21 жовтня в залі засідань вченої ради ДВНЗ «ПДТУ»  працювала  Всеукраїнська науково-практична  конференція «Національна поліція Донеччини: проблеми становлення та стратегія розвитку – 2016».

Учасників заходу привітали: ректор університету В’ячеслав Волошин, який відзначив плідну співпрацю технічного вишу і Головного управління Національної поліції в Донецькій області,  В’ячеслав Аброськін – начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області генерал поліції третього рангу, який  подякував ректору за чудову організацію проведення конференції, коротко доповів про результативність роботи поліції Донецької області, підтвердивши успіхи цифрами та фактами. Генерал зазначив, що завдяки злагоджений роботі поліції Донецька область має добрі показники зі зниження злочинів, на відміну від показників у Києві  та інших головних містах України. Доктор технічних наук, професор ПДТУ  Володимир Зусін  презентував і подарував свою книгу  «О полицейской этике» генералу поліції і гостям конференції. Книга була  видана спеціально до цієї події.

Конференція тривала один день і мала такі результати:

У  рамках домовленостей  про співпрацю між Держаним вищим навчальним закладом  «Приазовський державний технічний університет» та Головним Управлінням Національної поліції Міністерства  внутрішніх справ України  в Донецькій області, Донецьким юридичним інститутом МВС України першими керівниками цих установ  було прийнято рішення про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції на базі  Приазовського державного технічного університету.

Мета конференції:  донести до громадськості інформацію щодо основних  проблем реформування поліції в Україні, визначивши регіональну специфіку впровадження реформи в Донецькій області; охарактеризувати вимоги суспільства до поліції як ключової ланки МВС; висвітлити основні проблеми взаємодії суспільства та поліції.

напрями роботи:

 • історичні передумови становлення сучасної поліції Донеччини;
 • напрями реформування поліції в Україні;
 • законодавча та нормативно-правова база діяльності сучасної поліції;
 • організаційно-структурні засади  Національної поліції України;
 • зарубіжний досвід реформування силових структур;
 • співпраця поліції із силовими структурами та органами місцевого самоврядування;
 • кадрова політика та професіоналізація співробітників поліції;
 • освітні методики підготовки  поліцейських: інноваційний досвід;
 • соціально-психологічні аспекти роботи поліцейських;
 • соціальний та демографічний портрет сучасного поліцейського;
 • гендерні аспекти в роботі поліції;
 • інноваційні методики подолання конфліктних ситуацій при взаємодії поліцейських з громадою;
 • діяльність поліції в поглядах громади;
 • перспективи використання сучасних інформаційних технологій у роботі поліції;
 • психологічні аспекти взаємодії поліції та молоді.

До участі в роботі конференції були запрошені вчені вишів Донецької області та міста Маріуполя, керівники підрозділів Головного управління  Національної поліції України в Донецькій області.

Це – Донецький юридичний інститут МВС України, Одеський державний університет внутрішніх справ, Маріупольський державний університет,  Донецький державний університет управління і, звісно, Приазовський державний технічний університет.

Висловили бажання прийняти участь у науковому  заході і  керівники підрозділів  Головного управління Національної поліції . Це – Сергій Матвійчук, заступник начальника Головного управління, Денис Пефтієв – заступник начальника УІЗ ГУ НП, а також  студенти факультетів права Донецького державного університету управління (м. Маріуполь) і Маріупольського державного університету.

37 доповідей  і  70 тез надіслано учасниками до оргкомітету конференції.  Теми  доповідей були найрізноманітніші: від історії заснування Маріупольського повіту та Маріупольського повітового поліцейського управління (доповідач Вадим Коробка – доцент кафедри історичних дисциплін МДУ, до «Проблеми  підготовки поліцейських кадрів Донеччини» (доповідач Віктор Бесчастний, – ректор Донецького юридичного інституту МВС України), значна увага приділена аспекту «Використання інформаційних технологій як дієвий інструмент реформування Національної поліції» – доповідач Михайло Верескун,  д.т.н. професор, декан факультету інформаційних технологій ПДТУ і т.д.

Доповідачі працювали в п’яти секціях. Тези доповідей увійшли до збірника  наукових праць і видані в ПДТУ.

Висновки роботи конференції:

Поліція Донеччини на теперішній час – це потужна та злагоджена структура, яка впродовж лише двох років в умовах недокомплекту зуміла побудувати  чітку та ефективну роботу всіх своїх підрозділів із застосуванням інноваційних технологій та нових форм співпраці. Це єдиний підрозділ у країні, приведений у стан підвищеної боєготовності, що знаходиться в такому стані постійно.  Правоохоронці працюють за ненормованим графіком у надважких умовах майже без вихідних. У зв’язку з бойовими діями поліція  Донеччини несе службу на блокпостах, бере участь у «зачистках». Співробітники відряджаються до прифронтових населених пунктів, допомагають мешканцям після обстрілів, а також виконують завдання від Штабу антитерористичної операції.

За дуже короткий термін буде створено Єдиний аналітично-сервісний центр (UASC) для  забезпечення публічної безпеки із застосуванням автоматизованого аналітичного пошуку в поєднанні з інтелектуальним відеоспостереженням, який за своїм апаратно-програмним комплексом та аналітичними можливостями є єдиним подібним центром у сфері забезпечення публічної безпеки у державі.

Правоохоронці знайшли новий формат взаємодії з підлітками, що дозволить активній і талановитій молоді взяти участь у становленні нової поліції та допомагати у правовому та патріотичному вихованні дітей. В області створена «Ліга майбутніх поліцейських», яка  діє  на всій території регіону.

На регіональному рівні за ініціативи Головного управління Національної поліції у Донецькій області було створено друковане видання, що висвітлює роботу правоохоронних органів «Поліція Донеччини». На телеканалі Маріупольського телебачення МТВ щосуботи виходить новинна програма, що висвітлює роботу поліції Донецької області. Надзвичайно оперативно поповнюється інформація  сайту  ГУ Національної поліції у Донецькій області,  що  забезпечений системою зворотного зв’язку з відвідувачами.

Але реформування неможливо здійснювати без звернення до суспільства, до громади, до людей. Саме тому керівництво  Головного управління Національної поліції України в Донецькій області разом з освітянами стало ініціаторами організації науково-практичної конференції «Національна поліція Донеччини: проблеми становлення та стратегія розвитку – 2016 » .

Вважаємо, що проведення такого заходу є вкрай необхідним і нагальним. Конференція  повинна  стати систематичною та скоординованою на потреби розвитку та реформування сучасної поліції Донеччини, завдання якої – створити симбіоз практичних та теоретичних знань, що допоможуть якнайкраще провадити реформу  нової поліції у життя.

У сфері реформування та розвитку реформ у поліції:

1. З метою підвищення ефективності  виконання покладених завдань на органи Національної поліції, зниження ступеня ризику при прийнятті та реалізації конкретних управлінських рішень у межах посадових повноважень  потрібні:

 • досконала система правових актів, що визначали б їх завдання, обов’язки та права, регулювали взаємовідносини, які виникають між ними та громадянами.
 • належна підготовка кожного співробітника, який бере участь у вирішенні завдань органів Національної поліції, а передусім керівного складу.

2. Активізувати роботу Національної поліції України Донеччини та міжнародної спільноти у створенні дієвої моделі взаємодії поліції та суспільства (community policing), що повинна стати філософією правоохоронної  діяльності, способом мислення про підвищення суспільної безпеки.

3. Підтримати наведені обґрунтовані позиції вчених щодо організації розшуку підозрюваних та обвинувачених як напрямку діяльності поліції, визнати його пріоритетність та самостійність і, водночас, зауважити необхідність подальшої наукової розробки зазначеного питання в розрізі удосконалення правового регулювання, організаційного і тактичного забезпечення.

4. На сьогодні служба дільничних офіцерів поліції знаходиться у фазі реформування, тому є гостра потреба у прийнятті нових законодавчих актів, що відповідали б вимогами сучасності та статусу «нового типу офіцера», який повинен служити суспільству на засадах партнерства.

5. З огляду на досвід іноземних держав у галузі підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України необхідно розробити нові форми співпраці з міжнародними організаціями, навчальними закладами, поліцейськими установами іноземних держав, відносно подальшого впровадження у діяльність Національної поліції досвіду їхньої роботи з урахуванням українського досвіду з боротьби тероризмом, який довів свою ефективність за два роки протидії терористичним угрупованням на сході України. Це дасть змогу відпрацювати вітчизняну систему силових, оперативно-розшукових заходів боротьби з тероризмом.

6. Із метою вдосконалення розділу ІХ «Соціальний захист поліцейських» чинного Закону, де  знайшли відображення гарантії задоволення поліцейськими їхніх інтелектуальних, духовних, психологічних та інших потреб, що пов’язані з виконанням ними професійних обов’язків, є сенс запровадити соціальні послуги, що надаються їм державним коштом. Зокрема  інститути: Психологічна служба поліції, Служба духівників поліції, Соціальна служба поліції, Консультативна служба, постійні освітні семінари та навчальні тренінги в межах курсів підвищення кваліфікації тощо.

7.  Для підвищення рівня довіри населення до поліції, формування позитивного образу сучасного поліцейського, особливу увагу слід приділити постійному проведенню соціально-психологічного моніторингу, різного роду соціологічних досліджень, які виявляли б невирішені проблеми та пропонували б нові напрями роботи щодо удосконалення професіоналізму та професійної етики сучасних поліцейських. Це може стати новим напрямком у розвитку співпраці освітян  і сучасної, оновленої поліції.

8. Запропонувати доручати керівникам поліцейських підрозділів надавати кожному молодому полісмену брошуру проф. Зусіна В.Я. “Етика молодого поліцейського” з метою етичної підготовки молодого співробітника до роботи з суспільством.

У сфері підготовки сучасних поліцейських:

9. Створити структурний підрозділ Донецького юридичного інституту МВС України у місті Маріуполь для провадження освітньої діяльності і підготовки кадрів для органів Національної поліції України і, зокрема, Донеччини.

10. Використовувати інноваційні технології в підготовці поліцейських кадрів Донеччини, а саме впроваджувати елементи дистанційної освіти в професійне навчання поліцейських без відриву від службової діяльності, Інтернет-технологій, наприклад, організувати заняття в системі службової підготовки на основі відеоконференц-зв’язку тощо.

11. Створити електронні кейси навчально-методичного забезпечення дисциплін професійного спрямування, доступ до яких мав би будь-який працівник поліції з метою використання їх як у професійній діяльності, так і в процесі самоосвіти.

12. Запровадити  спеціальні курси, обумовлені завданнями, що покладаються на сьогодні на поліцію Донеччини, специфічністю умов несення служби, на кшталт «Основи профайлінгу», «Криміналістичне зброєзнавство», «Особиста безпека працівників поліції в екстремальних ситуаціях», «Стресостійкість» тощо.

13. Розробити і впровадити в життя цільові державні програми медико-психологічної реабілітації та соціально-правової підтримки правоохоронців, а також активно використовувати напрацьований Донецьким юридичним інститутом МВС України досвід втілення психотренінгових технологій, спрямованих на формування навичок професійної комунікації, безпечної поведінки, управлінської компетенції, вмінь позитивної мотивації персоналу, а також розвиток морально-психологічної стійкості поліцейських.

14. З урахуванням переваг і недоліків академічної та тренінгової системи навчання, відводити  більшу кількість навчальних годин на практичні дисципліни у вигляді тренінгів, оскільки певні навички (поводження з вогнепальною зброєю, складання службової документації) повинні бути доведені до автоматизму, не скорочуючи при  цьому обсягу викладання суто теоретичних дисциплін, основне призначення яких полягає у формуванні широкого світогляду, гнучкої логіки, та, найголовніше, вихованні правоохоронців у дусі законності та юридичної свідомості.

15. З огляду на все вищеназване, вважаємо, що підготовка поліцейського повинна тривати не менше півтора-двох років, оскільки за менший строк можна надати лиже деякі практичні навички, але ніяк не навчити майбутнього поліцейського впевнено орієнтуватися в ситуаціях, з якими він буде зустрічатися під час несення служби.

16. На законодавчому рівні повинно бути визначено, що поліцейські, які пройшли курси первинної професійної підготовки, після року служби в обов’язковому порядку повинні пройти курси підвищення кваліфікації. Окрему увагу законодавцю слід звернути на запровадження інституту відшкодування коштів, що були витрачені на підготовку поліцейських на курсах первинної професійної підготовки, в разі відрахування таких осіб з навчання, а також у разі їх звільнення з органів поліції з негативних підстав протягом перших трьох років служби.

Прес-центр ПДТУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу