21 жовтня 2016 року о 10:00 Освітній портал “Педагогічна преса” транслюватиме вибори голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Нагадаємо, що Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244 передбачено утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) як постійно діючого колегіального органу з питань реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» до складу НАЗЯВО мають увійти 25 експертів: 13 представників вищих навчальних закладів (9 — від ВНЗ державної форми власності, 1 — від комунальної, 3 — приватної), 2 представники від студентів, 3 — від об’єднань організацій роботодавців, 2 — від НАНУ і по одному від галузевих академій). Є технічні проблеми з інтернетом у приміщенні, де відбудуться вибори. Ми спробуємо зробити трансляцію. Якщо якість буде незадовільна, згодом опублікуємо відеозапис. https://youtu.be/OF_zgvDH2m4 У червні 2015 року до Агентства було обрано перших членів, а 27 липня 2016 року Кабінет Міністрів затвердив персональний склад НАЗЯВО, визначив граничну чисельність та штатний розпис. 31 серпня 2016 року Сергій Храпатий призначений керівником секретаріату НАЗЯВО. Того ж дня зі складу органу виключені Віктор Бондаренко і Юрій Дудник, які підпадають під дію Закону «Про очищення влади». Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм і подає його на затвердження МОНу; аналізує якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів; проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності; формує пропозиції щодо переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти, і подає його МОНу; формує єдину базу даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій на кожному рівні вищої освіти; проводить акредитацію освітніх програм; формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків, вищих навчальних закладів України, за якими можуть визначатися рейтинги вищих навчальних закладів України; розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, розробляє порядок їх присудження спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) та подає його на затвердження МОНу; розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад та подає його на затвердження МОНу, акредитує спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність; акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти; здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Коментарі закриті.