і спорту України 12 21 6 6 3 2 50 36 Львівський інститут економіки і туризму 10.8 24 8 4 1 2 49.8 37 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 16.7 14 7 0 8 4 49.7 38 Херсонський національний технічний університет 7.6 23 6 0 7 6 49.6 39 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 12.7 18.47 7 0 8 3 49.2 40 Херсонський державний аграрний університет 13 20 6 5 3 2 49 41 Київський національний університет технологій та дизайну 14.1 16 2 8 6 2 48.1 42 Вінницький національний технічний університет 16 19 8 0 5 0 48 43 Київський національний лінгвістичний університет 12.7 20.01 8 0 4 3 47.7 44 Херсонський державний університет 12.4 17 5 0 7 6 47.4 45 Полтавська державна аграрна академія 9.8 19.5 7 2 6 3 47.3 46 Одеський національний політехнічний університет 9.2 21 7 0 8 2 47.2 47 Південноукраїнський національний педагогічний Університет імені К.Д. Ушинського 9.1 20 6 8 2 2 47.1 48 Ужгородський національний університет 11.3 21.6 8 0 4 2 46.9 49 Чернігівський національний технологічний університет 7.3 17.77 6.5 0 7 8 46.5 50 Державний університет телекомунікацій 10.3 20 7 0 7 2 46.3 51 Університет митної справи та фінансів 6.8 16.5 7 7 7 2 46.3 52 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 8.1 10.55 6 8 7 6 45.6 53 Національний фармацевтичний університет 16.6 14 5 0 5 5 45.6 54 Львівський державний університет фізичної культури 13.5 18 6.5 0 7 0 45 55 Бердянський державний педагогічний університет 14.4 16.5 7 3 0 4 44.9 56 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 11.1 21.5 4 0 6 2 44.6 57 Національний лісотехнічний університет України 11.6 21 6 0 4 2 44.6 58 Дніпропетровський державний аграрний університет 6.5 20 6 4 6 2 44.5 59 Таврійський державний агротехнологічний університет 13 22.5 7 0 0 2 44.5 60 Харківський національний економічний університет 8.5 20 6 7 1 2 44.5 61 Національна металургійна академія України 8.4 21 1 8 4 2 44.4 62 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 6.1 19.28 6 0 5 8 44.4 63 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 25.3 9 4 0 6 0 44.3 64 Національний університет “Острозька академія” 14 19 7 0 2 2 44 65 Миколаївський національний аграрний університет 16.3 16.12 3.5 0 6 2 43.9 66 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 6.3 21.5 5 3 6 2 43.8 67 Національна академія статистики, обліку та аудиту 15 18 2.5 0 4 4 43.5 68 Харківська національна академія міського господарства 7.7 15.8 7 7 6 0 43.5 69 Луцький національний технічний університет 2.3 16 6 6 8 5 43.3 70 Херсонська державна морська академія 15.2 18 6 0 4 0 43.2 71 Черкаський державний технологічний університет 12.1 19 5 0 5 2 43.1 72 Українська академія банківської справи Національного банку України 15 15 2 0 8 3 43 73 Хмельницький університет управління та права 25 9 6 0 1 2 43 74 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 12.8 17 6 0 0 7 42.8 75 Львівський торговельно-економічний університет 12.5 16.29 4 0 6 4 42.8 76 Криворізький національний університет 10 22 6 0 2 2 42 77 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 6 15 7 0 7 7 42 78 Донбаська державна машинобудівна академія 14.6 14.33 5 0 6 2 41.9 79 Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 7.8 18 8 0 6 2 41.8 80 Маріупольський державний університет 8.7 21 6 0 4 2 41.7 81 Донбаський державний педагогічний університет 12.3 20 6 0 3 0 41.3 82 Національна академія управління при Президентові України 23.5 9.77 2 0 0 6 41.3 82 Одеська національна академія харчових технологій 11 15 5 0 6 4 41 82 Харківський національний університет будівництва та архітектури 5 21 6 7 0 2 41 83 Буковинський державний фінансово-економічний університет 11.2 16.5 4 3 6 0 40.7 84 Національний авіаційний університет 10.3 11 6 3 2 8 40.3 85 Сумський національний аграрний університет 12.6 16.5 0 5 2 4 40.1 86 Житомирський національний агроекологічний університет 7 18 6 0 5 4 40 87 Запорізька державна інженерна академія 11.55 20.25 1 0 5 2 39.8 88 Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова 11.3 10 8 0 2 8 39.3 89 Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 15 8 6 0 4 6 39 90 Мукачівський державний університет 7.4 23 4.5 0 2 2 38.9 91 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 8.8 17 6 0 2 5 38.8 92 Національний університет державної податкової служби України 10.6 18.09 6 0 2 2 38.7 93 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 8.9 16.55 6 0 0 7 38.4 94 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 6.2 19.42 5 0 5 2 37.6 95 Одеський державний екологічний університет 3.6 21 7 0 4 2 37.6 96 Державний інститут підготовки кадрів 15 18 4.5 0 0 0 37.5 97 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка 11.9 16.5 7 0 0 2 37.4 98 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 3.5 16 7.5 8 0 2 37 99 Харківський державний університет харчування та торгівлі 15.8 14 2 0 3 2 36.8 100 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 4.8 24 4 0 4 0 36.8 101 Київський національний університет будівництва і архітектури 8.3 16 5 0 5 2 36.3 102 Білоцерківський національний аграрний університет 11 12 2 5 4 2 36 103 Національний університет харчових технологій 9.6 12.4 6 0 6 2 36 104 Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка 14.8 17 4 0 0 0 35.8 105 Вінницький національний аграрний університет 5.7 14 4 4 1 7 35.7 106 Житомирський державний технологічний університет 5.7 18 4 0 6 2 35.7 107 Державний економіко-технологічний університет транспорту 5.5 18 6 6 0 0 35.5 108 Харківська державна зооветеринарна академія 11.5 19 5 0 0 0 35.5 109 Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 15 15 2 0 0 3 35 110 Українська державна академія залізничного транспорту 7.6 16.34 6 0 3 2 35 111 Український державний хіміко-технологічний університет 10.8 13 8 0 1 2 34.8 112 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 9.5 16.5 6 0 0 2 34 113 Інститут підприємництва Стратегія 12 15 7 0 0 0 34 113 Українська інженерно-педагогічна академія 3.6 18.86 6.5 0 0 5 34 114 Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ) 13 14 0 0 3 4 34 115 Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 9.4 17 1 0 4 2 33.4 116 Подільський державний аграрно-технічний університет 9.3 18 4 0 0 2 33.3 117 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 5.1 24 2 0 0 2 33.1 118 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 6.6 15.46 4 5 0 2 33 119 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 8.7 14.89 4 0 5 0 32.5 120 Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” 6.4 17 4 0 5 0 32.4 121 Національний університет “Одеська юридична академія” 10.7 18.5 1 0 0 2 32.2 122 Одеський державний аграрний університет 9.8 15 5 0 2 0 31.8 123 Львівський національний аграрний університет 5.8 12.8 4 2 5 2 31.6 124 Національний транспортний університет 12.8 11.6 2 0 3 2 31.4 125 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького 1.7 15 6.5 0 8 0 31.2 126 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 1.6 17.5 4 6 0 2 31.1 127 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 6.6 12.25 2 0 8 2 30.9 128 Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова 9.8 18 0 1 0 2 30.8 129 Чорноморський державний університет імені Петра Могили 5.2 16 4.5 0 3 2 30.7 130 Одеська державна академія будівництва та архітектури 7.8 13.66 7 0 0 2 30.5 131 Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка 0.8 18.56 6 0 0 5 30.3 132 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 9 17.12 2 0 0 2 30.1 133 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 15.9 12 2 0 0 0 29.9 134 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 9 14.63 4 0 0 2 29.6 135 Тернопільський національний економічний університет 7.2 12 4 0 4 2 29.2 136 Харківська державна академія фізичної культури 5.2 12 6 4 0 2 29.2 137 Донецький національний технічний університет 0 22 4 0 3 0 29 138 Київський університет права Національної академії наук України 6.9 15 4 0 0 2 27.9 139 Одеський національний морський університет 3.9 19 3 0 0 2 27.9 140 Міжгалузева академія управління 8.8 15 2 0 0 2 27.8 141 Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової 10.7 10.5 6 0 0 0 27.2 142 Харківська державна академія культури 13.1 9 3 0 0 2 27.1 143 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 6.2 15 3 0 0 2 26.2 144 Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 0.4 17.12 4.5 0 0 4 26 145 Академія муніципального управління 4 15 6 0 0 0 25 146 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 4.6 19 1 0 0 0 24.6 147 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 6.5 10.5 7 0 0 0 24 148 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 8.8 15 0 0 0 0 23.8 149 Львівська національна академія мистецтв 0 12.82 4 0 0 7 23.8 150 Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 7.2 16.5 0 0 0 0 23.7 151 Приазовський державний технічний університет 0.5 12 6 0 3 2 23.5 152 Одеська національна морська академія 1.3 13 6 0 1 2 23.3 153 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого 6.7 12 2 0 0 2 22.7 154 Дипломатична академія України 8.3 9 2 0 1 2 22.3 155 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 5.2 15 2 0 0 0 22.2 156 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 7 6.67 2 0 4 2 21.7 157 Українська академія друкарства 2.6 12 5 0 2 0 21.6 158 Рівненський державний гуманітарний університет 3.7 10 7 0 0 0 20.7 159 Національна музична академія України імені П.І.Чайковського 1.5 12 6 0 0 0 19.5 160 Донбаський державний технічний університет 0.6 9 3 0 5 0 17.6 161 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 0 7.5 2 5 0 2 16.5 162 Донецький державний університет управління 0 11.5 0 0 0 2 13.5 163 Закарпатський художній інститут 0.5 9 4 0 0 0 13.5 164 Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки 0 9 0 0 0 2 11 165 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 0 6 4 0 0 0 10 165 Університет менеджменту освіти 10 0 0 0 0 0 10 166 Київський національний університет культури і мистецтв 8.9 0 0 0 1 0 9.9 167 Київський інститут музики імені Р.М. Глієра 4 0 0 0 0 2 6 168 Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського 0.3 3 0 0 0 0 3.3 Інформує прес-служба аналітичного центру CEDOS