Сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про освіту». Законопроектом пропонується регулювати суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначити повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти. Проект Закону зареєстровано за № 3491-д. Читайте також: Парламент прийняв за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (щодо уточнення деяких положень)» Згідно із проектом, «Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних компетентностей для її успішної самореалізації, виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, підготовка кваліфікованих фахівців, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору». забезпечити право вибору в освіті, зокрема право вибору закладу освіти, форми здобуття освіти тощо, відповідно до статті 2 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України № 475/97 від 17.07.97 «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»; забезпечити автономію закладів освіти і академічних свобод для педагогічних працівників; удосконалити систему управління освітою; визначити вимоги до формування змісту освіти; врегулювати питання економічної діяльності закладів освіти. Проектом також пропонується забезпечити державно-громадське управління системою освіти; національною системою кваліфікацій; атестацією та сертифікацією вчителів; структурою професійної освіти; визначити гарантії доступу до позашкільної освіти тощо. “Проект, який понад три роки, ще за мого головування в Комітеті ВР, розроблявся спільно з провідними експертами, пережив не одну спробу вихолостити з нього прогресивні норми, нарешті схвалений парламентом”, –  прокоментувала подію міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на своїй сторінці у Фейсбуці. “Дякую депутатам за це історичне рішення. Адже чинний Закон “Про освіту” ухвалювався ще за СРСР (в червні 1991).”

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу